Nostradamus'un sırlar dünyası

Nostradamus'un kehanetleri gerçek mi oluyor? Son depremler Fransız kâhinin işaret ettiği 2012'deki kıyametin alameti mi? Beş yüzyıl önce Türkiye için neler gördü? Tek solukta okunacak gizemlerle dolu bir dosya...

Kehanetleri
Üçüncü Dünya Savaşı 2076'da, dördüncüsü ise 2106'da çıkacak. Dördüncü Dünya Savaşı sonrasında bin yıllık barış çağı yaşanacak. Hayat 3797 yılında sona erecek. Nostradamus'a göre sadece insanlık bitecek, dünya hiç yok olmayacak.
Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak. Centuries kitabını yorumlayan İngiliz uzmanlara göre Endonezya depremleri sonrası Yunanistan ve Türkiye'de karışıklık (yer sarsıntıları) olacak. Fransız uzman Fontbrune ise karşı: O ciltteki kehanet Gölcük depremiydi. Yeni deprem yok.
Fransız uzmanlara göre Nostradamus 2015'e kadar dünya için 'karanlık bir dönem' görüyor. Kahine göre dünyada iklim değişiklikleri olacak. Büyük bir kuraklık yaşanacak. İnsanoğlunu bu uzun kuraklık döneminden sonra bir felaket daha bekliyor: Boyutu bilinmeyen dev sel suları...

Nostradamus kimdir?

14 Aralık 1503 yılında Fransa'nın güneyinde Saint Remy de Provence kasabasında dünyaya gelen, Michel de Nostredame, "Nostradamus" adıyla anıldı. Geleceği görme yeteneği büyükbabaları Jehan de Saint Remy ve Pierre de Nostredame tarafından desteklenen Nostradamus, 1522'de tıp okumaya gittiği Montpellier Üniversitesi'nden üç yıllık eğitimden sonra mezun olarak başarılı bir doktorluk kariyeri yaptı.

Nostradamus 1556 yılında kehanetlerini merak eden Kraliçe Catherine de Medici'nin de etkisiyle Kral II. Henry tarafından saraya çağrıldı. Kralın özel doktoru aynı zamanda sarayın astroloğu oldu. Dörtlü mısralar halindeki yaklaşık bin kehaneti içeren on ciltlik "Centuries" adlı eseri, Michel de Nostradamus'un kehanetleri adıyla yayınladı. 1566 yılında 1 Temmuz gecesi, 62 yaşında öldü.
 

 
'Gökten taşlar inecek başına'

Nostradamus dünyaya çarpacak dev göktaşları ve kuyruklu yıldızlar hakkında sayısız kehanette bulundu Yorumculara göre kâhin muhtemelen 2126 yılında görülecek olan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından bahsediyor.

Günümüzden yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen Nostradamus, kendisine bütünüyle yabancı bu dünyayı nasıl kavrasın, nasıl tanımlasın ve onlara uygun adları nereden bulsun? Bu soruların sahibi şifre çözücü Peter McHoll, bütün bu engelleri kavramaya yönelik karmaşık bir ruh haline rağmen ünlü kahinin bu işi inanılamayacak bir başarıyla kazandığını söylüyor. Aynı zamanda McHoll'e göre bu başarı oldukça şaşırtıcı. Ve kehanetler, daha yakından ve derinlemesine incelendikçe, hayret verici, hatta ürkütücü olmakta... McHoll'un dediği gibi Nostradamus, açıklayamayacağı birçok şey gördü. Uzmanlara göre bunların başında gelen kuyruklu yıldızlar, kahin tarafından çok değişik şekillerde ifade edildi. Bir diğer şifreci Peter Lemesurier de Nostradamus'un Yüzyıllar'ının beşinci cildinde yer alan 32'nci dörtlüğü örnek gösteriyor:

İŞARET GÖKTEN GELECEK
Güneşin, ayın ve yıldızların altında her şey yolunda iken, Büyük bolluğun ardından yaklaşıyor felaket. Ne kadar talihli olduğunu söylerken Yuhanna'nın yedinci taşı gibi gökten inecek başına. Lemesurier'in yorumu şöyle: Nostradamus'a göre barış ve bolluk döneminin sona ereceğini bildiren ilk işaret gökten yanarak inen bir taşla gelecektir. Şifre çözücüye göre burada 2126 yılında görülecek olan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızıyla karşı karşıya olabiliriz. Eğer o değilse bile başka bir gök cismi dünyaya çarpacak ve özellikle daha müreffeh ve zengin olan ülkelerine felaket getirecek. Lemesurier, Nostradamus'un gökle ilgili kehanetlerini başka örneklerle de yorumluyor. İkinci cilt 46'ncı dörtlükte kahin gökyüzüyle ile ilgili kehanetinde ilginç tanımlarda bulunuyor. Büyük Oynatıcı tekerleği yeniden hareket ettiriyor; Bir dönüşNostradamus gördüğü şeyleritanımlamakta da çok başarılıydı.tamamlandı, daha büyüğü başlıyor. Kıtlık, savaş, veba ve kanlı, sütlü yağmur. Göklerden ardında alevler bırakarak geçecek ateş. Lemesurier'e göre son iki dizeyi okurken özellikle dikkat edilmesi gerekir. "Kanlı, sütlü yağmur" garip bir şeyse de, Nostradamus bu imajı dörtlüklerinde sık sık kullanır. Şifre çözücü bu kelimelerle, Nostradamus'un bu dörtlükte "Sonsuz yağmur" için şifre vermiş olabileceğini de iddia ediyor. Bu da diğer kehanetlerde sözü geçen "uzun yağmurlar"a bir gönderme olabilir. Ancak burada gökteki ateş, Kıyamet'in çok eskiden bildirilmiş büyük yıldızını temsil ediyor gibi... Halley Kuyruklu Yıldızı (eğer ondan bahsediliyorsa) 2822 yılında döneceğinden, bu dörtlüğe bir tarih verilmesinde yardımcı olabilir. Lemesurier, dünyaya çarpan dev göktaşları ve kuyruklu yıldızlar hakkında birçok kehaneti olan Nostradamus'un yeniden canlanacak ölülerle de ilgili dörtlüğünden bahsediyor. Kahin onuncu cildin 74'üncü dörtlüğünde şöyle diyor:

