MAHVEDİLEN NESİL KİŞİLİK ARIYOR

MAHVEDİLEN NESİL KİŞİLİK ARIYOR

Bir nesil nasıl harcandı?

Her kanaldan kuşatılarak, bin yıllık birikimleri yok edilerek, geçmiş ile alakalı bağlantı ve köprüleri yıkılarak, gelecekten ümit besleyecek kişiliği dejenere edilip, yıkılıp, yok edilerek, tutunacağı maddi imkanlarından mahrum  bırakılarak bir kaç nesil mahvedildi, yok edildi.

-Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu,

Ne olduysa hep bize azar, azar oldu.

-Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız,

Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız.

Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık,

Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız.

-Üç asra yakın süredir bozulmaya yüz tutan ve körü körüne batı hayranlığı, devrim ve inkilablarla da son yıkılış darbesini yemiş olduk.

Sultan Süleyman Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul’a getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: “Hilâf-ı şeriat kanunları Avrupa’dan getirdiğin cihetle, İstanbul’a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez.

-Geçmişe olan vefasızlığımız geleceğimizi kararttı.

Nitekim Mehmet Akifin oğlu Emin askeriyede birine Kur’an-ı Kerim öğretmesinden dolayı cezaya çarptırılacağı için askeriyeden kaçmış ve bir çöplükte ölmüştür.

İnkilaplarla maneviyatı bitirilen bu millet, kanunlarla da fakir hale getirildi.

-Falih Rıfkı Atay:” Ezanın Türkçeye çevrilmesinde Atatürk bizzat çalışmıştı.”[1]

-Pinochet’ye sormuşlar, ‘‘Cunta kurmak mı zor, turşu kurmak mı?’’ diye.

Pinochet de ‘‘Turşu kurmak daha zor. En azından 20 tane hıyar bulacaksın, hepsini bir kavanoza yerleştireceksin, üzerlerine sirke, tuz, limon ilave edeceksin. Bunlar yetmezmiş gibi aylarca da olmasını bekleyeceksin.

Halbuki cunta kurmak için üç tane hıyar yeter’’ diye cevap vermiş.

1960- dan beri bu cunta faaliyet göstermiş ve hala da devam etmektedir.

15 Temmuz 2016- dan itibaren ise iç ve dıştaki bu münafık cunta yapı deşifre olmuş ve artık oyununu da açıktan açığa oynamaktadır.

Nitekim 19 yıl önce bu gün Madımak olayının tertibi gibi.

“Özel Harpçi Üsteğmen, ‘Madımak’ı biz yaktık’[2]

Bütün bunlar Erdoğan’ı devirmek amacıyla içerimizde yerleştirmiş oldukları tüm gizli ihanet şebekelerine, Erdoğan’ı devirme amacıyla hepsini Deşifre etti.

Erdoğan böylece, içerimizde yıllarca hatta bir asır içerisinde gizlenmiş olan gizli dinsiz komitenin ortaya açıkça çıkması ve şifre olmasına vesile oldu.

-MİT başkanını tutuklama, 17/25 Aralık 2013 gezi faaliyetleri ve en sonunda 15 Temmuz 2016 hain PKK iç ve dış güçlerin birliği ile yapılan saldırı ve nihayet başkanlık seçimi sırasındaki devirme planları hep akamete uğradı.

Erdoğanın en büyük özelliği güvenilir olması, insana güven vermiş olması, gayreti, çabası ve de azmi ona bu teveccühü kazandırdı.

En önemlisi de; Bir asırdır kişilik kaybı yaşadık.

Erdoğan’ın en öenmli farkı, topluma o kişiliği kazandırdı.

-Erdoğan vesayet sistemi içerisinden çıkmış olması, adeta dikenler içerisinden çıkan bir gül olması, bütün bu engebeleri aşmış, kendisine mani olan her birisi bir saltanat sürmüş olan birçok Vesayet sistemlerindeki insanları geride bırakarak devre dışı bırakmasıdır…

Aslında Erdoğan’ı Başarılı bir şekilde bu kadar zirveye ulaştıran olay milli görüşün içerisinden çıkmış olmasına ragmen, Milli görüş gömleğini çıkartmış olmasıdır.

Bu görüşün hala başarısızlıkları, bazen başarıya çıkar gibi olmaları, milletle milletin kendilerine vermiş oldukları imkanlara rağmen yine değerlendirilmemesi, uzun süre devleti yöneten Erdoğan gibi başarılı olamamasındaki sebep; hala inat ile o gömleği taşımış olmasından kaynaklanır.

Erdoğan gelişime, değişime, dönüşüme ve milletle beraber ileriye gidişe hazır bir şahsiyettir.

Erdoğanı belki de en farklı kılan olay; bu milletin bir asırdır kaybettiği kişiliğini kazanmasına sebeb oldu.

-Toplum önce inancını, sonra da ahlakını kaybetti.

Ahlak yerine Etik kavramını yerleştirdi.. Ahlaktan yitik.

-Gençlik kişilik arıyor, kaybettiği kişiliğini arıyor.

Yırtık pantolon, tipsiz sakal çeşitleri bunun çırpınış halleridir.

Bir süre önce kırk yamalı deyip alay edilirken, babasının veya dedesinin yamalı giymesinden ar ederken, bu gün bu moda adına, oda fazla ödeme yapılarak yapılmaktadır.

Kişiliği bulma adına…

Bir Kıssa: **Ünlü gazeteci ve yazarlardan Velid Ebüzziya, İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanıp beraat ettikten sonra, genç meslektaşlarına nasihat etmiş:
– Şu sıralarda sakın fincancı katırlarını ürkütmeyin…
Yusuf Ziya Ortaç, başını sallayarak:
– Bu söylediğin imkânsız üstadım, demiş. Zira ortalıkta o kadar çok katır var ki!..

MEHMET ÖZÇELİK

02-06-2018

[1]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155760287862778&set=a.395831982777.170015.526182777&type=3&theater

[2] http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/49917.aspx

https://www.yenisafak.com/gundem/19-yillik-madimak-yalani-396541

İlahi büyüksün büyüksün büyük Büyüklük yanında kalır pek küçük

HER GÜNE BİR BEYİT paylaştı: 9 Nisan 2016 Cumartesi

No ResponsesTemmuz 2nd, 2018

ANNE RAHMİNDEKİ HAYATIMIZ

ANNE RAHMİNDEKİ HAYATIMIZ

Hiç ana rahminde kaldığınız 9 ay 10 günlük süredeki oluşumunuzu hatırlıyor musunuz?

Hatırlamıyor musunuz? Neden?

Oysa tanımadığınız bir memlekete gittiğinizde 9 ay 10 gün kalsanız belki de çok şey hatırlarsınız!!!

Hatırlamıyor muyuz yoksa hatırlatılmıyor mu?

Ruh alemini mi, yok onu sormuyorum.

Orası çok uzak diyeceksiniz.

Biz bir kaç sene öncesini hatırlamıyoruz da, ruhlar alemini nereden hatırlıyacağız ki?

Oysa sıfır üç yaş arası çocuğun zekasının en gelişmiş dönemidir.

Anne karnında yaşadık, kısaca bir insan haline geldik.

Ruhla cesedin büyük bir ihtişamla buluştuğu yer.

Kâinat çapında büyük bir olay.

Bu büyük olaydan hiç bir kırpıntı bilgiye bile sahip değiliz…

Parmağımızı emdik, annemizin kalp atışlarını dinledik, bir küre içerisinde dönüp dolaştık, döndük çevrildik.

Üzerimizde büyük ilahi bir faaliyet, büyük bir proje tecelli etti.

 

“O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hâkimiyet) yalnız O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde, nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?”[1]

“Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir “alaka”dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir “mudga”dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz.”[2]

Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır.[3]

“Attığınız o meniye ne dersiniz?! “[4]

“Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. “[5]

“Sonra bu az suyu “alaka” haline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir!”[6]

“Evet, meselâ mezkûr âyetlerin ferman ettikleri gibi; üç karanlık içinde bütün vâlidelerin erhamında insanların sûretlerini ayrı ayrı, mîzanlı, imtiyazlı, zînetli ve intizamlı olarak, hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyet ve umum rûy-i zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı san’atla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu feth-i suver hakikatı; vahdâniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. Çünki ihata etmek bir vahdettir; şirke yer bırakmaz.”[7]

“İnsanın bu üç karanlık mekanda birinden diğerine intikali de akıl almaz bir hilkat sırrıdır. Birinci karanlık bölgedeki hücre safhası (evresi) ikinci karanlık mekandaki doku safhası ve üçüncü karanlık mekan olan Amnios Kesesinde organlar safhasının birbirine intikali, tamamı ile bir kompitür hesabıdır. Gelişmesini tamamlayan safha otomatik bir evre ile kapanır. Diğer mekana intikal eder ki, ayette geçen bu hilkatten diğerine geçiş beyanı bu gerçeği dile getirmektedir.

Özetle; -Birinci karanlık mekan,hücreye göre dev,karanlık bir tüneli hatırlatmaktadır.

-İkinci karanlık mekan ise;ışıksız kapkaranlık bir ormanı hatırlatır.

-Üçüncü karanlık mekan ise;yine ışıksız bir denizin altını hatırlatır.[8]

MEHMET ÖZÇELİK

28-06-2018

[1] Zümer.6.

[2] Hac Suresi. 5.

[3] Necm Suresi- 46.

[4] Vakıa Suresi-58.

[5] İnsan Suresi-2.

[6] Mü’minun- 14.

[7] Şualar., Yedinci Şua, İkinci Bab, Üçüncü Menzil, Birinci Hakikat, s.168.

[8] Bak. http://www.tesbitler.com/2015/01/02/insan-ve-yaratilisi/

HER GÜNE BİR BEYİT paylaştı: 11 Mart 2016 Cuma

No ResponsesHaziran 30th, 2018

HAYATIN DALGALARLA İMTİHANI

HAYATIN DALGALARLA İMTİHANI

Hayat gücünü dalgalardan almaktadır.

Osmanlı’da eğitim sistemi ruhludur. Ru be ru eğitim sistemini uygular. Yani yüz yüze, sürekli güncel ve güncellenen eğitim sistemi.

Hocanın boyasıyla boyanan eğitim sistemi, gelişimiyle de gelişen öğrenci.

İngilizce ifadesiyle; face to face. Facebook-un meşhur ve yaygın olması bu manada düşündürse gerek.

