ÂHİRETTE KABİLİYET VE DERECELER OLACAK MI ?

 

Ahirette farklı kabiliyetler olacak mı?Evet olacaktır.

Cennetin 8 tabaka,cehennemin 7 tabaka olması bu farklı kabiliyetlerin farklılığından kaynaklanmaktadır.

Nitekim dünyada insanlar farklı derecelerdeki emekliliklerine göre,farklı derecelerde emekli maaşı almaktadırlar.

Cennette cehennemde ebedidir.İnsanlar bu dünyadan emekli oldukları derece ölçüsünde gelişmiş bir kabiliyete sahib olacaklardır.

Nasılki tüm cennetin tabakalarında bulunanlar Rasulullaha misafir olsalar.O zatda kendine ve makamına yakışır bir sofra kursa veya kurulsa,sofra bir olmasına rağmen o farklı katlardakilerin alacakları lezzetlerde farklı olacaktır.

Mesela sağlıklı bir insan ile ağzının tadı yerinde olmayan,gözü iyi görmeyen kısaca organlarında farklı zafiyetleri olanların aynı oranla istifadeleri olmayacağı gibi,cennette de farklı farklı kabiliyetler bulunacaktır.

Oradaki şekillenme ve her şey dünya odaklı ve dünya eksenli olacaktır.

Cehennemde de durum böyledir.Farklılık orada da geçerlidir.

 

Mehmet  ÖZÇELİK

17-07-2005