Hizbullah Terör Örgütü

Kavram Olarak Hizbullah
Hizb, aynı görüşte olan, düşünceleri ve yaptıkları bir olan grup, küme ve topluluk demektir. Hizbullah kelimesi Allah'ın yolu, taraftarları, Allah'ın safında yer alanlar, Allah'ın partisi gibi anlamları taşımaktadır.
İlim ve Menzil Grupları
Çeşitli kitapevlerinin etrafında toplanan radikal dini gruplar içerisinde, 1990'lı yılların başında Diyarbakır ilinde yer alan İlim ve Menzil kitapevleri etrafında toplanan kesimler, diğerlerine nazaran daha etkin ve geniş bir tabana hitap etmiştir. İlim kitapevinin müstecirliğini Hüseyin Velioğlu, Menzil kitapevinin ise Fidan Güngör yapmıştır.
Bu iki grup, 1980'li yıllarda Vahdet isimli bir kitabevi etrafında aynı çatı altında faaliyet gösterirken, zamanla aralarındaki liderlik konusu ve çeşitli fikir ayrılıkları nedeniyle iki ayrı kitapevini açarak ayrılmıştır. Bu kitapevlerinde kendi anlayışlarındaki radikal dini düşüncelerin propaganda faaliyetleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
Hizbullah-PKK/KADEK Çatışması
Bu çatışma Diyarbakır, Batman, Mardin, gibi il merkezleri ile Nusaybin, Silvan gibi büyük ilçelerde yoğun şekilde yaşanmış ve karşılıklı bir çok insanın ölmesi ile neticelenen bir noktaya gelmiştir. Bu çatışmaların başlaması ile birlikte KADEK (PKK), çatıştığı bu grupları HİZBULLAH ismi ile lanse etmiştir. İlim ve Menzil grupları da daha sonraki dönemlerde bu ismi benimsemiştir.
HİZBULLAH-KADEK (PKK) çatışması kapsamında 1991-1995 arasındaki 4 yıllık dönem içerisinde yapılan eylemler sonucu aralarında; KADEK (PKK) militan ve sempatizanı, imam, molla, HADEP-DEP yöneticisi ve üyeleri, çeşitli basın mensupları ile HİZBULLAH taraftarları ve vatandaşların olduğu 700'e yakın insan öldürülmüştür. Bu cinayetlerin; 500 kadarı yasa dışı Hizbullahi İlim grubu tarafından, 200 kadarı ise yasa dışı KADEK (PKK) terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiştir.
Çatışmanın başladığı ilk dönemlerde şehir merkezlerinde güvenlik güçlerinin Hizbullahi grupları tam olarak tanıyamamış olması ve örgütle ilk defa karşılaşmasından dolayı bazı cinayet eylemleri aydınlatılamamışsa da, daha sonraki dönemlerde Hizbullahi gruplara yönelik operasyonlar yapılmıştır.
Amaç ve Strateji
HİZBULLAHİ grupların amacı; Anayasal rejimi yıkarak bu topraklar üzerinde şer'i hükümlerle yönetilen İran benzeri bir İslam devleti kurmaktır. Bu amaca ulaşmak için TEBLİĞ-CEMAAT-CİHAT safhalarından oluşan üç aşamalı bir stratejiyi benimsemişlerdir.
Marksist-Leninist felsefeyi savunan yasadışı KADEK (PKK) terör örgütü 1980'li yılların sonundan itibaren, Güneydoğu'nun muhafazakar yapısından istifade ederek, kendi tabanını genişletmek gayesi ile din ve dini düşünceyi kendi amaçları doğrultusunda kullanmak istemiş ve bu amaçla KÜRDİSTAN DİNDARLAR BİRLİĞİ, KÜRDİSTAN İMAMLAR BİRLİĞİ, KÜRDİSTAN İSLAMİ HAREKETİ gibi çeşitli illegal oluşumlara gitmiştir.
Halkın dini duygularını kendi amacı doğrultusunda kullanmak isteyen KADEK (PKK) terör örgütünün, bölgedeki muhafazakar kesimi kendi tabanına çekme gayreti içerisine girmesi, radikal dini fikirlere sahip olan grupların tepkisine ve yasadışı KADEK (PKK) terör örgütüne cephe almalarına sebep olmuştur.
Buna karşılık, KADEK (PKK) terör örgütü dini kesimi baskı altına alabilmek ve kendi isteklerine boyun eğdirebilmek amacıyla 1991 yılından itibaren özellikle İLİM KİTABEVİ çevresinde oluşan Hizbullahi gruba yönelik silahlı eylemlere girişmiş ve böylece bu grupları sindirebileceğini düşünmüştür. Bu amaçla bu grubun önde gelen ve sivrilmiş şahsiyetlerini öldürerek bu kesimi sindirmek istemiştir.
KADEK (PKK) terör örgütü tarafından kendilerine yönelik yapılan bu eylemlere karşılık İlim grubu mensuplarının bir müddet sonra karşı eylemlere girişmesi, bilinen HİZBULLAH-KADEK (PKK) çatışmasını gündeme getirmiştir.
İlim ve Menzil Grupları Arasında Yaşanan Çatışma
İLİM ve MENZİL grupları arasında az da olsa mevcut fikir ayrılıkları 1993 yılından itibaren iki örgüt arasında çatışmaya dönüşmüştür. Birçok kişinin öldüğü ve yaralandığı bu çatışmada, İlim grubunun tek taraflı olarak silahlı eylemlere girişmesi, strateji olarak ilk zamanlarda silahlı eylemlere girmeyi uygun bulmayan Menzil grubunun büyük oranda güç kaybına neden olmuş, hatta bazı yerlerde faaliyetlerinin tamamen durması ile neticelenmiştir.
Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi illerde görülen MENZİL grubunun faaliyetlerinin Adana, Şanlıurfa, Muş, Bingöl ve Van gibi çevre illerle metropol illere kaydığı gözlenmiştir.
Mevcut Durum
17 Ocak 2000 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün lideri Hüseyin VELİOĞLU ölü, üst düzey sorumlulardan Edip GÜMÜŞ ve Cemal TUTAR sağ olarak yakalanmıştır.
Terör örgütü, tabanına mesaj vermek, bitiş sürecini durdurmak, güvenlik kuvvetlerinden intikam almak ve sindirmek amacıyla:
a)24.01.2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü A.Gaffar OKKAN ve 5 Polis Memuruna,
b)25.08.2001 tarihinde itirafçı Şaban ELALTUNTERİN'e,
c)14.10.2001 tarihinde İstanbul'da 3 Polis Memuruna yönelik eylemler gerçekleştirmiştir.

Bununla birlikte, örgütün kaçırıp sorguladığı ve öldürdüğü şahıslara ait 70 cesetin bulunması, terör örgütünün gerçekteki karanlık yüzünü bütün açıklığıyla ortaya koymuş, kamuoyu ve halkın nefretini kazanmıştır.