Derslerine girdiğim 12 sınıf öğrencilerine bu manayı uyguladım. Faydalı sonuçlarını da elde ettim.

Bu öğrencilerin derste aralarında oturur, öndeki ve arkadaki öğrenciler de bize döner ve onlara duruma göre 5-10 dakikalık sohbet yapardım. Çok da etkili oldu.

Bir gün sınıfın birisinde hem sınıfın, aynı zamanda okulun en değerli sakin ve ağırbaşlı bir öğrencisinin yanına oturdum ve ona da diğer öğrencilere -yaramaz da olsalar-  o öğrencilere söylediğim şu sohbeti yaptım;

Hayat dalgaları ile bir kıymet ifade eder. Hayat bir deniz gibidir, denizde dalga olmazsa ne olur diye sorduğumda;

Elbette anlamsız olur, cevabını Verdi.

Evet denizde dalga olmazsa koca gemiler gitmez, aynı zamanda Deniz’in yüzü pisliklerle dollar.

Gelen her bir dalga gemiyi alıp metrelerce öteye taşır.

Denizde meydana gelen sürekli dalgalarda belli noktalarda kirlerin ve pisliklerin toplanmasını engellemekte ve o pislikleri de sahile atmaktadır.

Dalgasız hayatta kirlidir, monotondur, tek düzeydir.

Nitekim kabristanda yaşayanların hiçbir dalgası yoktur, sakindir, donmuş bir vaziyettedir.

Hayat dalgalarıyla vardır.

Dalgaları ile bir kıymet ifade etmektedir.

Bunu öğrenciye anlatarak, Sıkıntısız bir hayatın olmayacağını, Elbette ki hayatın tek düzeyde halinde olmasının mümkün olmadığını, hayatın inişli çıkışlı kavşaklarla, sıkıntılarla, problemlerle, insanı itici, dalgalandırıcı, harekete getirici olaylarla var olduğunu ona söyledim.

Uzun boylu konuşmadan sonar, demek ki iyice dolmuş olsa gerek ki, rahatlamanın vermiş olduğu bir etkiyle; Hocam Allah razı olsun, dedi.

Belli ki sıkıntı içerisindeydi.

Hayat ile dalga geçmemeli Ama hayatta Dalgasız olmamalı.

Hayatın dalgaları bizi sevk eder.. Bizi yönlendirir.. Bir faaliyet ve bir hareket içerisine koymuş olur.

Yeter ki o dalgaların arasında boğulmamalı ve o dalgaların üzerinde kalmalı, dalgaların üzerinde mesafe almalıdır.

Hayat dalgası ile gelir, bizi alır ve belli bir noktaya, belli bir hedefe götürür.

Dalga olmadığı zaman doğduğumuz yerde yaşar, hayatı aynı şekilde neticelendiririz. Ama hayat dalgalarıyla beraber bizleri alır ve birçok noktaya, birçok hedefe, farklı farklı yerlere bizleri sevk eder.

O dalga ile bir faaliyet ve bir hareket söz konusu olmuş olur. Bir faaliyet ve hareket ancak bu dalga ile kendisini gerçekleştirmiş olur.

Bir anlık düşünün; hiçbir zaman için denizlerde dalga olmuyor, denizler sakin!?

Deniz bu hareketi ile sürekli bir şekilde üretim içerisindedir.

İşte hayatımızın dalgaları da hayatımızın faaliyetleridirler.

Dediğim gibi yeter ki o dalgaların içerisinde olmayalım.

Dalgaların üzerine çıkaraktan hayatımızı idame edelim.

Dalga daimi değildir, belli bir süre gelir, belli bir süre yeniden durulmaya doğru gider deniz.

Anlıktır, hayatı da sürekli bir şekilde böyle bir sıkıntı içerisinde düşünmemeli…

Âyette de buyurulduğu gibi; Her zorluktan sonra bir kolaylık, her kolaylıktan sonar da bir zorluk vardır. İnne maal usri Yüsra. Yani zorluk kolaylık ile kolaylıkla zorluk ile beraberdir.

Denizin sakinliği dalgası ile, dalgası sakinliğidir.

Bizim de hayatımız tekdüze, monoton olmayıp, hareketlilik sakinlik ile, sakinlikte hareketlilik ile beraberdir.

Benim babamın hiçbir problemi yok, sıkıntısı yok, taksidi yok, ödemesi yok, sıcak yok, soğuk yok, üzüntüsü yok, görünüdrde hiçbir derdi yok.

Kısacası dünyaya ait bir problem, bir meselesi, bir derdi yok çünkü ölmüştür.

O halde hayat var ise problem de vardır. Dalgası da vardır.

Yine esnafları ziyaret ettiğimde durumlarını sorardım.

Tabii insan bir dokun bin ah işit misali, sıkıntısı olmayan esnaf elbetteki yok.

Ancak ben onlara yine babamın bu misalini vererekten; Eğer Senin bir problemin yoksa, sıkıntıların bitmişse, her şeyini çözmüş isen o zaman bu dünyada kalmana da gerek yok, gidebilirsin, diyerekten bir hakikatı onlara arz eder, ifade eder, rahatlamalarını sağlardım.

Mesela ecdadımız Osmanlı, evlerinde veya iş yerlerinin giriş yerlerinde dükkanlarına şu cümleyi asarlardı; Bu da Geçer Yahu Hu.

Bir moral vermektedir bu cümle. Doping etkisi yapmaktadır.

Yine Bediüzzaman’ın dediği gibi; mesela hastalıklar ve musibetler misafir olup, bir süre kalırlar ve tekrardan giderler.

Onun için dalgalar devamlı değil geçicidirler. Bir süre kalır ve ondan sonra çeker giderler.

Bu insanda bir hareket meydana getirir. Bir faaliyet, bir düşünce, bir gayret, bir yardım meydana getirir.

Ve bir plan ve bir program yapmaya insanı sevk etmiş olur.

Mesela fakirlik derdi olmasaydı hiç in insanlar çalışır mıydı?

Ve insan okumaktan tutunuz da, birçok alanda ilerlemeye gayret göstermeyecek, belli bir meslek elde edilmeye çalışmayacaktı.

Açlık endişesi olmasaydı para kazanmak, bir iş bulmak, bir iş elde etmek, hayatı devam ettirmek, idame ettirmek çabası içerisine insan girer miydi?

İşte hayattaki her şey, hayatın birer dalgasıdır.

Bu dalga bizi harekete getirir.. Bu dalga bizi ilerletir.. Bu dalga bizi hedefe doğru sevk etmiş olur.

Onun için hayat dalgaları ile vardır. Hayatın dalgaları bizler için bir güç, bizler için bir kuvvettir, itici bir sebeptir. Onun içindir ki; hayatın dalgalarını arkamıza almalıyız. Bizim için bir teşvik, bir Kamçı olmalı, ileriye doğru sevk etmelidir.

Dalganın altında olmamalı, Onun altında kalmamalıdır.

MEHMET ÖZÇELİK

28-06-2018

No ResponsesHaziran 29th, 2018

EŞYAYA HÜKMETMEK

EŞYAYA HÜKMETMEK

Evet. Eşyaya hükmetmek. Eşyaya hakim olmak elbette mümkündür.

İnsana eşyaya hükmetme özelliği verilmiştir. Bazen bu keramet yoluyla Cenab-ı Hakk’ın bir ikramı olarak tezahür eder, bazen menfi ve olumsuz insanlar da bir istidraç olarak tezahür eder.

Yine cennette her şey insana râm olmaktadır. Her şey insanın emrine verilmektedir. Ân ve zaman olmaksızın her şey bir anda tecelli etmektedir.

Cennetteki bu hal insanın eşyaya olan hakimiyetinin bir tezahürüdür ve aynı şekilde dünyada da İnsanlar ilim ile, bilgi ile, güç ile, kuvvet ile ve bunlar içerisinde en önemli nefsine olan hakimiyeti ile eşyaya hükmetmektedir.

Ancak nefsine hükmedemeyen insanlar eşyaya ne kadar hükmedebileceklerdir?

Onun için manen Terakki etmek ile eşyaya hükmedilebilir.

İlim ile eşya ve bir çok şey celb edilebilir.

Süleyman Aleyhisselam hem nübüvvet ve de hem ilim ile birçok şeyi elde etti.

Yine ilim ile insanı hayrette bırakan birçok olaylara Mazhar oldular.

Ancak birisininki yani Süleyman Aleyhisselam’ın kive de Musa Aleyhisselam’ın ki hakikat iken, sihirbazların ki bir göz boyamadan ibaret kalmaktadır.

Aynen bir cismi, mislen eşyanın celbi nasıl mümkün ise, insanın eşyaya olan hakimiyeti de o derece mümkündür.

Evet insan eşyaya hükmedelebilir.

Onları kendi istekleri doğrultusunda kullanabilen insanlar yine toprağa, bitkiye hükmeden insan ve ondan kendisine faydalı olan şeyleri çıkarabilen insan bu hükmünü eşyanın birçok noktasına geçirebilir.

Yine hasseten ifade edilmesi gereken en önemli husus odur ki; insanın önce hakikaten güç olan eşyaya hükmetmekten daha zor olan nefsine Hükmetmesidir.

Nefsini dizginlemesi, nefsini râm altına alması, nefsini kontrol altına alması, nefsini yönlendirmesi, kendisine itaat ettirmesi yani kendisinden ziyade bu nefsinden başlayıp kontrol etmiş olması Elbette ki bu hakimiyetin en önemli bir yoludur.

Yani Allah’a mahkum olan insanlar eşyaya hakim olabilirler.

Nefsinin mahkumu olan insanlar eşya yanında mahkum olurlar.

Onun içindir ki eşyaya hükmetmenin yolu önce nefse hakim olmaktan ve Ondan sonra o nefsin sahibi olan Allah’a mahkum olmaktan geçer.

Allaha intisab etmesi halinde eşyada ona intisab eder. Ona mensup olur, ona ait olur, onun emrinde ve onun hizmetinde olur.

O halde bir insan kâinatın sahibine uygun harekette bulunmuş ise, Elbette ki bütün kâinatta ona uyar, emrinde olur.

Nitekim Kuran-ı Kerim’de Cenab-ı Hak yer ve göğe ‘ İ’tiya tav’en  ev kerha’ yani ‘İster istemez emrime geliniz.’ buyurur. Onlar ise yani cansız olduğunu düşündüğümüz; anlamaz, bilmez, düşünmez, itaat etmez diye düşündüğümüz eşya, madde ise yani Yer ve Gök Cenab-ı hakka karşı; Yarabbi ister istemez emrine itaat ettik, derler.[1]

Burada hem Allahın kendisini onlara hatırlatıp emretmesi ve hem de onların Allahı  anlaması söz konusudur.

