Bu İncil Hristiyanları Sarstı

09.04.2006 15:23

Mısır'da bir çöl mağarasında 1700 yıllık el yazması "Yehuda İncili" buludu. İncil'deki bilgiler Hristiyan Alemini ezberini bozacak cinsten.

 

Yeni İncil’e göre Hz. İsa’yı ihbar eden havari olarak bilinen Yehuda aslında hain değilmiş. Hz. İsa kendisini, ruhunu hapseden bedenden kurtarması görevini Yehuda’ya vermiş. Bu İncil’e göre Yehuda "sadık havari" olarak yorumlanıyor.

HIRİSTİYAN ilahiyatında devrim niteliğinde yepyeni bulgular ortaya çıktı. Klasik teolojide "Hz.İsa’ya ihanet eden ve para karşılığında onu satan havari" olarak bilinen Yehuda’nın, aslında bizzat İsa’nın isteği üzerine onu Romalılar’a ihbar ettiği tartışması başladı.

National Geographic Dergisi, "Yehuda İncili" adı verilen ve Mısır’daki bir çöl mağarasında bulunan 1700 yıllık el yazmalarını kamuoyuna açıkladı. Bu versiyona göre, İsa, yakın çevresinde ölüme gitmek arzusunu bilen tek kişinin Yehuda olduğuna inanıyordu. Böylece, hep "kötü adam" olarak algılanan Yehuda, tamamen aksi bir konumda ve "iyi adam" olarak yorumlanmış oluyor.

Yehuda İncili’ne göre, İsa, Yehuda’ya, "Diğer yakın müritlerimin hepsini aşarak, beni kurban vereceksin" dedi. Kuzey Carolina Üniversitesi’nden teoloji profesörü Bart Eherman, yeni versiyona göre, İsa’nın, hem ruh hem de beden olarak hapsedilmiş olduğunu ve Yehuda’nın da fiziksel ölümün gerçekleşmesini sağlayarak İsa’nın yeryüzünden kaçışının yolunu açtığını söyledi.

Hıristiyan din adamı Donald Senior, yeni belgenin, Hıristiyanlığın erken dönemlerinin canlılığını gösterdiğini kaydetti.

YEHUDA KENDİNİ ASMIŞTI

Yehuda İncili’ni kimin yazdığı bilinmiyor. Bu belgeden, ilk kez, 180 yılında Lyon’da bir papaz tarafından söz edilmişti. Yeni Ahit, Yehuda’yı bir "hain" olarak niteliyor. Klasik inanışa göre, 30 adet gümüş para alan Yehuda, İsa’nın yerini Roma askerlerine bildirmişti. İsa yakalanıp çarmıha gerilince, bu ihanetine kendi de dayanamayan Yehuda, aldığı paraları iade edip kendini asmıştı.

Yeni Ahit’in dört ayrı versiyonu (Matta, Luka, Markos, Yuhanna İncilleri) bulunuyor. Ancak, İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra daha birçok versiyonun yazıldığı da biliniyor. Fahişeyken İsa’nın müridi olan Mecdeli Meryem’in bile bir ayrı versiyon yazdığı ileri sürülüyor.

Hıristiyanlıkta adım adım şüphecilik

1959 yılında Thomas İncili ilk kez İngilizce olarak yayınlandığında Hıristiyan dünyası, dört İncil’in dışında başka bir incil daha bulunduğunu öğrenince şok geçirmişti. "Şüpheci Thomas" olarak bilinen havarinin çevresinde bir agnostik topluluğu oluştuğu ilk kez duyuluyordu.

Dan Brown’ın Da Vinci Şifresi adlı romanındaki iddialar da şüpheciliği tırmandırdı. Kitap, Hz.İsa’nın Mecdeli Meryem’den bir çocuğu olduğunu, soyunun bugün devam ettiğini, peygamberin aslında kilisesini Meryem’e emanet etmek istediğini, ancak Aziz Petrus’un kiliseyi devraldığını, kadın kültünün yok edildiğini iddia ediyordu.

Da Vinci Şifresi’nin tartışıldığı bir ortamda gün ışığına çıkan Yehuda İncili’nin 1959 yılında olduğu kadar büyük şok yaratması beklenmiyor. Mecdeli Meryem’e ait bir agnostik İncili ve hatta "Hakiki İncil" diye bir incil daha bulunduğu bile ileri sürülüyor.

İşte Yehuda İncili
/_newsimages/1348648.jpg


Bilinen dört İncil’i (Matta, Luka, Markos, Yuhanna) içeren Yeni Ahit’e göre, Yehuda, İsa’yı Roma askerlerine ispiyonlayan bir haindir. Yehuda İncili olarak tanımlanan el yazmasında Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi ve dirilişi yer almıyor.

Kıpti dilindeki İncil Kıpti Müzesi’ne gidecek

Yehuda İncili’nin tanıtımı "National Geograpic Society" tarafından yapıldı. Asıl kopya, 13 sayfa papirüs üzerine, arkalı önlü ve Kıpti dilinde kaydedilmişti. 1700 yıl Mısır’daki bir çöl mağarasında kalan eser, 1970’lerde bulunmuş ve Mısırlı bir antikacıya satılmıştı. Kitabı satamayan antikacı New York’taki bir kasada yıllarca sakladı. 2001’de, giderek parçalara ayrılan bu kitabı İsviçre’deki bir vakıf tercüme etmeye başladı. Yapılan tüm bilimsel testler, kitabın 300 yıllarında kaleme aldındığını gösteriyor. "National Geograpic" kitabı sergilemeye başladı. Eser, daha sonra Kahire’deki Kıpti Müzesi’ne gönderilecek.

 

http://www.aktifhaber.com/read_news.php?nID=67176