ÖLÜLERİN DİRİLMESİ
Büyük yedi rakamı sonunda dönünce, Töresel Oyunların zamanında Dünya göğe doğru dönüşünü durdurmadan Çoktan ölmüş olanlar topraktan çıkacak Ünlü şifre çözücü, Nostradamus'un burada kutsal kitap benzetmesine başvurarak ölülerin dirilmesinden söz ettiğini düşünüyor. Lemesurier'e göre dörtlükte ilginç olan, buna kendi iki kehanet unsurunu da eklemiş olması. Olayı kronolojik olarak özgün Fransızcası'nda "Kurban Oyunlar" diye herhalde Olimpiyatlar'ın gelecekteki bir biçimine bağlamış. Dünya düzeninin bu sona erişi yedinci bin yıl sonunda (Kahinin Tevrat kronolojisine göre 2827/28 yılında) yer alacak. Nostradamus "gördüğü" şeyleritanımlamakta da çok başarılıydı.

Hazırlayanlar: Neşe Mesutoğlu - Sertaç Akdoğan

Hister 'tesadüfü'

Nostradamus'un dörtlükler halinde yazdığı on ciltlik "Yüzyıllar" adlı eserlerindeki birbirine hiç benzemeyen 1024 kehanetinden 800'ü yaşanan olaylara açıkça bağlanabildi. Kendi çağının ötesinde öngörüleri olan Nostradamus detaylar bakımından zengin veriler sundu. Dörtlükler halindeki kehanetlerinde hiç tesadüfe yer bırakmayan kahin kimi zaman yer isimleri, kimi zaman da şahısların adlarını verdi. Tarihi olayları sadece bir kaç dörtlükte değil yüzlercesinde anlattı. 16'ncı yüzyılda yaşayan kahin vizyonlarında gayet açık şekilde atom patlamalarını, modern deniz savaşlarını, hava çarpışmalarını, deniz altı çatışmalarını, roketler ve uzay araçlarını gördü. "Hayvanlar açlıktan azgın nehirleri aşacak, Tarlanın daha büyük bölümü Hister'e karşı olacak. Büyük biri onu demir kafese sürükleyecek , Almanya'nın çocuğu hiçbir şeyi tanımadığında"

DİANA'NIN İSMİNİ VERDİ
Kahinin en hayranlık verici kehanetlerinden biri olan bu dizelerde, Alman diktatör Adolf Hitler anlatılıyor. Bir harfin farklı olarak "Hister" şeklinde verilmesi 16. yüzyılda yapılan bir anagram hilesi olarak görüldü. Kahin, Hiroşima kentine atılan atom bombasını ve Lady Diana'nın ismini vererek ölümünü haber verdi. Yüzyıllar isimli eserinin VI-34'deki dörtlüğünde yer alan "uçan ateş makinesi" ifadesi güdümlü roket tasviri olarak yorumlandı.

Mehdi 'Altın çağ'la geliyor

Fransız kâhin "Mehdi 2016 ile 2020 arasında Asya'da çıkacak" diyor.

Ve hemen ardından da 'Altın Çağ' denen 1000 yıllık barış dönemi başlayacak.

Prof. Gündüz 'Mehdi Müslümanlar arasından çıkacak kurtarıcı figür' diyor.


 

Mehdi gelecek, altın çağ başlayacak

Nostradamus, Ortadoğu kökenli bir Mehdi'nin Asya'da belireceğini ve onun gelişiyle, Dünya'nın 2016-2020 yılları arasında Altın Çağ'a gireceğini söylüyor.

Ünlü Alman edebiyatçı Goethe'nin, "Sürekli yaşamın sırrının izlerini süren, zamanın ardındakileri görebilen, o zamana kadar akıl edilememiş bağlantıları çözümleyen kişi..." satırlarıyla tasvir ettiği Nostradamus için uzmanlar, sadece savaş, kan, gözyaşı ve felaketleri gördüğü gerekçesiyle 'karamsar kahin' yakıştırması yapıyor.

İYİLİĞİN SAVAŞI

Ancak bugünkü bölümde ünlü kahinin 'barış'ın hüküm süreceği günleri ve öncesinde Mehdi'nin dünyaya gelişini' anlattığı kehanetlerini yayınlıyoruz. Kahin, Mehdi'den kitabın onuncu cildinin 75'inci dörtlüğünde bahsediyor: Uzun süredir beklenen kişi hiç dönmeyecek Avrupa'ya; Asya'da ortaya çıkacak Hermes'in birliğinden gelen biri, Doğu'nun bütün krallarının üstünde ünlenecek. Şifre çözücüsü R. W. Velch bunu şöyle yorumluyor: "Kahin 'beklenen kişi' ile Mehdi'yi kastediyor. Ve Mehdi Asya'da ortaya çıkıyor." Ancak üçüncü satır Velch ve diğer şifre çözücüler arasında tartışma başlatıyor: 'Hermes'in birliğinden gelen biri.' Hermes, Mısır mitolojisinde 'Tanrılar'ın mesajcısı'dır. Yani Nostradamus, Asya'da ortaya çıkacak bu liderin aslında Ortadoğu'dan, Mısır'dan geleceğini görmüş olabilir. Bu nedenle Velch ve diğer şifreciler de bu satırı "Ortadoğu kökenli Mehdi, Asya'da belirecek" diye özetliyor. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Şifre çözücüler, bu tarihi "Altın Çağ" olarak yorumluyor. Peter Lorie, savaşların ardından insanoğlunun güzellik ve barışla tanışacağı bu çağın başlangıç tarihini dahi veriyor: 2016-2020 "Kötülüğün iyilikle savaşı" ile ilgili, Nostradamus'un kral II. Henry'ye yazdığı mektubu inceleyen Lorie, mektubun son satırlarına dikkat çekiyor: Bugün, bugün ve biraz zaman sonrası yok olacak. Bu uzun süren dönemden sonra Satürn'ün saltanatı, Altın Çağ yeniden başlayacak. Kullarının acısını hisseden yaratıcı, Tanrı, Şeytan'a dipsiz kuyunun derinliklerine gidip orada bağlı kalmasını emredecek. Daha sonra Tanrı ile insanoğlu arasında evrensel bir barış başlayacak. Ve Şeytan bin yıl boyunca orada bağlı kalacak. Ve daha sonra bağlarından kurtululacak.