İsra suresinde; Hiç bir varlık yoktur ki Allahı kendi diliyle tesbih etmiş olmasın, buyurulur.[2]

Aynı şekilde, demek ki Cenab-ı Hakk’ın Veli kullarının suya hükmetmesi, ateşe hükmetmiş olması gibi, insanlar maddende buna sahip ve hakim olabilir.

Nitekim amyant denilen maddeyi ateşin yakmaması gibi.

İnsan eşyaya zahiren mahkum iken hakim olması, hükmetmesi hep Cenab-ı Hakka RÂM olmasından ve O’na muti’ olmasından ileri gelmektedir.

Ve manen de insan eşyaya hükmedebilir.

Hükmetme yetkisi, gücü insana, insanın eline, insanın iradesine verilmiştir.

Bu meseleyi birçok yönden farklı olarak ele alabiliriz.

Nitekim bir insan devlete mensup olmasıyla, bir asker ve bir polis nasıl ki bir köyü önüne katabilir, bir memlekete hükmedebilir, bir başka devletin hakimini, Reisini, başkanını esir edebilir, komutanını esir alabilir.

İşte hep bütün bu Hakimiyetler bir devlete, bir güce mensup olmaktan geçer.

Yine insan devletin gücü olan bir kabloya kendi kablosunu bağlayarak bütün dünyadaki kablolarla bir bağlantı kurmuş olur. Bunu bir telefon olarak, bir internet olarak, aynı şekilde bir güç olarak da düşünebilirsiniz.

Yani kendi gücü az olan insan 80 milyonluk bir devletin gücüne mensup olmakla, devlete ait ve bağlı olmakla, böylece 80 milyonun üzerinde bir güce sahip olabilir.

Devlet namına hareket eder, padişah namına hareket eder, Sultan namına hareket eder ve birçok şey onun emrine verilir, ona RÂM olmuş olur.

Bütün bunlar demek ki gerçek güç sahibini bulan insan böylece gerçek gücede ulaşmış olur.

Allah’ın gücüne intisab eden, mensup olan, dayanıp sırtını veren bir insan, Allah’ın sahibi olduğu bütün eşyaya da sahip olabilir. Onlar üzerinde hakimiyetini çok rahatlıkla kurabilir.

-Düşününüz Cennette isteyip çağırdığımız her şey geliyor, ağaç meyvesini veriyor, o meyve onun hizmetini görüyor ve orada her bir canlı şuurlu, bilinçli olarak insana hizmet ediyor. Bunun örneğini sınırlı ve kısıtlı da olsa dünyada da görmekteyiz.

Bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına bir bedevî geldi. Ferman etti: “Nereye gidiyorsun?” Bedevî dedi: “Ehlime.” Ferman etti: “Ondan daha iyi bir hayır istemiyor musun?” Bedevî dedi: “Nedir?” Ferman etti:
“Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına, Onun bir olduğuna, hiçbir şeriki bulunmadığına ve Muhammed’in, Onun kulu ve resulü olduğuna şehadet etmendir.”
Bedevî dedi: “Bu şehadete şahit nedir?” Ferman etti: “Vadi kenarındaki ağaç şahit olacak.”
İbni Ömer der ki: O ağaç yerinden sallanarak çıktı, yeri şak etti, geldi, tâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına. Üç defa Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm o ağacı istişhad etti, ağaç da sıdkına şehadet etti. Emretti, yine yerine gidip yerleşti.

-Taşların elinde, avucunda zikretmesinden tutunuz, bir Devenin sahibinden kaçarak sahibinin kendisini zor işlerde çalıştırmış olması dolayısıyla halini anlatmasına kadar herşey mucize eseri olaraktan Efendimizle nasıl alakadar ise, Efendimizin emrinde ise, Efendimiz manen onlara hakim durumda ise, bu hükmünü mucize eseri olaraktan ihtiyaç anında gösterirken, her durumda göstermemiştir.

Nitekim az bir yiyecekten birçok insan yiyip içmesi, az bir içecekten bazen 300 kişinin, 300 askerin ondan yiyip içmesi bir mucize eseri olaraktan görülmektedir,

Bunu diğer peygamberlerde de görürüz. Salih Peygamber’in Emir ile Kaya’nın arasından kendisine iman etmeyen insanların belirttiği vasıfta bir deveyi çıkartması ve  bunun benzeri örnekleri bütün peygamberlerde görülebilir.

Demek ki insan Madden ve manen eşyaya hakim olabilir. İnsan eşyaya hükmedebilir. Bu da ruhun bedene hükmetmesi ile, aklın nefse hükmetmesi, böylece kalbin mideye hükmetmesi ile mümkün olur.

O halde Akıl, kalp ve ruh bu üç temel duyguya hakim olan insanın, nefsine, bedenine hakim olması ile o duygularda hükmünü çok rahatlıkla icra edebilirler.

-Bugün teknolojinin ilerlemesi ile insanın bu hakimiyeti bir derece tezahür etmektedir. İnsan birçok şeye hükmetmektedir. Sesi kontrol altına alabilmek de, görüntüyü kontrol altına alabilmek de, birçok nakil ve intikal işlemi gerçekleştirebilmek de, havaya hakim olup tonlarca ağırlığındaki bir uçağı havada uçuran ve yine tonlarca ağırlığındaki bir gemiyi suya olan hakimiyeti ile suyun üzerinde yüzdürebilmektedir.

Bunlar ilim ile insanın kainatta olan varlıkları ve eşyaya olan hakimiyetinin bir tezahürüdür. Bunları bazen insan bir düğme ile yapar, bir ses ile yapar, bir dokunma ile bunları yapmış olur.

Bugün internet dünyasında ve bilgisayar dünyasında artık bunlar o kadar ileri gitmektedir ki, bir tuşla değil, bir ses ile, bazen bir düşünce ile de bunu gerçekleştirmektedir.

Yani düşünce ile eşyayı insan kontrol altına da alabilmektedir.

İnsan Nefsine hakim olduğu cihetle eşyaya hakim olmaktadır.

Ruhunun, aklının ve kalbinin kendisi içerisindeki hükmü nisbetinde, eşyayada hükmü o  geçerlidir.

Nefsine hükmü geçmeyen bir insanın eşyaya da hükmü geçmemektedir.

İnsan Kemâle erdikçe kendisine olan hakimiyeti, dolayısıyla eşyaya olan hakimiyeti de o nisbette artmaktadır.

-İbadet ile, taat ile, ilim gibi hakikatlar ile ancak mümkündür.

Böylece kainata olan Hakimiyet doğrudan doğruya Marifet ve ilim ile mümkündür. Marifette  ve ilimde ziyadeleşen insanlar bunu kendileri eşyada da gösterebilmektedirler ancak marifeti olmayıp da yani marifetullaha sahip olmayan insan, ilim gibi bir marifet sahip olsa da bunun Hakimiyeti cüz-i olur, geçici olur, sınırlı olur, sonsuz olmaz.

-Kâinat nasıl ki bir noktadan kürelere doğru bir gelişme içerisinde ise, insanda bir nokta olaraktan kendi içerisindeki noktaya olan hakimiyetinden, kâinattaki kürelere olan hakimiyeti kadar gelişme gösterir.

Tıpkı suya atmış olduğumuz bir taş kendi iç dalgasından geniş dalgaya doğru bir açılım içerisinde olduğu gibi, insan da kendi iç dünyasındaki küçük açılımlar ile kainata doğru gelişen büyük açılımlara bir hakimiyeti söz konusu olur.

O halde nokta olan kendi iç dünyamızda ne kadar hakim isek, küre olan dış dünya olan Kainattaki hakimiyetimiz de o nisbette artar.

-Geçmiş zamanlarda velilerin hakimiyeti, eşyaya olan hükmü; bugün ilim ile tecelli etmektedir.

Hakeza peygamberlerin gösterdikleri mucizelere bugün insanlar sahip oldukları ilimler ile o hakimiyetini sürdürmektedirler.

-Âhir zamanda her şey ilme dökülmektedir, ilmi olan kazanmakta, ilmi olan kainata, dünyaya, varlıklara hükmetmektedir.

Yani mecazi olaraktan Billy Gates internet dünyasında, bilgisayar dünyasında, Microsoft ile adeta tüm dünyayı kontrol etmektedir. Tüm dünyaya sahip olmak da, bir düğmesinin şartelini indirmekle dünyadaki 7,5 milyar insanın bütün birikimlerini bitirebilmektedir ve onları harekete geçirebilmektedir. Onun içindir ki kendi nefsine hakim olan insan kâinata da hâkim olabilir.

-Sese hakim olarak da büyük bir iş yapan insan oğlu, bugün resme de hakim olmuş, daha ileriye giderekten ışınlamaya hakim olacak ve eşyayı bir yerden bir yere nakletmek suretiyle aktarımı gerçekleştircektir.

-Ona olan hükmünü bilim yoluyla, ilim yoluyla gerçekleştirebilecektir. Ancak gerçek Hakimiyet marifet iledir, marifetullah da hakim olan insan böylece bütün ilimlerde de, her şeyde de, eşyada da bilinçli olarak hakim olur. Diğer bir ifadeyle, marifet ile eşyaya hakim olan insan eşya aile arasında samimi bir nisbet, bir irtibat, bir bağlantı, istekli olarak bağlantı kurar.

Ancak marifet olmadan eşya ile ilim yoluyla bağlantı kuran insanlar, adeta zoraki olarak, mecburi olarak, isteksiz olaraktan o eşyayı zorla celbedip yönlendirebilir, ona hakim olabilir. İstekli olup isteksiz olma arasındaki aynen bu fark gibi olur.

Düşününüz, eşyanın bizi tanıyıp da tanıyaraktan hizmetimize koşması ayrı, bir köle gibi ona bizim hakim olup zorla çalıştırmamız elbetteki ayrıdır.

İşte eşya insana ya köle olur ya da bilinçli olarak ona köle olmaksızın istekle, sevinçle, zevkle hizmetinde olur. Bu da eşyaya marifet yoluyla hakim olmaktan geçer.

