HAKİRLEME VE VİRÜSLE MÜCADELE

 

            İslami kurala göre:”Def’i şer celb-i nef’a racihtir.”Yani kötülükleri defetmek,iyilikleri yapıp yerine getirmekten daha üstündür.Zira kötülüklerin def edilmesinde otomatikman iyiliklerin gelmesi söz konusudur.Tıpkı gecenin gelmesini engellemekle gündüzün varlığını sağlamış ve sürdürmüş oluyorsunuz.

            İnsanların faydalı çalışmalarına da engel olan virüsle mücadele de tıpkı o insanların kazandırdıkları yararlar gibi yararlı olmak ve o sevablara bölünmeden ortak olmak demektir.

            Siteleri çökertme demek olan Hakirleme ise;Burada yapılan işlemin durumuna göre hüküm alır.

            Eğer yararlı ve İslami bir sitenin çökertilmesi veya kendi şahsi menfaatını ön plana çıkarıp bir ücret mukabilinde faydalı zararlı oluşu mevzubahis olmadan yapılan hakirleme kötülüğe ortak olmaktır.

            Fuhuş siteleri,terör siteleri,islamı hedef alıp dine hücum eden siteler,kısaca topluma,dine zarar verici her türlü siteyi çökertme işlemi dinen caizdir.

            Hadisde.”Bir kötülük gördüğününz zaman onu elinizle,ona gücünüz yetmezse dilinizle,ona da gücünüz yetmezse kalbinizle buğzedip düşmanlık gösteriniz.Bu ise imanın en zayıf halidir.”

            Bir menfiliğin ortadan kaldırılması için yapılacak hakirleme hayra vesile,sevaba ortak olmaktır.