OKULLARDA YAZILILAR KALDIRILSIN

            Öğrenci bir veya bir kaç dersten başarısız olabilir.Bu o öğrencinin başarısız veya başaramaz olduğunu göstermez ve mihenk olamaz.Kabiliyeti başka alanlarda olabilir.

            Hem bir bütünlük sağlamak amacıyla,yazılı sınavları bir ve ikinci dönemlerde birer kere uygulamaya karşı,genel tüm derslerden seviye tesbit sınavı uygulanarak,öğrenci bu nota ve de öğretmenin değerlendireceği sözlü ve kanaat notuna göre değerlendirilebilir.

            Öğretmen artık sadece sözlü notu versin,yazılı genelde yapılarak değerlendirilsin.

            Öğrenci içinde performans esası getirilerek,onun dönem içerisinde -öğrenci tezi- ve dönem sonu için,-bitirme tezi-adı altında yaptığı başarılar ve araştırmaları göz önünde bulundurularak değerlendirilebilir.

 

MEHMET  ÖZÇELİK