MÜFETTİŞLİK STATÜSÜ DEĞİŞMELİ

 

            Müfettişler birer sorgu memuru gibi sürekli öğretmenin başında bekleyen Demoklesin kılıncı olmaktan kurtulmalıdır.

            Müfettişlere gerekirse doktora yapma imkanı da sağlanarak;

            a)Sınıf öğretmenliğinde her bir sınıfın daha iyi bir eğitim yöntemiyle eğitilmesi alanında araştırmalar yaparak,bunları öğretmenlere broşür olarak dağıtmalı.

            Tüm beldelerdeki bu broşürler Bakanlıkta toplanarak bir eser haline getirilip öğretmenlerin özellikle o bölümü okutan öğretmenlerin faydasına sunulmalıdır.Böylece her seferinde hiç bir gelişim görülmeden tüm öğretmenlik süresince aynı monotom yöntemleri uygulamaktan kurtulmuş,öğrenciler günün ve de geleceğin başarısını yakalamış olurlar.

            b)Branş öğretmenlerinin gelişen yeni bilgi,belgelerle takviye edilmesi sağlanarak,bir asırdır atom bölünüp atomun içerisine girildiği,içerisinde onlarca parça tesbit edildiği halde,hala maddenin en küçük parçası olarak atom yutturulmaktadır.Nasıl en küçük parça ki,onlarca parçaya bölünüyor?

            Müfettişlik araştırma birimi olmalıdır.

            İnternet,kitap,broşür hatta yurt dışına gidip araştırma imkanlarıyla takviye edilmeli,dolayısıyla öğretmen bilgilendirilip yetiştirilmelidir.