SAĞLIK HİZMETLERİ KİMLİK NUMARASIYLA YAPILMALI

 

            Resmi dairelerde ve okullarda sevk işleri işleri daha da aksatmakta ve yavaşlatmaktadır.

            En önemlisi de hafta sonu,gece gibi ani durumlarda sevkin olmaması bir çok prosedürü de beraberinde getiriyor.İnsanlar T.C Kimlik numaralarına göre veya nüfus cüzdanlarına göre direkt olarak muayeneye tabi tutulmalıdır.Aslında sadece sağlıkta değil tüm kurumlarda bürokrasi tam bir ayak bağı,kraldan ziyade kralcıları çoğaltmak demektir.

            Evelden osmanlıda bir sultan vardı,şimdi her dairede ve her yerde yüzlercesine rastlamak mümkündür.

            Tıpkı başbakanın gereksiz yere bir subayın terfisini onaylaması gibi abes işlerle meşgul olmaktayız.Resmi dairelerin müdürleri müdürlük yapsınlar,imza memurluğu değil.Zaten imzaya gelen her şey imzalanıyor,geri çevrilmiyorsa bunun anlamı nedir?Memurluk mu?Terfi mi tenzil mi?

Mehmet   ÖZÇELİK