-Bir Genelkurmay Başkanı bir arş emriyle yüzbinlerce askeri koşturur. Hatta onları düşmanın üzerine karşı sevkeder, ölüm bile olsa o asker koşarak gider. Bir de bunu zoraki ve zorba bir şekilde yapmayı düşünün veya bunu bir çocuğun veya asker ile münasebeti olmayan birisinin binlerce defa arş demesi neticesinde hiçbirisini koşturamadığı gibi, elbette ki herkesi de kendisine güldürecektir.

Bir işte bu Hakimiyet gibi insan da samimi ve ciddi olarak hakim olursa, eşya ona râm olmuş olur. Ancak gerçek manada o çocuk gibi veya asker ile bağlantısı olmayan bir insanın askere emretmesi gibi anlamsız, manasız, neticesiz, hükümsüz, gülünç bir durum içerisine düşmüş olacaktır.

-“İnsan, şu kâinat içinde pek nâzik ve nâzenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü, o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcudât, ona musahhar olmuş.

Eğer insan zaafını anlayıp, kâlen, halen, tavren duâ etse ve aczini bilip istimdâd eylese, o teshîrin şükrünü edâ ile beraber, matlûbuna öyle muvaffak olur ve maksadları ona öyle musahhar olur ki, iktidar-ı zâtîsiyle onun aşr-ı mîşârına muvaffak olamaz. Yalnız, bâzı vakit, lisân-ı hal duâsıyla hâsıl olan bir matlûbunu, yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Meselâ, tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet, tavuğu arslana saldırtır. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu, o canavar ve aç arslanı kendine musahhar edip, onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte, cây-ı dikkat, zaaftaki bir kuvvet ve şâyân-ı temâşâ bir cilve-i rahmet!..

Nasıl ki, nazdar bir çocuk, ağlamasıyla, ya istemesiyle, ya hazin haliyle, matlûblarına öyle muvaffak olur ve öyle kavîler ona musahhar olurlar ki, o matlûblardan binden birisine, bin defa kuvvetciğiyle yetişemez. Demek zaaf ve acz, onun hakkında şefkat ve himâyeti tahrik ettikleri için, küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder. Şimdi, böyle bir çocuk, o şefkati inkâr etmek ve o himâyeti ittiham etmek sûretiyle, ahmakâne bir gururla, “Ben kuvvetimle bunları teshîr ediyorum” dese, elbette bir tokat yiyecektir.


İşte, insan dahi, Hâlıkının rahmetini inkâr ve hikmetini
ittiham edecek bir tarzda küfrân-ı nimet sûretinde, Kârun gibi, yani “Ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım” Kasas Sûresi: 78. dese, elbette sille-i azaba kendini müstehak eder.

Demek şu meşhud saltanat-ı insaniyet ve terakkiyât-ı beşeriye ve kemâlât-ı medeniyet, celb ile değil, galebe ile değil, cidâl ile değil; belki ona, onun zaafı için teshîr edilmiş, onun aczi için ona muâvenet edilmiş, onun fakrı için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş, onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi, kuvvet ve iktidar-ı ilmî değil, belki şefkat ve re’fet-i Rabbâniye ve rahmet ve hikmet-i İlâhiyedir ki, eşyayı ona teshîr etmiştir.

Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerâta mağlûp olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshîr-i Rabbâniye ve ikram-ı Rahmânîdir.

Ey insan! Mâdem hakikat böyledir; gururu ve enâniyeti bırak. Ulûhiyetin dergâhında acz ve zaafını istimdâd lisâniyle, fakr ve hâcâtını tazarrû ve duâ lisâniyle ilân et ve abd olduğunu göster. Ve – Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i İmrân Sûresi: 173.) – de, yüksel.

Hem deme ki: “Ben hiçim; ne ehemmiyetim var ki, bu kâinat, bir Hakîm-i mutlak tarafından kasdî olarak bana teshîr edilsin, benden bir şükr-ü küllî istenilsin?” Çünkü sen, çendan nefsin ve sûretin itibâriyle hiç hükmündesin, fakat vazife ve mertebe noktasında, sen şu haşmetli kâinatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudâtın belâgatlı bir lisân-ı nâtıkı ve şu kitâb-ı âlemin anlayışlı bir mütâlâacısı ve şu tesbih eden mahlûkatın hayretli bir nâzırı ve şu ibâdet eden masnuâtın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin.

Evet, ey insan! Sen, nebâtî cismâniyetin cihetiyle ve hayvanî nefsin itibâriyle, sağîr bir cüz, hakîr bir cüz’î, fakir bir mahlûk, zayıf bir hayvansın ki, bütün dehşetli mevcudât-ı seyyâlenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Fakat, muhabbet-i İlâhiyenin ziyâsını tazammun eden imânın nuruyla münevver olan İslâmiyet’in terbiyesiyle tekemmül edip, insaniyet cihetinde, abdiyetin içinde bir sultansın ve cüz’iyetin içinde bir küllîsin, küçüklüğün içinde bir âlemsin. Ve hakaretin içinde, öyle makamın büyük ve daire-i nezâretin geniş bir nâzırsın ki, diyebilirsin, “Benim Rabb-i Rahîmim, dünyayı bana bir hâne yaptı; ay ve güneşi o hâneme bir lâmba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofra-i nimet ve hayvanı bana hizmetkâr yaptı; ve nebâtâtı, o hânemin zînetli levâzımâtı yapmıştır.”

Netice-i kelâm: Sen, eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esfel-i sâfilîne düşersin. Eğer hak ve Kur’ân’ı dinlersen, âlâ-yı illiyyîne çıkar, kâinatın bir güzel takvîmi olursun. “[3]

-“ “Bütün dünya dest-i itaat ve teshirine verilen insanın, elbette Halıkının yanında büyük bir mevkii vardır.”[4]

“ Beşer, hilkatın neticesidir ve arzın müştemilatı ona teshir edilmiştir, istediği gibi tasarruf eder. Bu ayet ile de, beşerin arza hakim ve halife kılınmış olduğuna işaret edilmiştir.”[5]

Meselâ: Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm’ın bir mucizesi olarak teshir-i havayı(havanın emre boyun eğmesi) beyan eden âyeti; “Hazret-i Süleyman, bir günde havada tayeran (uçmak) ile iki aylık bir mesafeyi kat’ etmiştir” der. İşte bunda işaret ediyor ki: Beşere yol açıktır ki, havada böyle bir mesafeyi kat’ etsin. Öyle ise ey beşer! Madem sana yol açıktır. Bu mertebeye yetiş ve yanaş. Cenab-ı Hak, şu âyetin lisanıyla manen diyor: “Ey insan! Bir abdim (kulum), heva-i nefsini (nefsani arzularını) terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tenbelliğini bırakıp bazı kavanin-i âdetimden (tabiat kanunlarından) güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz…” (20. Söz)  

-“ Uzak mesafede celb-i surete ve savta haşmetli bir surette işaret ediyor ve mânen diyor: Ey ehl-i saltanat! Adalet-i tamme yapmak isterseniz, Süleymanvâri, rû-yi zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü, bir hâkim-i adaletpîşe, bir padişah-ı raiyetperver, aktâr-ı memleketine her istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla mes’uliyet-i mâneviyeden kurtulur veya tam adalet yapabilir.

Cenâb-ı Hak şu âyetin lisan-ı remziyle, mânen diyor ki: “Ey benî Âdem! Madem bir abdime geniş bir mülk ve o geniş mülkünde adalet-i tamme yapmak için ahval ve vukuat-ı zemine bizzat ıttıla veriyorum. Ve madem herbir insana, fıtraten, zemine bir halife olmak kabiliyetini vermişim. Elbette, o kabiliyete göre rû-yi zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini hikmetim iktiza ettiğinden, vermişim. Şahsen o noktaya yetişmezse de nev’en yetişebilir. Maddeten erişemezse de, ehl-i velâyet misillü, mânen erişebilir. Öyle ise, şu azîm nimetten istifade edebilirsiniz. Haydi, göreyim sizi, vazife-i ubûdiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki, rû-yi zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.”[6]

“ Koca kâinatı bir hanesi misillü insana musahhar ve müzeyyen ve tefriş etmek ve o insanı halife-i zemin ederek ve dağ ve gök ve yer tahammülünden çekindikleri emanet-i kübrâyı ona vermesi ve sair zîhayatlara bir derece zabitlik mertebesiyle mükerrem etmesi ve hitâbât-ı Sübhâniyesine ve sohbetine müşerref eylemesiyle fevkalâde bir makam verdiği ve bütün semâvî fermanlarda ona saadet-i ebediyeyi ve bekà-i uhreviyeyi kat’î vaad ve ahdettiği halde, elbette ve hiçbir şüphe olmaz ki, bahar kadar kudretine kolay gelen dâr-ı saadeti o mükerrem ve müşerref insanlar için açacak ve yapacak ve haşir ve kıyameti getirecek…”[7]

MEHMET ÖZÇELİK

26-06-2018

  

[1] Fussilet.11.

[2] İsra.44.

[3] Bediüzzaman.23.Söz.296-7.

[4] İşarat-ül İ’caz.Bediüzzaman.240.

[5] İşarat-ül İ’caz.Bediüzzaman.247.

[6] Sözler.Bediüzzaman.247.

[7] Asa-yı Musa.Bediüzzaman.44.

HER GÜNE BİR BEYİT paylaştı: 23 Aralık 2015 Çarşamba

No ResponsesHaziran 26th, 2018

25 HAZİRAN

25 HAZİRAN

Seçim sonuçları millete hayırlı olsun.

Kayıp yok, kazanç var.

Yüz yıllık zincirlerin önemli bir halkası daha kırılmış ve çözülmüştür.

Milletin iradesi tecelli etmiştir.

Ancak kaybetmeyi niyet edenler, samimi olmayanlar renklerini izhar etmiş oldular.

Geçmişi görmeyen ve bilmeyen, idrak edip şuurunda olmayıp kıyaslayamayanlar kaybetti.

-“Saadet Partisi, 2015 Genel Seçimleri’nde 326 bin 50 oy aldı ve yüzde 10 seçim barajını aşamadı. Bu seçimde ise yüzde 1.36 oy oranıyla 668 bin 894 kişinin oyunu alan Saadet Partisi, Millet İttifakı’nın en az oy alan partisi oldu.

Saadet Partisi’nin oylarının birçok ilde CHP’ye yaradığı görüldü. CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat’ta, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin oylarıyla ittifak sayesinde birer milletvekili çıkardı.