ŞEYTAN'IN GELİŞİ
Lorie'nin iddiasına göre, Kahin 'evrensel barış' kelimesi ile Mehdi'nin geleceği Altın Çağ'a dikkat çekiyor. Dizimizin ilk gününde belirttiğimiz gibi, Nostradamus'un 1000 yıl süreceğini öne sürdüğü Altın Çağ'dan sonra Şeytan dünyaya geri dönecek Şeytan'ın Altın Çağ sonrası döneceğini yorumlayanlardan biri de Velch. Mehdi kehanetinin gerçekleşme oranının yüzde 90 olduğunu belirten Velch, bunun nedenini de şöyle açıklıyor: "Kahinin yaşanacak zor günlerin sonunda, insanların gökyüzüne açılacakları yepyeni bir çağdan bahsederek, kehanetlerini noktaladığına dikkat etmek gerekir. Tüm Ezoterik Gelenekler'de bahsedilen 'Altın Çağ' inancı, Nostradamus'un ifadelerinde de yer almıştır."

Hazırlayanlar: Neşe Mesutoğlu - Sertaç Akdoğan

'12. İmam Mehdi geri gelecek'

Uzmanlar hemfikir: Mehdilik Şii inancında vardır, ama Kuran'da yazılı değildir.

Prof. Dr. Mustafa Öz - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hıristiyanlık'ta, Hz. İsa geldiği zaman Mesih olduğunu söylenmiştir. İslam'da ise Mesih dendiği zaman anlaşılan Hz. İsa'dır. İslam'da Mesih kelimesi Mehdi kelimesi ile karşılanmış. Sunni İslam'da Mehdi inanç esası değildir. Fakat Şii İslam'da Mehdi'yi kabul etmeyen Şiilik dışına çıkmış olur. İmami Şiilik'te 12'nci İmam Muhammed El Mehdi, 867 yılından beri kayıptır. Bu zatın geri gelip dünyaya yeni bir düzen vereceği kabul edilir.

Hz. İsa gelip, tüm dünyayı kurtaracak

Prof. Dr. Bekir Karlıağa, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mesih, Yahudiler'in gelmesini bekledikleri kurtarıcırıdır. Hz. İsa geldiği zaman kendisinin beklenen kurtarıcı olduğunu ifade etmişti. Yahudiler buna karşı çıkarak Romalı kumandana teslim etmişlerdi. Hıristiyanlar da Mesih beklentisi içindeler. Önce Armageddon Savaşı'yla dünya kan gölüne dönecek. Daha sonra Hz. İsa gelip bütün dünyayı kurtaracak ve Hıristiyan yapacak.

ŞİİLER'E ÖZGÜ BİR İNANÇ
İslam dünyasında Hz. Muhammed son peygamber olduğu için gelecek kurtarıcı beklentisi son bulmuştur. Fakat Şiiler 12'nci İmam Mehdi'nin kaybolmasını göz önüne alarak, Hıristiyanlık benzeri bir Mehdi anlayışı geliştirmiştir. Sunni inanca göre ise ahir zamanda Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesinden önce bir Mehdi'nin geleceği inancı yaygındır.

'Davut soyundan bir kral gelecek'

Prof. Dr. Şinasi Gündüz, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Hıristiyanlık'ta İsa Mesih'in yani tanrısal bir varlığın yeniden gelmesi şeklinde bir figür düşünülüyor. Yahudilik'te ise Davut soyundan gelecek olan güçlü bir kral bekleniyor. Mesih Kral'ın İsrail'i kuracağına inanılıyor.

DECCAL'LE SAVAŞ
İslami geleneğe göre, Mesih Hz. İsa'yla ilgili bir kavram. Mehdi ise Müslümanlar arasından ileride geleceği beklenilen bir kurtarıcı figür. Mehdi ve Mesih geldiğinde kötülüklere karşı savaş açacak, inançsızlara karşı bu savaşta başarılı olacaklar diye düşünülüyor. İkisinin, ayrı zamanlarda gelseler bile Deccal'e karşı savaşıp başarılı olacaklarına inanılıyor. Ancak Kuran'ı Kerim'de yazılı bir Mehdi beklentisi yoktur.
 

Alametler 2007'de başlayacak

Nostradamus'a göre 2006'da yağmur ormanları yok olacak. Bir yıl sonra da kuraklık başgösterecek.
Ardından Dünya'yı depremlerle dolu bir 18 yıl bekliyor. 2025'te ise Dünya'nın ekseni değişecek.
Salgın hastalıklar ise cabası. En ölümcül salgın da 'Büyük Neptün' yani Amerika'da baş gösterecek
İşin ilginç tarafı, kâhinin 1555'te yazdıkları, BM'nin küresel ısınma raporuyla ciddi benzerlikler taşıyor.


 

2025'e kadar Dünya ekseni değişecek

Dünya’yı büyük çevre felaketlerinin beklediğini öne süren Nostradamus, depremler sonucu 2025 yılına kadar Dünya ekseninin değişeceğini söylüyor.

