HER BAKANLIĞA BİR TELEVİZYON KANALI

 

            İnsanların gerek bilgilendirilmesi gereksede eğitimi için,her bakanlığın kendine aid özel bir kanalı olsa,tüm duyuru ve eğitimini doğrudan verebilir.

            Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı için böyle bir kanal daha da fazla gereklidir.Sürekli yenilikler,gelişmelerden,eğitim ve öğretimin problem ve çözümlerinden,her türlü teklif ve projelerin üretimine kadar her konu gündeme getirme imkanı sağlanır.

            Memleket bir okul durumuna getirilmiş olur.

            Öğretmenlerin kabiliyetleri,görüşleri bir makes bulmuş,bir ses getirmiş olur.

            Eğitimde en fazla görüşüne baş vurulması gereken öğretmen iken,en az görüşüne başvurulan yine öğretmendir.

            Bir kıyas yapılması için söylüyorum;

            Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanları içerisinde direk eğitimden gelen bakan sayısı üçü zor bulur.Rahmetlik Avni Akyol çok ideallerle özellikle kredi sisteminin yerleştirilmesi için çok çaba gösterdi,alt yapı olmadığından dört sene ancak devam edebildi.

            Eğitim deneme yanılmadan kurtarılmalıdır.

Mehmet   ÖZÇELİK