Öte yandan, Elazığ’da Saadet Partisi’nin aldığı yüzde 3.4’lük oy ittifak gereği yüzde 10.6 oy alan CHP’ye eklendi. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ’dan bir milletvekili çıkarmış oldu.”[1]

En büyük kaybı yaşayan ve de yaşatan Saadet partisi olmuştur.

Sayesinde Chp kazanmıştır.

Yarım asırdır taban tabana zıt olup mücadele ettiği zannedilen! Chp den milletvekilini ittifak oylarıyla meclise taşımıştır.

Adıyaman bunlardan biridir.

Bu ayıp saadete yeter.

-Yeterli olmamasına rağmen, onca saldırılara rağmen Erdoğan ilk turda 52,5 oyla elbette kazandı, Hayırlı olsun ancak elbette yeterli değildir.

Bu partinin kazananı barajı aşan Hdp ve de kendisine barajı aşamayıp kazanma ihtimali verilmeyen Mhp olmuştur.

Kaybeden ise Kemal Kılıçdaroğludur. Çünkü oyunu koruyamamış, iyi parti ve de Hdp ye kaptırmıştır.

Fetö yine oyununu oynamış ve de Hdp ve Chp yi kazandırmıştır.

Kendisince bir 15 Temmuz darbesine daha teşebbüs etmiştir.

Kirli yüzlerine ve ihanetlerine bir yenisini daha eklemişlerdir.

Yuh olsun.

-Ne hazin haldir ki, belki de tam bir gerçektir ki; Fetönün arkasındaki kilit kişi papaz Brunson- olmasıdır.[2]

PAPAZ BRUNSON FETÖ BAĞLANTISI[3]

Demekki hesap ve hedef papaz hedeflidir.

Tıpkı papalığın hesabı olan; “Vatikan’ın görevi;

-Birinci bin yıl Avrupa’nın,

-İkinci bin yıl Afrika’nın,

-Üçüncü bin yılda hedef Asya’nın Hıristiyanlaştırılmasıdır.”

-Kandili ve Pkk- yı besleyenler beslemeye devam ettiler, hem içte ve hem de dışta.

-İran’dan skandal Kandil açıklaması!
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’ya yönelik Kuzey Irak’ta başlattığı askeri harekâtı desteklemediğini ifade etti.[4]

*Ölüyü diriltenler.

Kendilerinin ölmüş haline dirilik kazandırmak isteyen başta siyasiler, ölülerden meded umarak onlarla kendilerini diri tutmaya çalışmaktadırlar.

Bu ölüler milletin kalbine gömülmüş, itibar görmemiş, kabul görmemiş insanlara selam çakarak geçmişin kirlerini günümüze taşımaktadırlar.

Kendileri güncel olmayan bu zihniyet, toplumun da güncellenmesini engellemektedirler.

*Çok Bedel ödedik şimdi ödetilmekte devam edileceği görülmektedir.

Daha önce de demiştim; Problemler azalsa da bitmeyecek.

İman küfür, zulüm adalet, sefahet ve asalet kıyamete kadar devam edecektir.

MEHMET ÖZÇELİK

25-06-2018

 

[1] https://www.yenisafak.com/secim/saadetin-oylari-chpye-yaradi-3370299

[2]https://www.google.com/search?ei=SyQAW5atBcvCwQKnkIGQAg&q=papaz+brunson&oq=papaz+brans%C4%B1n&gs_l=psy-ab.1.0.0i13k1l10.10148.12659.0.16757.6.6.0.0.0.0.152.863.0j6.6.0….0…1.1.64.psy-ab..0.2.302….0.VfbOAmW2xJw

https://www.google.com/search?q=papaz+brunson&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwj77tzW7pHbAhULEVAKHTI-DQ4Q_AUIDCgD&biw=1280&bih=859

[3] https://www.dosyaupload.com/mfgF

[4]http://www.haber7.com/dunya/haber/2649151-irandan-skandal-kandil-aciklamasi

 

No ResponsesHaziran 25th, 2018

HİSSİ OLMAMALI

HİSSİ OLMAMALI

Gençler hissi davranmaktadırlar, akıllarına göre değil hislerine göre hareket etmektedirler.

Bütün çaba, dahili ve harici şer odakları Erdoğan’ın Kazanmaması ve de HDP nin Barajı aşması yönünde çaba göstermektedir.

Tam bir kirli ittifak sürmektedir.

Bu millet kendi iradesiyle asla ve asla CHP yi iktidar yapmaz ancak ya Müslümanın saflığından veya ahmak dostluğundan istifade ederek. 1970- 1980- 1990’lerde olduğu gibi sağ kesimi parçalayarak ancak o şekilde CHP bu milletten oy alabilir.

Onda da tek başına iktidar olamaz. Bunu kendileri de bilmektedir.

-İnsanlar geçmişi düşünerek akıllarına göre hareket etmelidirler.

-Partilerin sloganlarında tamamen bir İsyan hüküm sürmektedir.

-Partıler proje üretme yerine, yapılan projeleri ortadan kaldırma çabasındadır.

Geçmişi bitiren bu yüz yıllık zihniyet, geleceğe de ipotek koymaktadır.

Hedefsiz ve Olmayan vaatlerle insanları kandırmaktadırlar.

Kesinlikle ölüm denenmez, bir mümin bir delikten iki kere ısırılmaz, bu zehir nasıl diye denenmez, denenmiş olan elbetteki denenmez.

Yüzyıllık bir zihniyeti bir daha deneyelim mi ile elbetteki iktidara getirilmez.

Eşkiya bugün bu milleti idare etmeye çalışmaktadır.

Eşkiyanın başa geçmesi için kirli bir ittifak dışta ve içte oluşturulmaktadır.

Rahmetlik Dedem 40 sene önce derdi; evvelden eşkiya dağdaydı şimdi şehre indi.

Öyle zannediyorum ki şimdi olsaydı şunu diyecekti; Eşkiya artık kapı kapı dolaşıyor, Eşkiya artık meclise giriyor Eşkiyaya Yardım ediliyor.

 

EŞKİYA DAĞDAYDI ŞEHRE İNDİ. PARTİ KURDU MECLİSE GİRDİ. MÜTTEFİK BULDU KAPI KAPI DOLAŞIYOR.

-Kendisini değiştirmeyenler ve de değiştiremeyenler toplumu değiştirmeye çalışmaktadırlar.

Yapılanları görmemek bir nankörlüktür.

İki mesele var; Birisi maddi menfaat, Diğeri ise doyumsuzluk.

Bundan dolayı ya Aç gözlülüğünden ya da nankörlüğünden dolayı geçmişte kazandığını görmeden daha çok elde etmeye çalışan kesim vardır.

Hayati bir mesele ile karşı karşıyayız, sadece dünyevi değil uhrevi bir mesele ile de karşı karşıyayız.

Bizleri islam dünyası beklemekte ve gözleyip özlemektedir.

İşte Afrinli çocuğun feryadı;

Türk asker amcalar gelsin diye dua ettim.

“Türk askeri amca keşke babam ölmeden önce gelseydiniz. Babam Hamo kapımıza gelen teröristlere ‘Ben size katılmam. Çoluk çocuğumun ekmeğini yedirdiğim hayvanlarımı bile elimden aldınız. Siz nasıl Kürtsünüz’ deyince babamı gözümüzün önünde bu evimizin kapısında öldürdüler. Babamın kanı yüzüme sıçradı. Annemin kolundaki bileziği çıkartıp aldılar. Türk askeri amca keşke babam ölmeden önce gelseydiniz. Olsun ben babasız kaldım ama başka çocuklar babasız kalmasın. Sizi çok seviyorum. Annem Hamide bizi kucakladı. ‘Hep dua edin Türk askeri gelsin’ derdi. Ben her zaman Türk asker amcalar gelsin diye Allah’a yalvarıyordum. Dualarım kabul oldu Türk asker amcalar geldiniz. Ellerinizden öpüyorum. Benim adım Şiyar.”[1]

Bir Kıssa: Hasan Basri Hz; Bir ölüyü defnettikten sonra mezarın başına oturdu. Yanında kalan adama dönüp dedi ki,

-Bu adam öldü, şayet şimdi dirilse sence ne yapar?

Adam dedi ki; Şayet dirilse hemen tövbe eder, namaz kılar, oruç tutar, haramlardan uzak durur ve hayırlar yapardı.

Hasan Basri adama dedi ki, Ondan geçti artık kalk bari senden ve benden geçmeden  dediklerini yapmaya çalışalım…

“Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim,

Her türlü amelde çok ahesteyim, Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim,

Uyandır artık Ya Rab! belki son nefesteyim…”

Bülbül aşka gelir dut kararır,

Akıl başa gelir saç ağarır!..

Farkında ol ânın, zîra

Yaşadığın kısmıdır zamanın!..

MEHMET ÖZÇELİK

23-06-2018

 

[1] https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/03/20/turk-asker-amcalar-gelsin-diye-dua-ettim

No ResponsesHaziran 23rd, 2018

SAĞLIKLI SAĞLIK TAVSİYELERİ-2-

SAĞLIKLI SAĞLIK TAVSİYELERİ-2-

 

Dr.  Aidin Salih – in Yitik Şifa kitabından özetler:

 

HASTALIKLARIN SEBEPLERİ

Fazla yemek  “Her hastalığın temelinde tokluk vardır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)

“Yemek onlar için bir ceza, bir ağ, bir tuzak ve bir pranga olacaktır.” Hz. Davut (a.s.)

“Çok yeme ağacı diken, hastalık meyvesi toplar” Atasözü

 

* Kimyasal İlaçlar

Amerika’da her yıl 250.000 kişi tıbbi hatalar yüzünden ölmektedir. Bunlardan 127 bini hastahanede, yanlış ilaç verildiğinden veya ilaçların yan tesirleri yüzünden ölmektedir. Aynı sebepten hastane dışında ölenlere ait istatistik yoktur, ancak hastahane dışında ölenlerin sayısı mutlaka daha yüksektir. İlaçların yan tesirleri yüzünden hastalananlarla ilgili ise hiçbir istatistik yoktur. Tecrübeler gösteriyor ki, kimyasal ilaçlar hemen hemen bütün hastalıkların temelinde yer almaktadır.

