ÜÇ KİTABIN ORTAK AYETLERİ
Kur'an, İncil ve Tevrat bugüne kadar hep farklılıkları ile konuşuldu. Ya ortak noktaları? İşte ortak ayetler...

Üç Kutsal'ın ortak ayetleri
"Allah Birdir"

Kur'an-ı Kerim
"Sizin İlahınız tek bir İlah'tır; O'ndan başka ilah yoktur..."
(Bakara Süresi, 163"

"....O Allah birdir"
(İhlas Süresi, 1"

İncil
"...Tanrımız olan Rab tek Rab'tır. Tanrı olar rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklında ve bütün gücünle sev..."tanrı tektir ve O'ndan başkası yoktur" demekle doğruyu söşyledin"
(Markos, 12:29-32)

Tevrat
"Ya Rab, bir benzerin yok, sen'den başka Tanrı'da yok!"
(1. tarihler, 17:20)

"Rab, kendisi Allah'tır, O'ndan başkası yoktur bilesin diye sana bu gösterildi"

Üç kutsal kitapta yer alan diğer ortak noktalar

- Yalnızca Allah'a kulluk etmek
-Allah'ı bırakıp putlar edinenler
-Allah'ın indirdiği söze teslim olmak
-Haksız yeni insan öldürmemek
-Zina yapmamak
-"Rızkı veren Allah'tır"
-Mal yığıp biriktirmek
-Allah Herkese yaptığının karşılığını verecektir.