New York'lu şifre çözücü Peter Lorie, 'gelecek mühendisi' olarak tanımladığı Nostradamus'un dörtlüklerinden hareketle, bir çok uzmanın kahinin dörtlüklerinde 2012 yılına dikkat çektiğini, ama insanoğlunun ilk önce 2007 yılına önem vermesi gerektiğinin altını çiziyor. "Nostradamus'un kehanetlerine göre 21'inci yüzyılın başı yeni olaylara gebe" diyen Lorie kahinin 'Yüzyıllar' eserinden örnekler veriyor.

2007'YE DİKKAT
Dünya'nın merkezinden çıkan volkanlar, New York civarında sarsıntılara sebep olacak. İki büyük kabahat uzun bir savaşa tutulacak Ve sonra Syracuse yeni bir nehri kızıla boyayacak Mars, Merkür ve Ay bir araya geldiğinde, Hindistan'ın güneyine ve Asya'ya doğru Büyük kuraklıklar olacak Dünya depremlerle titreyecek Kahinin bu kehanetlerinden yola çıkan Lorie, dörtlüklerde içinde bu yüzyılın problemlerinin anlatıldığını söyleyerek insanları uyarıyor: "Bu hızla gidersek, 2006 yılından itibaren hiç tropikal orman kalmayacak. Böylece ağaçlar havayı temizlemek görevini yerine getiremeyecek. Problemler 2007 yılından itibaren kendini hissettirmeye başlayacak." Ünlü şifre çözücü, iklim bilimcilerin yeni bin yılın ilk yıllarında dünyanın şimdiye kadar görülen en büyük kuraklığa sahne olacağını söylediğini belirtiyor ve ekliyor: "Fırtınalar her zamankinden daha sık olmakta. Yakın zamana kadar büyük fırtınalar birkaç yılda bir olmaktaydı. Ancak şimdi neredeyse altı ayda bir görülmekteler." Lorie'ye göre, kahin dörtlüklerinde 2025 yılına kadar sadece depremlerden değil, belki dünyanın ekseninin bile değişimine sebep olabilecek 'sismik aktivitelerden' bahsetmekte. Baharda kehanetler olacak ve bunu takip eden olağanüstü gelişmeler, Ülkelerin altının üstüne gelmesi ve büyük depremler... Ekim ayında da dünyanın büyük bir hareketi olacak Ve gezegenin yerçekimini kaybettiğini düşünecek insanlar olacak, Cehennemin derinliklerine gömülecekler. New Yorklu yazar, 21'inci yüzyılda amansız hastalıkların insanoğlunun başını çok ağrıtacağını da, Nostradamus'un dörtlüklerinden örnekler vererek açıklıyor.

SALGIN HASTALIK
İki şehrin girişinde ve içinde, Daha önce hiç görülmemiş iki hastalık olacak Demir hariç, hastalığın yol açtığı açlıktan en sonunda, Büyük ebedi Tanrı'ya yardım için yalvaracaklar. Yüzyıllar kitabında yaklaşmakta olan büyük bir salgın hastalığa dair birçok dize vardır. Lorie'ye göre Nostradamus, etkisi çok daha büyük olacak ve ABD'yi sarsacak bir salgından söz ediyor. Bunlar HIV virüsü, depresyon, uyuşturucu bağımlılığı, yoksulluk, deli dana, cehalet ve önyargı...
 

Kötülüklerin anası internet mi?

Geçmişin acılarını yaşayan dünya küçülüyor, Barış dünyaya hâkim oluyor, Yeni yöntemlerle iletişim kurulsa da, Çatışma geri dönüyor Peter Lorie 'Nostradamus Geleceğin Tarihi' kitabında bu dizeleri, kahinin interneti anlattığı şeklinde yorumluyor ve şeytan ile internetin bağlantısını anlatıyor: "Bilindiği gibi şeytanın rakamsal işareti 666. İbranice w harfinin nümerolojik değeri ise 6 rakamı. İnterneti ifade eden ve dünya çapında ağ anlamına gelen 'World Wide Web' kelimesinin kısaltılmış hali ise www. Bu şekilde internet, şeytanı sembolize eden 666 sayısına işaret ediyor."

KANLI SAYI
Şifre çözücü T. Chase de, Nostradamus'un, "İki büyük lider kurar ittifak büyük güçleri arttıkça artar, yeni ulus gücün zirvesindedir artık o kanlı sayı olur ortak" dizelerindeki 'kanlı sayı'nın 666 olduğunu söylüyor.

'Toprak kuruyacak seller gelecek'

Fransız uzmanlara göre Nostradamus da 2015' kadar Dünya için 'karanlık bir dönem' görüyor.
Kahine göre dünyada iklim değişiklikleri olacak. Büyük bir kuraklık yaşanacak.
İnsanoğlunu bu uzun kuraklık döneminden sonra bir felaket daha bekliyor: Boyutu bilinmeyen dev sel suları... 

'Dünya karanlığa gömülecek'

Nostradamus, çevre felaketlerine ilişkin kehanetlerinde, güneş ve ayın bir bulutla örtüleceğini ve dünyanın karanlık içinde kalacağını öne sürüyor.

Tüm zamanların en tanınmış kahini Nostradamus'un deprem, sel ve diğer doğal felaketlerle ilgili kehanetleri olduğu da bilinmekte. Kehanetlerin şifrelerini okuyan uzmanlardan Fransız Peter Lemesurier, küresel ısınmaya ve kahinin birinci cilt 17'inci dörtlüğüne dikkat çekiyor: Kırk yıl hiç gökkuşağı görülmeyecek Sonra kırk yıl boyunca her gün görülecek Kurak topraklar daha da kuraklaşacak Ardından dev su baskınları gelecek.

