OKUL MÜDÜRLERİNİ ÖĞRETMENLER SEÇSİN

            Öğretmenlerle müdürlerin uyum içerisinde çalışmaları gerekmektedir.Üniversitelerdeki sistemlerde olduğu gibi,okullarda da okul müdürleri öğretmenler tarafından iki yıllığına seçilebilir.Böylece öğretmenler kendileriyle çalışacakları kişiyi seçmiş ve o kişide iki yıl içerisinde aktif olarak çalışma mecburiyetinde kalacaktır.

            Öğretmen zihniyet itibarıyla farklı bir düşüncede de olsa,farklı düşüncede bulunan insanları memnun etmek ve onlardan seçilmek amaçlı da olsa oy almak için uyum içinde olmak mecburiyetinde kendini hissedecek ve ona göre davranacaktır.

            Zamanla bu Milli Eğitim Müdürlerinin de müdürler tarafından seçilmesine giderek,başta önemli olarak öğretmenin önemi sağlanmış olacaktır.

            Müdürler seçilirken acaba görev yapacağı yerlerde bulunan kaç öğretmene danışılmaktadır?Emri vakiyle iş yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

            Milli Eğitim camiasında en önemli rolü üstlenen öğretmene danışılmadan işler yürütülmektedir.Oysa öğretmen merkezdedir.

            Yeni uygulanacak olan,bir yerde beş yıl süreyle kalma şartı ki ne kadar ve ne derece ciddi olarak uygulanacaktır.Müdürlere bir değişim getirse bile aktif olmayan müdür gittiği yeride kendine benzetebilir.Onun aktifliği sağlanmalı,öğretmen tarafından kontrolü sağlanmalıdır.

            Müdürlük makamı hizmet makamı haline getirilmeli,despot ve hizmet ettirilen makam durumundan kurtarılmalıdır.

MEHMET   ÖZÇELİK