MORAL VAİZELER

 

            Belkide erkeklerden daha çok morale muhtaç olan veya moral depolaması gerekenler kadınlardır.

            Bunlardaki moral bozukluğu hem erkeğe hem de çocuklara yansımakta,onlarda olumsuz etkiler bırakmaktadır.

            Müftülüklerdeki Moral vaizeler ile bu kadınlar haftanın belirli günlerinde bir araya getirilerek bu temin edilmiş olur.

            Erkekler kadar kadınlarda dinden sorumlu ve dini öğrenmeye muhtaçtırlar.Din sadece erkeklere inmiş bir din değildir.Onlarında dini ihtiyaçlarına cevab verecek bir birimin olması gerekir.

            Ailedeki boşluk kadının boşluğundan ileri gelmektedir.Bu boşluk bu vaizelerin verecekleri moral ve bilgiler ile telafi edilmeye çalışılacaktır.

Mehmet   ÖZÇELİK