Kuraklık Alarmı
Lemesurier, kahinin bu dörtlüğüyle 21'nci yüzyıldaki sorunlara işaret ettiğini düşünüyor. Lemesurier'e göre kuraklığın insanoğlunun belini kıracağı dönemler yakın. Ardından da büyük bir sel gelecek. Bir diğer şifre çözücü Peter Lorie de onunla hemfikir: "2015 yılına kadar hızlı iklim değişiklikleri gözlenecek, birkaç ay gibi sonra kuraklıktan sellere, sonra tekrar kuraklığa geçilecek." Fransız Jean-Charles de Fontbrune ise Lemesurier'in bir zaman hatası yaptığına inanıyor. Ona göre, bu 40 yıllık karanlık dönemle Nostradamus I. Dünya Savaşı sonrasını anlatıyor. Lemesurier'in dikkat çektiği bir diğer dörtlük ise kahinin Yüzyıllar eserinin üçüncü ciltindeki 4'üncü dörtlük: Güneş ve ay kendi görevlerini bırakınca Uzakta ama yavaş yavaş artarak Soğuk, kuraklık ve tehlike yaklaştıkça sınırlara Birinci kehanet gerçekleşecek. Şifre çözücünün yorumu şöyle: "Güneş ve Ay'ın bir bulut ya da dumanla örtülmesi sonucunda dünya soğuyacak. Isınma eksikliğinden ve dünyanın hava sisteminin zayıflamasından dolayı kuraklık olacak." Aynı cildin 34'üncü dörtlüğü de küresel ısınmaya dikkat çekiyor: Güneş artık ışık vermeyinc, Gün ortası bir canavar belirecek. Bu değişik yollarda yorumlanacak Altını umursamıyor, hiçbir şey pahalı değil onun için Lemesurier'e göre I. cildin 67'nci dörtlüğü de sonun başlangıcının sinyali: Büyük açlığın çoğaldığını görüyorum Bir orda görünecek bir burda, sonra yayılacak dünyaya O kadar büyük ve o kadar geniş ki Koparacak ağaçları köklerinden ve süt emen bebekleri annelerinden. Fontbrune bu dörtlükteki yorumuyla bu kez Lemesurier'le aynı fikirde olduğunu söylüyor: "Bebekleri annelerinin göğsünden koparmak ifadesi, Somalili ve Etiyopyalı annelerin, bir deri bir kemik kalmış vücutlarında kupkuru sallanan göğüslerini anlatıyor. Ve bu göğüslerde olmayan sütü çekmeye çalışan bebekleri..."
 

Hazırlayanlar: Neşe Mesutoğlu - Sertaç Akdoğan

'21'inci yüzyılda beni anlayacaklar'

Nostradamus'un gelecek kehanetleri yalnızca dünya ile ilgili de değil. R. W. Velch'e göre ünlü kahin 'Yüzyıllar' kitabının üçüncü cildindeki 94'üncü dörtlüğünde de kendisini anlatıyor. Beş yüzyıl sonra daha da dikkate alınacak Çağının süsü olan kimse Birden büyük bir ışık yayarak Bu yüzyılda büyük memnunluk verecek.

11 Eylül'ü De Gördü
Velch'e göre, Nostradamus bu dörtlükte kendisinden bahsediyor. Çalışmalarının yaşadığı yüzyılda ilgi gördüğünü bilen Fransız kahin, asıl ünü ise, beş yüz yıl sonra, yani 21'nci yüzyılda yakalacağını biliyor. Kahinin kendisini çağının süsü olarak gördüğüne dikkat çeken uzmanlar bu kehanetin gerçekleşme oranının yüzde 99 olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: "11 Eylül saldırılarıyla birlikte kahinin bu saldırıları 1555'te gördüğünün basına yansıması kahinin popülaritesi açısından dönem noktası oldu. Ve görülen o ki, Nostradamus 21'nci yüzyılda şanına şan katacağını biliyordu...."

Kendi ölümünü gördü

Nostradamus "İyi geceler" diyen papaza "Sabah öleceğim" dedi. Mezarının da hangi tarihte açılacağını bilmesi herkesi şaşırttı.

Gut romatizması ve su toplaması nedeniyle durumu ağırlaşan Nostradamus, 1 Haziran 1566 gecesi kendisine "İyi geceler" diyen bir papaza şu cevabı verir: "Bu son gecem. Sabaha ölmüş olacağım..." Nostradamus, 2 Temmuz 1566 sabahı, 62 yaşındayken odasında ölü bulundu. Böylece Nostradamus'un son kehaneti kendi ölümü oldu. Nostradamus'un ölümü, 141'inci kehanetindeki gibi oldu: "Kralın armağanını aldıktan sonra, bir saray dönüşü, verecek son soluğunu. En sevgili dostları, yakınları yatağının ve sedirin başında, ölmüş bulacaklar onu..."

KİNİN LANETİ
Cordeliers Kilisesi duvarına dikey olarak gömülen Nostradamus'un hikayesi bununla bitmedi. John Hogue'un "The New Revelations" isimli eserine göre Nostradamus'un mezarı 1700'de yerinin değiştirilmesi amacıyla açılıp kilisede başka bir yere taşındı. 1566 yılında ölen Nostradamus'un üzerinde, mezarın açıldığı tarih olan "1700" yazılı bir madalyon bulundu. Kendi mezarının açılacağını öngören kahin bu olaydan 91 yıl sonra yaşanacaklar hakkında da bir dörtlük yazdı. "Kim ki bulduğunda mezarı açacak ve kim ki açtığı bu mezarı hemen kapamayacak, lanet onu bulacak ve kimse nedenini bilmeyecek." Tıpkı bu dörtlükteki gibi Fransız İhtilali sonrası 1791 yılında sarhoş Fransız askerleri Nostradamus'un mezarını açtılar. Hikayeye göre bu askerler daha sonra Marsilya'daki üslerine geri dönerken kral taraftarları tarafından pusuya düşürülüp ve vahşice öldürüldüler.

