Yıllara göre faiz ödemeleri


Yıllar..........................Faiz ödemeleri

                                (Milyon Dolar)

1975................................209

1980................................438

1985................................1. 284

1990................................5.304

1995................................12.432

1996................................18.691

1997................................15.012

1998................................24.102

1999................................26.398

2000................................33.692

2001................................35.210

2002................................35.096

2003................................46.000*

(*) AKP iktidarının ilk 6 ayında ödediği faiz miktarı 20.525 milyar dolar. 2003 için 46 milyar dolarlık ödeme en iyimser tahmin olarak öngörülüyor.

Milli gaz.17-6-2003.