EZAN DUASI VE SALÂTEN TÜNCİNA

 

            Namazlardaki tesbihatlar namazın çekirdeği durumundadır.Kılmış olduğumuz namazların sünnete daha da uygun olabilmesi için özellikle şunlara da riayet edilmesi gerekir:

            Neler daha yapılmalıdır;

            -Ezan okunurken ezan duası okunmalı.(Ve ene eşhedü enlâ ilâhe illallâhu vahdehûla şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlüh ve radeytü billâhi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Sallallahu Aleyhi ve Selemle Rasulen Nebiyya.)

 

            -Ezandan sonra ezan duası okunmalı.(Allahümme rabbe hâzihid da’vetit- tâmmeti vessalâtil kâimeti âti Seyyidina Muhammedenil vesîlete vel fadîlete ved-dereceter refîatel âliyeti.-ilahi-veb’ashu makâmen mahmûdenillezî vaadtehu inneke lâ tuhliful mîâd.)

 

            -Farz namazlardan sonra Salaten Tüncina okunmalı.

            (Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-gâyât. Min cemî'il-hayrâti fi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât. Âmin yâ mücib'ed-deavât, ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemin.)

 

            -Duadan sonra 33 defa -Lâ ilâhe illallah- tesbihi çekilmeli.

 

            -Özellikle camilerde toplu olarak ezan duası ve farzlardan sonra Salaten Tüncina duası yapılmalıdır.

 

MEHMET  ÖZÇELİK