TAKVİME İŞARETLEDİ
Dul eşi Anne şu sözleri Latince olarak, tabutunu örten 2.5 metre boyundaki mermer duvara yazdırttı: "Burada bütün ölümlülerden farklı olarak, yıldızların etkisiyle geleceği gören kalemiyle olayları kaydetmeye layık bulunmuş meşhur Michel Nostradamus yatıyor. Altmış iki yıl, altı ay ve yedi gün yaşadı. 1566'da Salon'da öldü. Gelecek nesiller onun istirahatını bozmasınlar. Anne Posart Gemelle eşine gerçek mutluluk diler." Peter McHoll'un Nostradamus isimli kitabına göre 1566 yılında ölümünden sonra cebinden bir takvim çıkmıştır. Ve bu takvimde astrolojik bir hesap sonucu olması gereken kendi ölüm tarihini işaretlemiş ve 2 Temmuz tarihinin yanına şöyle bir not düşmüştür: 'Hie mors prope est.' Burası işgörenin mezarıdır.

Yeni Deprem Kehaneti!

Nostradamus: Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak.

İngiliz uzmanlar, Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabının üçüncü cildini şöyle yorumluyor:

Endonezya depremleri sonrası Yunanistan ve Türkiye'de karışıklık (yer sarsıntıları) olacak.

Fransız uzman Fontbrune ise karşı: O ciltteki kehanet Gölcük depremiydi. Yeni deprem yok.


 

Türkiye kehaneti deprem ve savaş

Nostradamus'un haber verdiği depremin 1999'da olduğunu iddia edenlerin yanı sıra kimilerine göre büyük bir deprem daha bekleniyor.

Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin Nostradamus, öngörülerinde Türkiye'ye de yer ayırıyor. Türkiye ile ünlü kahinin iki kehaneti bulunuyor: Deprem ve savaş Fransız şifre çözücü Jean-Charles De Fontbrune'ye göre, Türkiye ilk olarak ikinci cildin 52'nci dörtlüğünde geçiyor: Atina ile savaş Geceler boyunca yeryüzü sallanacak, Sonraki baharda iki kez daha olacak Korent, Efes boğulacak denizde Yiğit şampiyonlar savaşa girecek... Üçüncü satırdaki Korint Yunanistan'ı, Efes ise bazılarına göre İzmir'i bazılarına göre Türkiye'yi temsil ediyorFontbrune'ye göre, ilk satırda bahsedilen depremler Güney Asya'da oluyor. Depremler 'sonraki bahar'da da devam ediyor. Bu tarihin 2005 ya da 2007 olduğuna inanılıyor. Fontbrune'un ismini veremediği bir ülke iki deniz (Ege ve Karadeniz) arasından geçerek Yunanistan ve Türkiye'ye karşı yola çıkacak. Ardından iki ülke askeri savaşa girecek Türkiye ile ilgili ikinci kehanet üçüncü cildin üçüncü dörtlüğünde geçiyor: Mars, Merkür ve Ay biraraya gelecek, Güney'de korkunç bir kuraklık görülecek Asya'nın dibindeki toprak sarsılacak Korent ve Efes'te karışıklık... Güney Asya'daki 26 Aralık ve 28 Mart depremleri sonrası İngiliz bilimadamları bu dörtlükteki üç satırı 'Endonezya depremleri'ni temsil ettiğini açıklamış ancak 'Yunanistan ve Türkiye'de karışıklık' satırını yorumlamamıştı. İnternetteki bazı kaynaklar Güney Asya depremleri sonrası Türkiye'de yeni bir depreme neden olabileceğini öne sürerken, Fransız Fontbrune dördüncü satırın Gölcük depremini temsil ettiğini söylüyor. Çünkü Gölcük depreminden 6 gün önce birinci satırda geçtiği gibi güneş tutulması yaşanmıştı. Ve Türkiye'nin geçtiği son dörtlük, beşinci cildin 25'inci dörtlüğü Mars, Güneş, Venüs Arslan burcunda, Arap prensi, kilisenin egemenliğini denizde yenecek. İran'da bir milyondan fazla insan birleşecek. Gerçek yılan Türkiye ve Mısır'a saldıracak Fontbrune'a göre "Gerçek yılan" Asyalı bir ejderhayı yani Çin'i anlatıyor. Bir milyondan fazla insan (asker) İran'da toplandığında Çin, Türkiye'ye ve Mısır'a saldıracak. 'Arap Prens' ifadesiyle, Ortadoğu yoluyla Asya'dan Avrupa'ya ilerleyen, orduları milyonlarla sayılan dev bir güç kastediliyor... Bu savaş tarihi ise Nostradamus'un takvimine göre 15 Ağustos 2015.

Hazırlayanlar: Neşe Mesutoğlu Sertaç Akdoğan

Çatıda gezerken kehanette bulundu

Nostradamus'un kehanetlerini yönlendiren 3 temel öge, falcılık, büyü ve astroloji oldu. Musevi kökenli Nostradamus'un babası, büyükbabası ve büyükbabasının babası Kabala uzmanlarıyla iyi ilişkilere sahipti. Ailesinden kahinlik bakımından güçlü bir kalıtımsal miras aldı. İlk kehanetlerini üç ayaklı pirinç bir sehpa üzerindeki su dolu bir kaba bakarak gördü. Bir başka sistemi de ateşe bakmaktı... Yazdığı bir dörtlükte de ilhamın geceyarısı çatıda gezerken geldiğinin altı çizilir. Prof. Dan Clore da kahinin Mısır'ın ölüler kitabı, efsanevi Necronomicon'un şifrelerini çözerek öngörülerde bulunduğunu söyler. Ve astroloji... Erika Cheetham'a göre Nostradamus 4. yüzyılın neo-Eflatuncu astrologu İambicus'un tekniğinden yararlandı.

 

Önce üç işaret sonra kıyamet

Nostradamus kehaneti: Üçüncü Dünya Savaşı 2076'da, dördüncüsü ise 2106'da çıkacak.

1000 yıl huzur olacak
Nostradamus'un kehanetlerindeki şifreyi inceleyen uzmanlara göre Dördüncü Dünya Savaşı sonrasında bin yıllık barış çağı yaşanacak.