 

* Yanlış Oturma

Çağdaş insanın zararlı bir alışkanlığı da sandalye ve koltukta oturma alışkanlığıdır. Sandalyede otururken aldığımız pozisyon karın ile bacaklardaki kan ve enerji dolaşımını zorlaştırır,- bağırsakların çalışmasını yavaşlatır, kabızlığa, prostat ve yumurtalık hastalıklarına, basura, varise, eklem ve omurga hastalıklarına davetiye çıkarır.

Bağdaş kurarak, dizüstü, bir bacak üzerine ikincisini bükerek, bacaklar arasında yerde oturmak veya çömelmek kan dolaşımını ve enerji dolaşımını kolaylaştırır.

Sandalye ve koltukta oturanlar, gün boyu sadece oturup kalkarken hareket ederken yerde oturmak, kaslar, eklemler ve tüm organlar için oturulduğu sürece devam eden mükemmel bir egzersizdir. Yerde oturanlar, yukarıda anlatılan hastalıklardan emin olur. Çocuklar, anne-babaları sandalye ve koltukta oturmaya alıştırıncaya kadar, hep yerde otururlar.

Büyük ve küçük abdest için alaturka tuvaleti tercih etmek ve çömelerek oturmak gerekir. Klozet üzerinde oturarak ihtiyacı gidermek tabiata aykırı ve sağlığa zararlıdır. Klozette otururken vücudun aldığı şekil, dışkının kalın bağırsaktaki hareketini engeller, kalın bağırsağın hareketi yavaşlar,- düz bağırsak, dışkının oluşturduğu baskıyla genişler ve kabızlık meydana gelir.

Büyük, küçük abdesti ve gazı fazla tutmak zararlıdır. Bu durumda, idrar, dışkı ve gazlardaki zararlı maddeler kana karışır, organları zehirleyerek yaşlanmayı hızlandırır.

 

* Çağdaş insan yiyecek, içecek ve vücut bakım ürünlerindeki koruyucularla, kullandığı kimyasal ilaçlarla adeta kendini mumyalamıştır. Bu yüzden son yıllarda Avrupa’da bazı mezarlardaki cesetler, çürümeden olduğu gibi duruyor. Çünkü böcek, sinek ve bakteriler artık cesetleri çürüterek toprağa karıştıramıyor. Doğal alanları da kirleten koruyucu katkı maddeleri ve ilaçlar yüzünden bir süre sonra hayvanların cesetleri de çürümez hale gelecektir.

Diğer taraftan böcek, sinek ve bakterilere karşı kullanılan kimyasallar ekolojik dönüşümü sağlayan bu vazifeli yaratıkların nesillerini tüketmektedir. Bu durum devam ettiği sürece, biyolojik çevrim yavaşlayacak,- bazı böcek, sinek ve bakterilerin nesli yok olacak, dünya ölü bataklığına dönüşecek ve ekolojik kıyamet kaçınılmaz olacaktır. Demek ki, deterjan, tarım ilacı, antibiyotik ve katkı maddelerini kullanan insan “ekolojik kıyamet”i bizzat kendi elleriyle hazırlamaktadır.

* Hadis-i Şerifte: “Hastalarınızı yiyip içmeye zorlamayın. Zira Allah, onları yedirir ve içirir”. Ve: “Bir kimse üst üste üç gece ateşlenirse, anadan doğduğu gün gibi günahlarından çıkar”. Ve yine: “Kulun hastalığı hatalarını giderir. Ateşin altın ve gümüşün kirini gidermesi gibi “. Ve: “Az yemek az günahtır” buyrulmuştur. Bu hadislerde hata, günah ve hastalık aynı anlamda kullanılmıştır. Bu durumda ilaç içerek veya ameliyat olarak sağlıklı olmayı beklemek haksızlıktır, imkansızdır.

“Hastalığınızın günahlar, ilacınızın da istiğfar olduğunu unutmayınız.”

* Hz. Muhammed (sav.) “Bu dünyada ve öbür dünyadaki en iyi içecek sudur” buyurmuştur.

* Beyaz undan yapılan ekmeğin hazmı ağırdır, kanın asitini yükseltir. Safra kesesi, böbrek ve mesane taşlarına,- kılcal ve toplar damarlarda tıkanıklıklara sebep olur. Taze mayalı ekmek ise bağırsaklarda B vitamini üreten mikroplan pasifize eder. B vitamini eksikliği de sinirsel dengesizliğe ve kansızlığa yol açar. Sıcak mayalı ekmek bir çok hastalık ve bağırsak kurtları için yeterli bir sebeptir. Mayalı ekmek piştikten en az 3 saat sonra yenmelidir. Fakat mayasız yufka veya doğal mayalı hamurdan yapılan tandır ekmeği bazen sıcak da yenebilir.

Taze öğütülmüş eski buğdayı kepeğini ayırmadan ömerotu veya nohut mayası gibi doğal mayayla yoğurulup tandırda pişirilen ekmek vücuda hayat verir.

 

* İncir : Hadisi Şerifte ” Eğer cennetten gelme bir meyveyi zikretmem gerekseydi, incirdir derdim. Çünkü cennetlik meyvelerin çekirdekleri yoktur. Hemeroid ve gut hastalığı olanlar bu meyvelerden yesinler.” buyrulmuştur.

* Hadis-i Şerifte “Meyve yediğinizde, kavun ve karpuz yiyin, çünkü o cennet meyvesidir ve bin nimet ve bin rahmet içerir. Onu yemek, her hastalığı giderir” buyrulmuştur.

* Hadisi Şerifte: “Sarımsağı yiyin, onunla tedavi olun, zira o yetmiş derde devadır. Eğer bana melek gelmemiş olsaydı, ben de onu muhakkak yerdim” (Hazreti Ali r.a.’dan) buyrulmuştur.

Uyarı: Sarımsağın fazlası baş ağrısı yapar, gözlere zararlıdır.

* Hazret-i Enes’ten (r.a.) nakledilen bir Hadis-i Şerifte “Bu üç şey her şeye şifadır: sinameki, kimyon, çörekotu” buyrulmuştur.

* Hadisi Şerifte: ‘Yemeğe tuz ile başlayandan Allah üç yüz otuz çeşit hastalığı uzaklaştırır. Bu hastalıklar, delilik, cüzzam, bağırsak rahatsızlığı ve diş ağrısıdır. Kalanı Allah’ın yüce bilgisinde saklıdır”, buyurulmuştur.

Tuz derken, bugünkü rafine edilmiş sofra tuzu (NaCl, sodyum klorür) değil, doğal, işlenmemiş kaya tuzunu veya deniz tuzunu kastediyoruz. Bu tuzlar iyot, magnezyum, potasyum, çinko, silikat gibi insan sağlığı için gerekli makro ve mikro elementleri içerir.

* Hadisi Şerifte “Kuru üzümü yemeye devam edin. Zira o safrayı açar, balgamı keser, sinirleri yatıştırır, yorgunluğu giderir, ahlâkı güzelleştirir. Nefsi hoş eder, kaygıyı uzaklaştırır.” buyrulmuştur.

*”Her derdin aslı çok yemek ve her devanın aslı açlıktır” Hadis-i Şerif

Çok yemek, hastalık mayasıdır.       Feridüddin Attar

Yediğinizi hazmetmeden, tekrar yemekten çekininiz. İbni Sina

* Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hurma, üzüm, kavun, karpuz, salatalık, kabak, kereviz, bal, kaymak, süt, mercimek, pirinç pilavı, keşkek (buğdayla pişirilmiş et), koyun ve kuş etini severdi.

 

* Namaz Hareketleri

Rüku, iç organları, yumurtalık, rahim, prostat, böbrek, idrar yolları ve omurganın sağlığını korur. Mide, karın, sırt ve boyun kaslarını güçlendirir.

Secde, bedenin üst bölgelerine kan akışını artırır, beyinde sıvı ve kan dolaşımını düzenler ve korur. Beyni temizler, hafızayı güçlendirir, anlayış ve düşünce kabiliyetini artırır, akciğer, kalp ve sinir sistemini arındırır. Selam verirken omuzlara bakma hareketi, gözü kan dolaşımı bozukluklarından, göz kaslarını tembellikten, ense ve boyun kemiklerini kireçlenmeden korur. Secdeye giderken ve secdeden kalkarken yapılan hareketle vücudun tüm eklem ve kaslarının sağlığı muhafaza altına alınır.

Abdest ve namazın maddi faydaları saymakla bitmez. Burada örnek olarak sadece birkaçı anlatılmış, manevi hikmetlerine ise hiç değinilmemiştir Sağlığı korumak için, abdest almak, 5 vakit namaz kılmak, helal yemek ve yemeğini azaltmak yeterlidir.

Uyku “Uykusu çok olanın ruhu hasta, işi zordur”.

Uykunun en iyisi 5 saati geçmeyendir. Yetişkin bir insan için 6 saat uyumak normaldir. Çocuklar, ağır çalışanlar, hasta ve zayıflar 7-8 saat uyuyabilirler. Akşam yemekten 2-4 saat sonra, saat 22:00 23.OO’den 04.00-05:00’e kadar olan süre uyku için ideal bir zaman dilimidir. Hiç olmazsa, saat 24.00’e kadar yatılmalı ve güneş doğmadan kalkılmalıdır.

Hazreti Ömer (r.a.) “Sabahın erken vaktinde uyumaktan sakınınız! Zira ağız kokusu, ruhi dengesizlik ve tabiat (mizaç) bozukluğu meydana getirir.” Ayrıca “Uyku, kuşluk vaktinde uyuyana akıl noksanlığı, ikindide uyuyana ise delilik getirir” demiştir.

Güneş doğmadan kalkmak ve güneş batmadan uyumamak çok önemlidir, çünkü bu saatlerde bütün organları ve sistemleri faaliyete geçiren hayati hormonlar üretilir. Uyku halinde tüm işlemler yavaşladığından hormonlar da yeterli derecede üretilemez. Böylece fazla uyku hormon dengesizliğine ve buna bağlı hastalıklara, ayrıca psişik rahatsızlıklara sebep olur.

* İlaçların hayırlısı burna çekilen ve ağızdan alınan ilaçlar, müshil, hacamat ve sülükle kan aldırmaktır” Hadis-i Şerif .

 

*Ruhî hastalıkların sebebi modern dünyada çok az anlaşılmaktadır. Ancak Kur’ân-ı-Kerim’de gayet açık bir şekilde anlatılır: “Kim Rahman’ı anmaktan yüz çevirirse, biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık o ona arkadaştır” (Zuhruf Suresi, 36).

