YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan :

 

            Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde

                        Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE:1-27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 64-üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

“İlköğretim okullarının 4 vr 5 inci sınıflarında özel bilgi,beceri ve yetenek isteyen;beden eğitimi,müzik,resim-iş,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,yabancı dil,iş eğitimi ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur.Ancak ihtiyacın branş öğretmenlerince karşılanamaması halinde bu dersler yüksek öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmetiçi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir.Bunun da mümkün olmadığı durumlarda söz konusu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.”

 

            MADDE-2-Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            “Geçici madde 1 – Birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verilinceye kadar,Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarında uygulanmaz.”

 

            Yürürlük

            MADDE 3 – Bu yönetmelik 1 / 9 / 2005 tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 4 – Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.