Dünya yok olmayacak
İddia şöyle devam ediyor: Hayat 3797 yılında sona erecek. Nostradamus'a göre sadece insanlık bitecek, dünya hiç yok olmayacak.


 

Endonezya depremi sonun başlangıcı mı?

Nostradamus'un, 'kesin' kehanetlerinin 2012 yılında son bulması ve kıyamet öncesinde afet ve savaşların yaşanacağını iddia etmesi, akıllara 'Endonezya depremi sonun başlangıcı mı?' sorusunu getirdi.

1555'te kaleme aldığı kehanetlerin birçoğu gerçekleşen Fransız kahin Nostradamus'la bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkacağız. Kendi ölümünü dahi gören bir adamın kehanetlerini sunacağız. Dizimize Nostradamus'un şifrelerini çözen uzmanların kıyamet yorumlarından başlıyoruz. Yorum siz okurlarımızın...

Kıyamet ne zaman kopacak? Endonezya'daki depremler kıyametin alametleri mi? Globalleşen dünyada dinler arası bir savaş çıkacak mı? Günümüzde pek çok insan bu gibi soruların cevabını, yüzyıllar evvel yaşamış bir Fransız kahinin kehanetlerinde arıyor. Bu kahinin adı Nostradamus!...

KIYAMET İÇİN İKİ TARİH
Yaşanan pek çok doğal afetten ve gündeme damgasını vuran pek çok gelişmeden sonra gündeme gelen Nostradamus son olarak Endonezya depremleriyle ilgili kehanetleriyle tartışma konusu oldu. Bu depremler kahinin bahsettiği 'sonun başlangıcı' olabilir mi?.. Bu yorumdan yola çıkacak Nostradamus dizimizin ilk gününü 'kıyamet'e ayırıyoruz. Nostradamus'un dünyanın sonu ile ilgili gördüğü iki tarih var: 2012 ve 3797... Kahinin bu iki rakamı niye verdiğini iki ünlü 'şifre çözücü'nün şöyle yorumluyor: Nostradamus, dünya ile kehanetlerini 2012 yılına kadar görüyor. Ancak yüzeysel kehanetler ise 3797'ye kadar devam ediyor. Bazıları, detaylı olarak kaleme aldığı 2012 tarihini 'kıyamet' olarak yorumlarken Amerikalı Tad Mann, "Nostradamus, Yüzyıllar'ın (kehanetlerini topladığı kitabın adı) girişinde 3797 yılından bahsetmektedir. Ancak kehanetlerini 2000'li yıllarla sınırlandırır. Böylece kehanetlerini 2000'li yıllarla sınırlamış olur" diyor. Mann, bu açıklamasıyla Nostradamus'un gözüyle kıyametin 2012'de olmayacağının da altını çizer.

2050'YE KADAR SAVAŞLAR
3797 yılındaki sonla ilgili en detaylı araştırma da Peter McHoll tarafından yapılmıştır. McHoll'a göre, 3797 rakamı, son günün tarihini vermektedir. Kahinin hesap sistemine göre bu tarihle beraber insanlığın dördüncü büyük çağı biter ve 'saat' durur. McHall, Nostradamus'un astrolojik takvimine şöyle dikkat çeker: "Hz. İbrahim ile birlikte Koç Çağı başladı. İnsanoğlu Yaratıcısı'nın bilincine vardı. Hz. İsa ile birlikte Balık Çağı başladı. Şu anda ise Kova Çağı'nda bulunmaktayız. Ve bu çağda doğal afetler dünyanın kapısını çalacak. Bu da insanoğlunun yeteneklerinin koşullara uyum sağlamasını sağlayacak." McHall'a göre, Nostradamus Kova Çağı sonrası 1000 yıllık bir dönem görüyor. Sona doğru girilecek bu 1000 yıllık dönemde 'barış çağı' yaşanacak. McHall'un yorumlarına göre, 2050 yılına kadar büyükNostradamusun doğduğu ev.savaşlar olacak. Avrupa büyük acılara gebe kalacak ve Almanya tekrar ikiye bölünecek... İran Şahı'nın devrilmesiyle başlayan ve 2050 yılına kadar sürecek olan 73 yıl 7 aylık 'Arap egemenliği' de 2050'de sona erecek. (McHall, Nostradamus 'Arap egemenliği' kelimesi ile neyi kastettiğini açıklayamıyor) Almanya'nın yeniden birleşeceği 2050 yılına kadar savaş ve hastalıklarla boğuşacak olan yaşlı dünya, bu tarihten sonra 26 yıl sürecek bir huzur dönemine giriyor. Nostradamus'a göre III. Dünya Savaşı 2076'da meydana geliyor. (Bir kısım şifre çözücüler III. Dünya Savaşı'nın tarihi için 1987'yi gösterirken McHall, Nostradamus'un ne kadar süreceği belli olmayan bu savaşın tarihini 2076 olarak gördüğünü iddia ediyor) Fransız kahin, 'büyük kaos' dönemi dediği IV. Dünya Savaşı'nın tarihini de belirliyor: 2106!.. Kahinin hesabına göre, üç kuşak sonramız 'en kanlı dünya savaşı' ile tanışıyor ve bu savaş 25 yıl sürüyor. Nostradamus, Kuzey-Güney çekişmesi diye adlandırdığı bu kanlı savaşı şöyle anlatıyor: Fas'tan çıkıp gelecek kralları Avrupa'ya Ruhları parçalayıp, kentleri yakıp yıkmaya. Asya'nın büyüğü dev ordularla aşacak karayı, suyu, Mavileri, babayı ve haçı kovalamaya...