Bu “arkadaşlıktan” kurtulmak için, doğal tıbbi tedaviye ve manevi teda viye sıkı sarılmaktan başka yol yoktur. Devamlı abdestli olmak, ibadetleri düzeltmek, çok Kur’an-ı-Kerim okumak ve Allah’ı devamlı teşbih etmek gerekir.

  • Her gün, yarısı sabah namazından önce, yarısı da ikindiden sonra olmak üzere sırayı bozmadan: Fatiha-i Şerif, Bakara Suresi’nin ilk 5 ayeti ve 163-164. Ayetleri, Ayet-el-Kürsi ve Amenerrasulü, Yasin-i Şerif, Saffat, Rahman, Vakıa, Mülk, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas Surelerini okumak gerekir. Tedavinin başlangıcında Kurân-ı Kerim’i bir hoca veya yakınlardan birisi okuyabilir, fakat birinci açlıktan başlayarak hasta muhakkak kendisi okumalıdır. İnsanın yemek yiyenlere bakarak karnını duyuramadığı gibi Kurân-ı Kerim’i kendisi okumayan da korunamaz.
  • Sad Suresi’nin 41’inci Ayet’inin yarısı  (Rabbi  inni’den  başlayarak), Mü’minun Suresi’nin 97- 98’inci Ayetleri, Saffat Suresi’nin 7’nci Ayeti devamlı tespih edilmelidir. Bu üç ayet de dua ayetidir.
  • Hz. Enes (r.a.)’dan rivayet edilen bir Hadis-i Şerifte “Cinnilerin azılılarına Bakara süresindeki şu ayetlerden daha güçlü tesir eden bir şey yoktur: Ve ilahüküm ilahün vahidün’den itibaren iki ayet buyuruluyor. Bu ayetleri ezberlemek ve yukarıdaki dua ayetlerini günde en az 300 defa teşbih etmek çok etkilidir. Yatarken, gezerken, iş yaparken de teşbih edilebilir.

Peygamber Efendimiz (sav): “Vesvese şeytanın tohumudur. Tarlası tokların karnıdır. Toklukta vaki olan vesveseler kuvvetli ve artıcı olur. Vesvese ateşi açlıkla söner. Mecnun aç kalınca, deliliği kalmaz, akıllı olur”, buyurmuşlardır.

Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni

(SEN DOĞRU YOLDA OL, ALLAH SENİ UTANDIRMAYACAKTIR. Diyarbakırlı Mehmed Sâid Paşa.

ÇARESİZSENİZ
ÇARE SİZSİNİZ

 

MEHMET ÖZÇELİK

08-06-2018

HER GÜNE BİR BEYİT paylaştı: 27 Kasım 2015 Cuma

No ResponsesHaziran 8th, 2018

SAĞLIKLI SAĞLIK TAVSİYELERİ

SAĞLIKLI SAĞLIK TAVSİYELERİ
Aidin Salih – Gerçek Tıp kitabından özet notlar:
“Tefekkür ibadetin yarısı, az yemek ise ibadetin ta kendisidir.” Hadis-i Şerif
“Az yemekten başka hiçbir şey yoktur ki tamamen faydalı olsun ve içinde zarar olmasın.” İmam Gazali
Hastalıklar iki çeşittir; biri Allah‘tan, diğeri de insanların kendi hataları yüzünden, karışık, sistemsiz ve çok yemekten meydana gelir.
Bu sebepten meydana gelen hastalıklardan insan kendisi sorumludur.
Hasta olmak insanların ayıbıdır.
Sıhhatli olmak o kadar kolaydır ki yürümek ne kadar kolay ise, sıhhatli olmak da o kadar kolay.
*Fazla yemek: Çok yemek yenildiği zaman midenin daha çok enzime ihtiyacı olur. Enzimleri yapmak vücut için çok güçtür ve kıymetli maddeler gerektirir. Normal bir insan için 250 gr yemek yeterlidir. Bunu hazım ettirmek için kalp hiç zorlanmadan rahat çalışır. 2 kat yemek yenirse, kalbin yemeği hazım ettirmesi ve fazlalıkları çıkarttırması için 4 kat daha fazla çalışması gerekir.
Bu da kalp için çok ağırdır. Mesela bir araba düzgün bir yolda hiç zorlanmadan harcadığı benzinin 2 katını taşlı, bozuk, dik yolda harcar. Mesafe aynı ama harcadığı benzin farklıdır. Böyle zorlanarak devamlı çalıştığında motor harap olduğu gibi insanın
kalbi de devamlı ve çok çalışmaktan harap olur ve çabuk eskir. Genç insanlarda organlar kuvvetli olduğu için yenilen yemekleri hazım edebilir ve fazlalıklarını çıkarabilir. Fakat organların üzerine fazla yük bindiği için çok çalışmaktan çabuk eskir, kuvvetini kaybeder, zamanla fazlalıklarını çıkaramaz olur, depo yapar, vücudu yağ ve
kireç toplamaya başlar. Bazı insanlar çok yemelerine rağmen hep zayıf kalır ve bu durumlarının iyi olabileceğini düşünür. Hâlbuki hal öyle değildir. Çok yiyip zayıf kalanlar çok yiyip şişmanlayanlardan daha kötü durumdadırlar. Çünkü şişmanlar karışık ve yanlış yedikleri yemekten oluşan zehirlerin bir kısmını, vücudun topladığı
yağlarda depolayarak, bu zehirlerin organları tahrif etmesini kısmen  önleyebilmektedirler. Ancak çok yiyerek zayıf kalanlarda zehirli maddeler sürekli vücut içinde dolaşır. Böylece damarlarda, eklemlerde, organlarda ve kaslarda depolama yapar. Bu insanlar genelde sinirlidirler, sık hastalanırlar ve uyku bozukluğu yaşarlar.
Karışık yemek: Birbirine uygun olmayıp, hazım için ayrı enzim isteyen yemekler karışık yenirse hazım olunmaz çürür veya mayalanır. Örnek olarak karbonhidratlar ve proteinler birbirine zıt düşer. Çünkü bunların parçalanabilmesi için her ikisinin ihtiyaç
duyduğu enzimler birbirine zıttır. Bu zıtlık her iki enzimin birbirini yok etmesini sağlayarak, hazmın gerçekleşmesini engeller ve böylece hazım yapılmayınca çürüme başlar. Hazım olunamayan yemek, bağırsakta toplanır ve zamanla bağırsağı genişleterek cepler oluşturur.
Bu ceplerin içinde dışkısal taşlar toplanır ve yıllarca orada saklanır. Böylece bağırsağın duvarları kanalizasyon boruları misali zehirli artıklarla kaplanır. Buna bağlı olarak bağırsak ağırlaşır, hareketi yavaşlar ve sonuçta kabızlık meydana gelir. Bu durumda vücudun intoksikasyonu katastrofik şekilde büyür. (vücutta toksin birikmesi
katlanarak artar) Vücut çok halsiz kalarak yorulur, gaz ve uyku meydana gelir. Çürümüş yemekler bağırsağı zehirleyerek kana karışır.
Kandan bütün organlara ve hücrelere yayılarak onları zehirler ve hastalıklara yol açar. Çürümüş ve mayalanmış yemeklerden oluşan tuzlar vücutta kireçlenme yapar.
Çok sık yemek: Yemeğin hazmını beklemeden bir şeyler yemektir.
En hafif yemek 4 saatte hazım olunabilir, yemeğin ağırlığına göre hazım süresi 6–10 saate kadar uzayabilir. Bu zamandan önce bir şey yemeye başlayınca mide hazmını tamamen değiştirir ve midedeki diğer yemekler, karışık yemek gibi, hazım olmadan çürümeye başlar ve hemen gaz ve şişkinlik oluşur.
Zararlı düşünceler ve hareketler: Zararlı düşünceler vücutta fazla miktarda hormonlar çıkarır. Bu hormonlar kana karışarak zararlı zehirler çıkmasına sebep olur. Bu zehirler beyindeki su havuzlarını bulandırarak çok sinir yapar ve psikolojik ve diğer hastalıklara sebep olabilir. Sinirli olan insanlarda, karaciğer sertleşmesi, çeşitli kalp
hastalıkları ve dalak hastalıkları meydana çıkmaya başlar.
Ev temizliğinde kullanılan temizleyici ve deterjanlar: Ev temizliğinde kullanılan deterjanlar, mikroplara ne kadar zarar veriyorsa akciğer, karaciğer ve beyne de aynı şekilde zarar verir.
Bütün hastalıklara, ayrıca mantara yol açar. Klorlu deterjanlar (Tuz ruhu, çamaşır suyu, kezzap) bağırsak kanserine ve ağır akciğer hastalıklarına sebep olur. Bu kimyasal maddeler nasıl vücudu yıpratır zarar verirse hastalıkları tedavi için kullanılan bütün kimyasal ilaçlar ve haplar da (Ağrı kesici dâhil) vücudu yıpratıyor ve zehirliyor
“Allah’ı zikirden ayrılmayan hayvanı avcı avlayamaz.” Hadis-i Şerif.
Zikirden ayrılmayan organ hastalanamaz. Karaciğerin dolmasına kadar bütün hastalık sebepleri aynıdır. Karaciğer hasta olduktan sonra insanın tabiatına göre farklı hastalıklar meydana gelmeye başlar. Onun için hangi hastalık olursa olsun sebebi aynıdır. O zaman tedavi de aynıdır. Önce yemekleri düzeltmeli, sonra bağırsak
temizlenip çalıştırılmalı, sonra karaciğer temizlenmeli, ondan sonra diğer hastalıklar tedavi edilmelidir.
Hz. Allah’ın insan vücuduna verdiği kanunlara göre tedavi yapılabilir. Bu kanunu değiştirmek ve başka tedavi şekli imkânsızdır.
Yemekleri düzeltmek için yemeklerin faydasını ve zararını bilmek lazımdır. Faydalı ve şifalı yemekler cennet yemekleridir Âdem a.s.‘a verilenlerdir: su, bal, meyve, sebze, süt.
Limon: Limonun suyu suyla karıştırılıp aç karnına içilirse çok büyük şifadır. Kan asidini yok ediyor, bütün kireçleri eritiyor, taşları parçalayıp düşürüyor. Akciğerden balgamı çıkartıyor. Şeker veya tuzla yenilirse zehirdir.
Sarımsak: Kan temizleyici ve bütün hastalıkları yok edicidir.
Kurtları döker ve bitleri öldürür. Günde 1-3 yutulması şartıyla.
İncir: Bütün meyvelerin faydaları içinde toplanmıştır. Kanı dondurucu, kan eritici, balgam sökücüdür. Yaraları iyileştirir, yemek borularını açar ve boşaltır, bütün hastalıklara şifadır. Elma sirkesi içerisinde sulandırılmış 3‘er incir (taze veya kuru) yiyen ateşli hastalıklardan kurtulur, safradan zarar görmez. Karaciğer, dalak, böbrek, mesane tıkanıklıklarını açar.
EŞSİZ İLAÇLAR
İncir, sarımsak, tarçın, anason, zencefil, keten tohumu, elma sirkesi, zeytinyağı, limon, nar, patates suyu, çimlenmiş buğday, çörek otu, misvak, sinameki, kimyon bütün hastalıklar için eşsiz ilaçlardır.
Her evde bulunmalıdır.
YÜKSEK TANSİYON: Fazla ve karışık yemek sonucunda yemekler hazım olmayıp çürüyor, bunlardan meydana gelen zehirler kana karışıyor. Kan çok koyu ve köpüklü bir hale gelerek ağırlaşıyor.
Vücut bu kanın organlara ve hücrelere dağılmaması için damarları sıkıyor, zehirleri daha şiddetli çıkarabilmek için damarlara baskı yapıyor ve kan hareketini hızlandırıyor. İnsanlar bunun üzerine ilaç kullanmaya başlıyorlar. Kullanılan ilaçlar damarları genişletiyor ve zehirler vücutta kalarak depolanıyor, hastalığı daha çok ilerletiyor.
Yüksek tansiyon olmaması için karışık ve fazla yememeli. Aksam yemekten 1,5 saat sonra sinameki çayı içilmeli. Yüksek tansiyon olanlar yemekleri düzeltse, tansiyon hemen düzeliyor. Az yemek yiyen ve her akşam sinameki içenlerde yüksek tansiyon olmaz.
Tansiyon yükselse hemen lavman yapıp soğuk su ile gusül abdesti alınmalıdır ve limon suyu içilmelidir. Bu hastaların muhakkak karaciğer temizlemesi yapması gereklidir. Aç karnına bol bol limon veya greyfurt suyu suyla karıştırılarak içilmelidir ve biberiye çayı
kullanılmalıdır. Biberiye olmazsa onun yerine her gün yarım çay kaşığı tarçın kullanılır (Bal ile karışık).
KALP HASTALIKLARI: Doğuştan olan kalp hastalıklarının dışındakiler yani sonradan olanların hepsi bozuk yemeklerden kaynaklanıyor. Karaciğer hastalanıp sertleştiği, kanı temizleyemez hale geldiği zaman kirli kan kalbe gelerek kalp damarlarını kirletir.
O zaman tedavi için ilk yapılacak şey önce yemekleri düzeltmek, bağırsakları çalıştırmak ve karaciğeri temizlemektir. Daha sonra kalp için tavsiye edilen ilaçlar kullanılır.

