CAMİ   SOHBETLERİ

 

            Camiler toplumun en çok ve sıklıkla bir araya geldikleri yerlerdir.Camilerin fonksiyonları çok olması gerekirken,bizde yeterli fonksiyonu üstlenmemekte ve sadece namaz kılınan bir kutsal mekan olarak faaliyet sürdürmektedir.

            Teravih namazları büyük küçük,kadın erkek herkesimi bir araya getirip sohbet,ilahi,hatim gibi icraatların yapıldığı zamanlardır.Ancak bu aktivite yılda bir aya münhasır kalmakta,tüm yıla yayılamamaktadır.

            Haftada bir kılınan Cuma namazları,yılda iki defa kılınan bayram namazları daha fazla kesimi bir araya getirip kaynaştırmaktadır.

            Cuma gecesi dediğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gecede yatsı namazından sonra yapılan tecdid-i iman ve tecdid-i nikahın dini bir mecburiyeti olmayıp sadece bir temenniden ibaret olmasıyla beraber toplumun adeta gitmek mecburiyetinde kalarak o gece gelmesi güzel bir uygulamadır.

            Bunun gibi eskiden yapılan külliyeler gibi ilim ehlini,çocukları ve kadınları kendine çekecek uygulamalara gidilmesi gerekmektedir.

            İşte cami sohbetleri diye isimlendirdiğimiz bir uygulama ile;Haftanın bir veya iki gününde veya bir günü erkeklere bir günü de kadınlara ve hatta bir günü de çocuklara yönelik olmak üzere sohbetler tertib edilebilir.

            Bu sohbetlerde cemaatın soracakları sorular cevaplandırılır.Ağırlıkla cemaatı da işin içine çekmek suretiyle sorulu cevaplı bir sohbet sürdürülebilir.

            Ancak bu sorular sadece fıkıhla sınırlı olmayıp,imani,hadis ve tefsirlerle de genişleterek zengin bir ortam kazandırılabilir.

            Eskilerde olduğu gibi,bir kısımda tefsir derslerini bir araya gelerek burada sürdürebilir,bazı kesimlerde dinleyici olarak ders yapan bu cemaata dinleyici olarak iştirak edebilir.

            Din sadece erkeklere gelmemiştir.Erkekler kadar kadınlarda dinden sorumludurlar.Onlarında eğitilip yetiştirilmesi için camilerde mukabele,sohbet,çocuk yetiştirme,evlilik ve aile bilgileri verilebilir.

            Özellikle çocuklar caminin havasını teneffüs etmelidirler.Onlar için oyun yerleri,eğitici ve eğlendirici bilgisayar eğitimi gibi hususlarla tutulabilirler.

            Camiler çok fonksiyonlu ve aktif aktivitelerin olduğu yerler haline getirilmelidir.

 

09-09-2006

MEHMET  ÖZÇELİK