CEVABLAR

 

C-1-Hikmeti tavziftir.Öyle bir vazife ile vazifelendirilmiştir ki;ezeli olmayan bu insan ebedi duygu ve kabiliyetlerini bu sayede inkişaf ve inbisat etmekte,dumura uğramadan nihayetsiz makamlara yükselebilmektedir.En önemlisi Allah'ın binbir isminin tecellisine bu sayede kavuşmaktadır.Eğer cennette kalsa idi makamı diğer melekler gibi sabit kalacak,milyarlar senede geçse değişme olmayacaktı.

İnsan her ne kadar nihayet düşüş gibi bir risk ve yükümlülük yüklenmiş ise de,nihayet yükselişi hedeflemektedir.Hiç bir şirket patronları şirketlerini kayıp için değil,kazanç için kurar ve her türlü riskede katlanır.Hayat bir risktir.Başarmakla beraber kayıpta vardır.Ancak dediğimiz gibi amaç ve hedef kazanç üzerinedir.

En kötü ihtimalle,kaybeden ise;kazanmış veya önceden sahib olduğu bir şeyi kaybetmiyor veya elinden alınmıyor.Ancak önüne açılan büyük kazancı elbetteki kaybetmiş oluyor.

Buradaki kayıb kazanmış olduğunu kaybetmek değil,kazanma imkanını değerlendirememedir.Buda küçük bir olay değildir.

Bir komutan savaşda kayıb verebilir.Ancak kaybetmek için komutan olunmaz.Komutan olmak bir kazançtır.Bir er ise kaybetme anında en fazla şahsını kaybeder,komutan ise orduyu kaybeder.Er milyarlar sene geçse rütbesiz asker olduğundan yine de erdir.

Melekler böyle bir vazife ile vazifelendirilmedikleri için makamları sabittir.

Böylece insan buraya imtihan için gönderilmiş olup,önünü açacak sonsuz bir imkan cennette işlediği yaratılışlarına da konulmuş olan bir özellik ile çıkarılmış olmaktadır.

Böyle bir imtihan olmasaydı insanın yaratılmasına da gerek olmazdı.Zira sabit makamlı melekler nihayetsizdirler.

Hadis-i Kudside:"Eğer siz günah işlemeseydiniz,sizi helak eder günah işleyen bir kavim yaratırdım."buyurulmaktadır.

Günahlar;doğruyu bulup işaretlemek için Testin yanlış şıklarıdır.(Ayrıca bak.Mektubat.12.Mektub.B.Said Nursi)