ABD'DEN ATOM BOMBASI
McHall bu dörtlüğü şöyle yorumluyor: "Afrikalılar, eski Avrupa'nın üstüne yürümek için Doğu Asyalı halklarla anlaşıyor. Bir başka yerde Anibal'dan bahseden Nostradamus, İsa'dan 200 yıl önce filleriyle İspanya üzerinden Roma'ya yürüyen komutanı anımsıyor ve şöyle diyor: Başka bir deyişle, geçmiş günlerin sömürülen ülkeleri, yeni bir dünya savaşının başlamasına sebep olacak." Afrika ve Asya'nın Avrupa çıkarmasının ardından Amerika II. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bir kez daha 'Yaşlı Kıta'ya yardıma geliyor. Nostradamus, bu kehanetini de kitabının ikinci cildinin 78'inci dörtlüğünde şöyle anlatıyor: Punya ve Galya kanlarından oluşan o adaları Kana boyuyor denizin derinliklerinden büyük neptün. Ve, kolaylıkla elde edebilmek için bu kıyıları Öyle zararlı, çok daha fazla gökte yazılandan McHall'un yorumu şöyle: "Büyük Neptün, yani ABD, Fas ve Tunus üstüne atom bombaları gönderiyor. Patlamalar öyle bir aydınlanmaya neden oluyor ki, geceler gündüz gibi oluyor. Ve Dünya, bu savaşlardan sonra 1000 yıllık barış çağına giriyor."

Hazırlayanlar: Neşe Mesutoğlu - Sertaç Akdoğan/Sabah.15-4-2005

15.04.2005

 

 

Dünyayı bekleyen 10 büyük tehlike  
 

İngiliz The Guardian Gazetesi yazarı Kate Ravilious, dünyaca ünlü 10 bilim adamına dünyanın ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikeleri ve gerçekleşme ihtimallerini sordu.

On büyük tehlikenin önümüzdeki 70 yıl içerisinde gerçekleşme ihtimalleri, gerçekleştikleri takdirde insanlık üzerinde yaratacakları etkiler ve insanoğlunun bu tehlikelere karşı neler yapabilecekleri, tehlike puanları verilerek değerlendirildi.

KÜRESEL ISINMA

East Anglia Üniversitesi’nden Nick Brooks’un sunduğu tehlikeye göre 21. yüzyılın sonunda ortalama küresel sıcaklık 2 derece artacak ve son 1.5 milyon yılın en yüksek sıcaklıkları hissedilecek. Brooks, küresel ısınmanın insanlığın sonunu getireceğini sanmadığını, fakat bu potansiyele kesinlikle sahip olduğunu belirtti.

70 yıl içinde olma ihtimali: Yüksek

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 6


TELOMER AŞINMASI

Viyana Üniversitesi’nden Dr. Reinhard Stindl, her hayvan kromozomunun sonunda ‘telomer’ isimli koruyucu kapakların bulunduğunu ve bunların evrim sürecinde hücrelerin çoğalması ile küçülerek koruyuculuklarını yitirdiklerini belirtti. ‘Telomer aşınması’ denen bu olayla Alzheimer gibi yaşlanmaya dayalı hastalıkların artması ve erken yaşta görülmesi ihtimali doğuyor.

70 yıl içinde olma ihtimali: Düşük

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 8


NÜKLEER SAVAŞ

Liberal Demokrat Savunma sözcüsü Air Marshal Lord Garden, nükleer savaşın teoride insanoğlunu yok etme ihtimalinin çok az olduğunu belirtti.

70 yıl içinde olma ihtimali: Düşük

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 8


BÜYÜK VİRÜS SALGINI

Virolog Prof. Dr. Maria Zambon, 1918’de 20 milyon kişinin ölümüne sebep olan grip salgınını hatırlatarak küresel ölçekte bir virüs salgınının insan ırkını yok edemeyeceğini belirtti. Prof. Zambon, böyle bir salgının uzun yıllar uygarlıkta ciddi bir gerileme yapabileceğini belirtti.

70 yıl içinde olma ihtimali: Çok Yüksek

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 3


KÜRESEL TERÖRİZM

St. Andrews Üniversitesi’nden Prof. Paul Wilkinson, kimyasal ve biyolojik silahla yapılacak kitlesel katliamların özgür harekete değer veren günümüz açık toplumlarında engellenmesinin garantisinin olmadığını ve böylesine büyük saldırıların gerçekleşme ihtimalinin çok büyük olduğunu söyledi.

70 yıl içinde olma ihtimali: Çok Yüksek

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 2


METEOR ÇARPMASI

NASA’nın Dünyaya Yakın Cisimler Programı Bürosu Müdürü Donald Yeomans, ciddi büyüklükte bir meteor çarpışmasının ortalama milyon yılda bir gerçekleştiğini söyledi. Böyle bir çarpışma sonucu atmosfer devasa büyüklükte toz tabakasıyla kaplanacak ve haftalarca güneş ışığını engelleyecek.

70 yıl içinde olma ihtimali: Orta

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 5ROBOTLARIN İSTİLASI

Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Enstitüsü’nden Prof. Hans Moravec, 2050 yılına kadar insanın zihin gücüne sahip akıllı robotların varolabileceğine inandığını ve bunların yönetimi ele geçirebileceklerini belirtti.

70 yıl içinde olma ihtimali: Yüksek

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 8


KOZMİK IŞIN YAĞMURU

İsrail İbrani Üniversitesi’nden Nir Shaviv, dünyanın patlayan bir yıldızdan kaynaklanan kozmik ışın yağmuruna tutulduğu takdirde Buzul Çağı’na girebileceğini söyledi.

70 yıl içinde olma ihtimali: Düşük

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 4SÜPER VOLKANLAR

College London Üniversitesi’nden Prof. Bill McGuire, her 50 bin yılda bir süper volkanların patladığını, böyle bir durumda atmosferin sülfürik asitle kaplanarak gün ışığının yitirilebileceğini söyledi.

70 yıl içinde olma ihtimali: Çok Yüksek

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 7


KARA DELİK YUTAR MI

Harvard Üniversitesi’nden Richard Wilson, kara delikler hakkında sahip oldukları bilgiler dahilinde Dünya’nın bir kara delik tarafından yutulmayacağını söyledi

Hürriyet.15-4-2005.