Ateizm çöktü

Washington Post gazetesinde yer alan bir makalede, dünya genelinde ateizmin çöktüğü ve Allah’ın inkârının mümkün olmadığı görüşünün giderek güç kazandığı belirtildi.

Washington Post yazarı Uwe Siemon Netto’nun 2 Mart’ta yayınlanan makalesinde “Ateizm dünya genelinde teorik olarak büyük bir çöküşte” ifadesi kullanıldı.

Netto, makalesine “Dünya genelinde, bir yaratıcı olmadığı görüşünün artık geçerliliğini yitirmek üzere olduğu üzerine bir konsensüs hakim” görüşleriyle başlarken Münihli bir teolog-ilahiyatçı olan Wolfhart Pannenberg’in United Press’te de yayınlanan “Ateizm dünya genelinde teorik olarak büyük bir çöküştedir” sözlerini hatırlattı.

Oxford Üniveristesinden İlahi-yatçı Alister McGrath’ın da bu görüşü desteklediği belirtilen makaleye göre, ABD’de yayınlanan Christianity Today gazetesinde McGrath, “Ateizm artık geniş kitlelerin desteklediği bir görüş olmaktan çok, şahsî bir kanaat ve kişisel bir tercih olarak ve gittikçe azalan bir saygınlıkla varlığını devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.

Washington Post yazarı Netto bugünlerde iki önemli gelişmenin ateizme zor günler yaşattığını söyledi. Netto’ya göre bunlardan birincisi ateizm bilimsel dayanaklarını ve desteklerini kaybetmektedir. Diğeri ise tarihsel olarak milyonlarca insanın deneyimlerine bakılınca ateistlerin ahlâkî olarak başarısızlığa ve huzur ve moral değerler açısından da bir felâkete sürüklendiği gerçeğidir.

Makalede ayrıca geçtiğimiz günlerde ateizmden vazgeçtiğini itiraf eden İngiliz filozof Anthony Flew’in “Sadece bir canlı hücrenin bütün bir Britannica Ansiklopedisi’nden daha fazla ve komplike bilgiyi taşıyabilmesine, evrim mantıklı ve akılcı bir açıklama getiremez” şeklindeki sözle-rine de yer verildi.

Netto makalesine bir kaç sene önce ABD’nin Harvard ve Duke Üniversitelerinde yapılan araştırmalarla inanç ve ibadet ile hastalıklardan, dertlerden kurtulma arasında güçlü bir ilişki ve bağ olduğunun ortaya çıktığını hatırlatarak “O zamanlar Avrupalı bilim adamları bu araştırmaya kıs kıs gülmüşlerdi fakat bugün 1200’den fazla bilimsel araştırma aynı şeyi söylüyor, inanç ve ibadetin rahat ve huzurlu yaşamanın teminatı olduğunu gösteriyor” dedi.

Makaleye göre ateizmin diğer zayıf noktası ise insanlık dışı ve canice davranışların ateizm adı ile özdeşleşmesi olarak ifade edildi. “Christianity Today gazetesinde McGrath’ın yazdığı gibi ateizm insanlığa birçok piskopat, cani ve hilebaz armağan etmiştir. Stalin ya da Madalyn Murray O’Hair ile birlikte ateizm yüzündeki masumiyet maskesini çıkarıp atmıştır” diyen Netto, John Updike’nin de gözlemlerine yer veriyor. Updike “Benim için ateizmin çağrıştırdığı tiksinçlik yüzünden entellektüel açıdan itibar edilmeyecek bir görüştür” diyor ve Batıda ateizmin sona erdiği görüşünün ortak bir fikir haline geldiğini sözlerine ekliyor. Bunun yanında Viyana Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve dünyanın en saygın ve önemli din sosyoloğu olan Paul M. Zulehner de “Avrupa’da gerçek ateistler oldukça küçük bir azınlığı teşkil etmektedirler. Açıkçası sosyolojik bir çıkarım yapmak için bile yeterli sayıda değiller” şeklinde görüş bildiriyor. Netto’nun makalesi yine Zulehner’in şu çarpıcı ifadeleriyle son buluyor: “Dünyanın büyük dinleri gittikçe kalplerde kök salıyor. Ateizm artık yolun sonuna gelmiştir.”

 

-Yeni Asya-04.03.2005