uydurmalardan bir demet
"Namaz kılan bir adamın önünden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namazı bozulur" (Buhari 8/102; Hanbel 4/86). "Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmesini emreden ayet, Ayşe'nin döşeğinin altındaki sahifede yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Ayşe onun defin işlemleriyle meşgul iken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sahifeyi yedi ve böylece taşlama cezası Kuran'dan çıktı; ama hükmü devam ediyor" (İbni Mace 36/1944; Hanbel 3/61; 5/131,132,183; 6/269). "Keçinin yemesi sonucu Kuran'dan çıkan taşlama ayetini Ömer Kuran'a tekrar sokmak istedi; ancak halkın dedikodusundan korktuğu için cesaret edemedi" (Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 8/1431; Ebu Davut 41/1; Itkan 2/34). "Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim" (Buhari 63/27). "Bir kadının parmaklarını kesenin cezası şöyledir: Bir parmak için 10 deve, iki parmak için 20 deve, üç parmak için 30 deve, dört parmak için 20 -yirmi- deve fidye vermelidir" (Muvatta 43/11; Hanbel 2/182). "Peygamber hiç bir vakit ayak üstünde işemedi" (Hanbel 4/196; 6/136,192,213). "Peygamberin ayak üstünde işediğini gördüm" (Buhari 4/60,62; Hanbel 4/246; 5/382,394). "Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine'ye gelerek müslüman oldular. Medine'nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar va çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı. Ellerini ve ayaklarını kesti. Gözlerini oydu. Çölde susuz ölüme terketti. Biz onlara su vermek isteyince Peygamber bizi engelledi" (Buhari 56/152, Tıb 5/1; Hanbel 3/107,163). "Musa ölüm meleğinden çok korkuyordu. Bir gün ölüm meleği canını almaya gelince meleğin yüzüne tokat atıp bir gözünü çıkardı" "Allah'ın elçileri arasında ayırım yapmayınız. Ben, Yunus peygamberden bile üstün değilim" (Buhari 65/4,5; Hanbel 1/205,242,440; 2/405,468). "Ben Adem oğullarının efendisiyim" (Hanbel 1/5; 5/540,388). "Hesap günü tüm peygamberler korku içinde canlarının derdinde iken, sadece ben ümmetimi düşüneceğim" (Buhari 97/36). "Uğursuzluk üç şeydedir, at, ev ve kadın" (Buhari 76/53). "Peygamber, savaşta kadınların va çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi" (Buhari, Cihad/146; Ebu Davud 113). "Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca dünyada depremler olur" (İbni Kesir, 2/29; 50/1). "Liderler mutlaka Kureyş kabilesinden seçilmelidir" (Buhari 3/129,183; 4/121; 86/31). "Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır" (Hanbel 4/85; 5/54). "Karga fasıktır" (Buhari 59/16; Hanbel 2/52). "Allah zamandır" (Muvatta 56/3). "Allah, ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir" (Buhari 97/24, 10/129 ve 68. surenin tefsiri). "Peygamber 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti" (Buhari). "Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar Zeynep'le yatardı" (Buhari, Hibe/8). "Peygamberin izniyle ihramdan çıkıp Mina'da bulunan kadınlarımıza yöneldik. Zekerlerimizden meni damlıyordu " (Buhari, Hac/81; Müslim Hacc/141). "Peygamber öldüğünde, zırhı birkaç kilo arpa karşılığında bir Yahudi'nin yanında rehin duruyordu" (Buhari 34/14,33,88; Hanbel 1/300; 6/42,160,230). "Peygamber, Medine'de bir yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı." (Buhari 59/11; 76/47; Hanbel 6/57; 4/367). "Sol elinizle yemeyiniz, içmeyiniz; çünkü şeytan sol eliyle yer içer" (Hanbel 2/8,33). "Peygamber, 'Benden Kuran haricinde hiç bir şey yazmayınız. Kim benden bir şey yazdıysa onu imha etsin" (Muslim, Zühd 72; Hanbel 3/12,21,39). "Ömer, peygamberden, halkın doğru yoldan sapmamaları için kendisine birşeyler söyleyip yazmasını istediğinde; Peygamber: 'Allah'ın Kitabı bize yeter' dedi" (Buhari İtisam 26, İlim 39, Cenaiz 32, Merza 17; Müslim Cenaiz 23, Vasaya 22). "Peygamber Amr b. As'a, söylediği her sözü yazmasını emretti" (Hanbel 2/162,192,207). " Kuran'dan başka hidayet kaynağı arayan sapıtmıştır" (Tirmizi 2906). "Peygamberin vefatı yaklaştığında odada içlerinde Ömerin de bulunduğu bir kaç kişi vardı. Bir ara peygamber : 'Geliniz, sizin için bir daha asla sapmayacağınız bir yazı yazayım.'dedi. Bunun üzerine Ömer: 'Peygamber hastalığın etkisiyle ne dediğini bilmiyor, Kuran yanınızda, Allah'ın Kitabı bize yeter!' şeklinde konuştu." (Buhari, Cihad 176, Cizye 6, İlim 49, Merza 17, Meğazi 83, İtisam 26; Müslim Vasiyye 20,21,22; Hanbel 1/222,324,336,355).

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Parantez içlerinde yazıyor

 

TUVALET HANGİ YÖNLERE KARŞI YAPILABİLİR?
1-Gerek küçük gerek büyük tuvaletinizi yaparken kıbleye dönmeyin.

2-Peygamberimiz bir takım insanların küçük ve büyük tuvaletleri için kıbleye dönmeyi hoş karşılamadıklarından bu bidati (hurafeyi) kaldırmak için tuvaletini kıbleye doğru yaptırdı.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : 1- Hanbel 3/12 2- Buhari 4/11

 

ORUÇLU İKEN KAN ALDIRILIR MI?
1-Kan aldırmak yapanın da yaptıranın da orucunu bozar.

2-Peygamberimiz oruçlu iken kan aldırmışlardır.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : 1-Tirmizi Oruç 60/Ebu Davud Oruç 28/Buhari Oruç 32 2-Ebu Davud Oruç 29-30/Tirmizi Oruç 59/Buhari Tıp 11

 

DEPREMLERİN SEBEBİ OLAN BALIĞIN CİNSİ NE?
Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca dünyada depremler olur.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : İbn-i Kesir Tefsiri 2/29 68/1

 

ALTIN TAKILIR MI, İPEK GİYİLİR Mİ?
Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal erkeklerine ise haramdır.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Müslim 2/16

 

MİRASTA VASİYET VAR MI?
Varis için vasiyet yoktur.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Hanbel 14/238

 

ZALİM KİM? SÖYLEYİN BAKALIM
Peygamber Medine'de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Buhari 76/47 Hanbel 6/57,4/367

 

NEDİR BU KADIN DÜŞMANLIĞI?
Erkeklerin çoğu fazilette kemale erdi. Kadınlardan yalnız Firavunun kadını Asiye ile İmran'ın kızı Meryem'den başka hiçbiri erişemedi.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Buhari 9/1391

 

ÖLÜNÜN SUÇU NE?
Ölü ailesinin kendi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Buhari-K. Cemiz 32,33,34

 

DİN DEĞİŞTİREN ÖLDÜRÜLSÜN MÜ?
Dinini değiştireni öldürün.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Nesei 7-8/14,Buhari 12/1883

 

ALLAH EL SIKIŞIR MI?
Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Hanbel 5/243

 

ALLAH’IN BALDIRI OLUR MU?
Allah ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Müslim - İman 302,Buhari 97/24,10/29,Hanbel 3/1