ALKOL   VE   ZARARLARI

 

ALKOL HAKKINDA GENEL BİLGİLER.

 

1)Alkollü içkilerde insana sarhoşluk veren madde Etil Alkol denilen kimyevi maddedir.

            Basın ve TV’lerde izlediğimiz gibi kaçak olarak üretilen rakılarda daha ucuz olduğu için Etil Alkol yerine Metil Alkol kullanılarak bir çok vatandaşımızın kör olduğunu ve hatta hayatını kaybettiğini üzülerek izliyoruz.

            Hatta geçenlerde basın ve TV ekranlarında izlediğimiz,bir zamanlar beyaz perdenin bayan starı Deniz Akbulut kullandığı Metil Alkolle yapılmış kolonyayı kullanmasıyla maalesef iki gözünü de kaybederek şimdi güç koşullarda yaşantısını devam ettirmeye çalışmaktadır.

            Halkımızın fiatı ucuz diye korsan üretilen kolonyalara karşı dikkatli olmasını tavsiye ediyorum.Geçen gün bir kolonya ya baktım,üzerinde ne firma adresi,ne de telefonu var,ne de üretilen kişi veya kuruma ulaşılabilecek bir bilgi görebildim.Tabiiki o kolonyayı imha ettim.

            Hatta korsan üreten firma hayali bir adres veya yanlış telefon numarası da verebilir.Halkımızı bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum.

 

2)Hiçbir şahıs,alkol almaya başlarken –Alkolik olacağım-diye başlamaz.Ama maalesef bir kısmı alkolik olarak sağlığını,işini,çevresini,aile düzenini kaybederek,hem dünyasını,hem de ahiretini perişan eder.

 

3)Alkol alışkanlığı genellikle hafif alkollü içki olan bira kullanmayla başlar.

            Alkoliklerin % 85’i alkol almaya bira ile başladıklarını beyan etmişlerdir.

            Bira kullanmayla başlıyan bu alışkanlık daha sonraki yıllarda alkol yüzdesi yüksek içeceklere yönelmeye başlıyabiliyor.

            Ve neticede alkol nedeniyle sık sık basın ve Tv ekranlarında izlediğimiz;Trafik kazaları,cinayetler,yangınlar ve ilerde kişinin sağlığını kaybederek Siroz’dan inlediğini üzülerek izliyoruz.

 

4)Kişiler genelde hayatın zorluklarına karşı iki türlü reaksiyon gösterirler.

            Bir kısım insanlar başa gelen sıkıntılar,yokluklar,hastalık ve musibetlere karşı ellerinden geleni yapar yani sebeblere sarılır.Sonra da dünyanın bir imtihan yeri olduğunu,zenginlik-fakirliğin,sağlık ve hastalığın bir imtihan vesilesi olduğunu bilerek,tevekkül ederek,kader inancıyla teselli bulup sabreder,rahatlar.

            Bazı kimseler ise karşılaştığı sıkıntılar karşısında,iradesini müsbet yönde kullanmıyarak teselliyi alkolde arar.Ama ayıldığı zaman sorununun halledilmiyerek karşısında durduğunu görür.Ve bu arada hem parasını,hem sağlığını,hem iş ve çevresini,hem de aile çevresini kaybederekçöküntüye düşerler.

 

5)Sarhoşluk veren,başta beyin ve karaciğerimiz olmak üzere bir çok organımıza büyük zararlar veren Etil alkol;

-Bira’da;% 5-7

-Şarap’ta;% 15-20

-Rakı’da;% 45-50

Votka ve Viski’de;% 65-70 oranında bulunur.

 

6)Halk arasında dolaşan alkolle ilgili bazı yanlış bilgiler vardır.

Örneğin;Viskinin kalb rahatsızlığına iyi gelir söylentisi..

Biranın böbrekte taş düşürme söylentisi..

Alkolün vücut ısısına iyi geldiği gibi söylentiler,ilim çevrelerinin kahir ekseriyeti tarafından kabul görmemektedir.

            Tüm tersine alkol hissetme duygusunu azalttığı için,kişi şiddetli soğuklarda donacağını fark edemiyerek donarak ölüyor.

            Rusya’da 1995-96 kışında Moskovada 600  civarında kişi donarak ölmüştür.Bunların tamamına yakınının alkolik olduğu saptanmıştır.

 

7)4 ciltlik Sigara,Alkol ve Uyuşturucu eserinin yazarı,eski müftü ve hayatının önemli bölümünü Almanya’da yaşamış Sayın Nuri Yazar’ın eserdeki açıklamasına göre;

            Alkolün zararlarının toplumda yeterince anlaşılmamasının vebali genelde iki zümrede toplanır.Biri,konuyu yeterince cemaatına yansıtamayan biz din adamlarında,ikincisi de;gündüz hastalarına alkolün zararlı olduğunu anlatıp,gece kafayı çeken doktorlarımızda hatta buna konunun önemini ve vahim sonuçlarını yeterince yansıtmayan aile ve öğretmenlerimizin ihmali yok mu?

 

8)Alkolsüz Bira’!? nın içerisinde % 1-1,5 nisbetinde etil alkol bulunduğu Gıda bilimi ve teknolojisi A.Ü.Ziraat fakültesi 113 nolu teksirinde belirtmektedir.

 

9)Alkol en büyük tahribatı beyin ve karaciğerde yapar.

            Her bir kadeh içkinin beyinde 1000-2000 sinir hücresinin ölümüne sebeb olduğu ilim adamlarınca bildiriliyor.

            Bu durum ileriki yıllarda kişide psikolojik ve fizyolojik yıkımlara yol açarak kişinin akıl hastahanesinde tedavi görmesine kadar yol açabilmektedir.

 

10)Alkol kullanımının kişide siroza götürecek kadar ulaşan sağlık sorunları dışında,kan ve gen yoluyla doğacak yavrularına verdiği zararlar ayrı bir vahim durum

            Ayrıca nefesin kötü kokmasıyla karşısındaki insanda antipati uyandırması ve edeb duygusunun zaafa uğraması da işin cabası.

 

11)30 ülkeyi kapsayan bir araştırma sonucunda alkolün sebeb olduğu yangın,sıhhatine verdiği zararlar dışında;

İşlenen cinayetlerin % 85’inin

Trafik kazalarının % 70’inin

Eş dövmelerinin % 70’inin kişi alkollü iken işlendiği tesbit edilmiştir.

 

ALKOLÜN DİNİ YÖNÜ:

 

            -Bütün semavi dinler alkole karşıdır.Ama Yahudiler alkolü kendileri için yasak,diğer insanların içmeleri için ise teşvik etmeleri gerektiğine inanmaktadırlar.

            -Bir hadisi şerifte:”Bir şeyin çok miktarda olması insana sarhoşluk veriyorsa,onun azı da haramdır.”(Ebu Davud-Tirmizi)

            -Diğer bir hadisde.”İçti tüm kötülüklerin anasıdır.”

            Artık bu beyandan sonra ne söylenebilir?

 

Mevlid GÜRKAN

05-02-2005