Kalp için ilaçlar: Tarçın baharat olarak kullanılır veya günde 3 defa ağza karanfil alınıp çiğnenir. Kanı sulandırmak için, kalp damarlarını temizlemek ve açmak için limon suyu kullanılmalıdır.
10 tane limonun suyu ve tahta havanda dövülmüş 10 baş sarımsak, 1 litre bal ile karıştırılıp cam kavanoza koyulur. Ağzı 3 kat beyaz bezle kapatılıp, karanlık ve serin yerde 7 gün bekletilir. Sonra kapak kapatılıp buzdolabına koyulur. 1 çay kaşığı ağzına alınarak dolandıra dolandıra eritilir, bu şekilde 4 çay kaşığı yutulur. Her gün aynı saatte aç karnına bütün karışım bitene kadar yutulur. Bu ilaç senede bir defa kullanılmalıdır. Kalp ve beyin damarları için mükemmel bir ilaçtır. Bu ilaçtan sonra kan ve damar temizlemesinde yazılmış olan sarımsaklı zeytinyağına limon suyu ile devam etmelidir. Kalp krizi geçirenler bunları muhakkak yapmalı, bundan sonra da 1 günlük, sonra 3 günlük, sonra 10 günlük oruçları yapmalıdır. Sonra doktora gidip kalp kontrolü yaptırarak sonucu görebilir.
TÜMÖR VE KANSERLER: Kanserin başlama sebepleri çok çeşitlidir fakat en çok yemek bozukluklarından meydana geliyor.
Burada yemek bozukluğundan olan kanserden bahsedeceğiz. Yetişkin insanlarda kanser ve tümör oluşması genelde vücuttaki kireçleme 20 kiloyu geçince başlar. Kireç 15 kiloyu geçince tümörler 20 kiloyu geçince kanser başlar.
Çürümüş yemekler bağırsağa inerek bağırsağı zehirler ve kana karışır. Zehirden korunmak için bademcikler şişer. Bademcikler sık sık şişince yanlış bir uygulama olarak ameliyatla aldırılıyor.
Bademcikler alınınca çürümüş yemekler bu sefer apandistin şişerek iltihaplanmasına sebep olur. Gene yanlış bir uygulama olarak ameliyatla apandisit aldırılıyor. Apandistin görevi bağırsak için gerekli mikropları üretmektir ki bu mikroplar tümör hücrelerini
yok eder. Apandisit ameliyatından sonra tümör hücreleri kontrolsüz kaldığı için kanla birlikte bütün organlara gider ve tümörler oluşmaya başlar.

ŞEKER HASTALIĞI: Gerçek şeker hastalığı (diyabet) genç yaşlarda başlar. Bu pankreas bozukluklarına bağlıdır ve tedavi etmek çok zordur. Bu hastaların hafada iki gün (pazartesi, perşembe) devamlı oruç tutmaları lazımdır.
Taze fasulyenin suyunu sıkıp 100 gram fasulye suyunu, 100 gram suyla karıştırarak fasulye mevsimi bitene kadar, aç karna içmeye devam etmelidir.
Taze fasulye bulunmadığı zaman kurutulmuş fasulye kabukları küçük küçük kesilir bir çorba kaşığı kabuk bir su bardağı suyla 5–10 dakika kaynatılır. Bu su üçe bölünerek yemeklerden önce aç karnına içilir. Bu hastalar her gün en az bir limon suyu içmelidir. 3 taneye kadar içebilir. Nar mevsimi bitene kadar nar suyu içilmeli, yeşil elma yenilmeli veya suyu içilmeli. Hiç bir şey karıştırmadan 1 tabak çilek yemek olarak mevsimi boyunca yenmeli. Blâbasr mevsiminde onu yemeli, tyttefaaer ve Solfaser de çok şifalıdır. Taze soğan ve sarımsak da çok iyidir. Bir soğan ince ince doğranıp bir bardak suyla
karıştırılarak 6–8 saat bekletilir. Sonra bir bardak ikiye veya üçe bölünerek aç karna içilir.
İleri yaşlarda başlayan şeker hastalığı diyabet değil sadece şeker dengesizliğidir. Onlar yemekleri düzeltmeli, bağırsakları ve karaciğeri temizlemelidir. O zaman şeker yükselmez. Daha emniyetli ve çabuk geçmesi için diyabetliler için yazılanlar tatbik edilmelidir.
“Et şüphesiz yemeklerin efendisidir. Efendi ile her gün görüşülmez.” Hadis-i Şerif
MİGREN: Migren ağrısı, safra kesesi ve kalın bağırsakla bağlıdır.
Kabızlık olsa, kalın bağırsağın sonundaki kısım genişliyor. Makat etrafında yaklaşık 100 tane akupunktur noktaları vardır ve hepsi beyinle bağlantılıdır. Bu ceplerde toplanan pislik akupunktur noktalarına baskı yapıyor, migren ağrıları meydana geliyor.
Migren ağrısı başlasa hemen lavman yapılmalı, gusül abdesti alınmalıdır. Mide bulantısı olursa ılık su içilmeli ve kusulmalıdır.

Tedavisi: Bağırsak boşaltılıp çalıştırılmalı, yemekler düzeltilmeli ve sonra da sırayla temizlemeler yapılmalıdır. Varis ve basur hastalıklarında da bağırsak çalıştırılıp, temizlemeler yapıldığında, görüntüleri tamamen düzelmese de, her hangi bir rahatsızlık vermez.
Varis ve basur için günde 1,5 gram muskat rendesi yemeklerle veya ağza alınarak veya çayı yapılarak kullanılmalıdır.

(Bunun içinde mükemmel bir uygulama ise, İkinci beyin olarak kabul edilen bağırsakların temizlenmesi için Sinamekkidir.)
CİNLER VE PERİLER: Cinler ve periler ibadetsiz veya ibadetini hatalı yapanlara musallat olurlar. Bu hastalıklarda karaciğerin sıhhatli olması çok önemlidir. Önce karaciğer temizlemesi yapılmalı sonra ılıktan başlayıp soğuğa geçmek şartıyla her gün gusül abdesti alınmalıdır. Duş yerine kovadan su kullanılması çok daha etkilidir. 1 günlük oruca devam edilmeli en güzeli 3 günlük oruçları yapmalıdır.
Müminun suresi 97–98. ayetleri ile Saffat suresinin 7. ayetine devam etmelidir. Bunlar her gün 300 defa okunur. Bir de hatim suyu içilmelidir.
“Kim Rahman‘ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz artık o ona arkadaştır.”Zuhruf.36.
40 yaşından sonraki insanlar ve ibadetlerini yapan insanlar 5 yaşındaki çocuk gibi yemelidir. (250‘gr dan 500 grama kadar) bundan daha fazla yenildiği zaman, fazla artıklar vücutta hastalık yapıyor.
Vücut hastalıklarla değil yemeklerle uğraşıyor. O zaman sadece aç kalarak hastalıklardan kurtulabilinir. Çünkü vücut aç kaldığı zaman hasta hücreleri yemeye başlar. Yani hastalıkları kendisine yemek yapar. Kireçleri de eriterek kısmen kullanır, kısmen çıkarır.
Çocukların korkuları: 40 güne kadar çocuklar insanların gerçek vasıflarını, melekleri ve cinnileri görebiliyor. 2 yaşına kadar bütün sebepleri, dünyaya geliş sebebini dahi biliyor onun için onların her hareketleri manalıdır. 7 yaşına kadar cinleri görebilirler ve onlardan korkabilirler. Anne babalar korkan çocukları yalnız bırakmamalıdır.
Kur‘an-ı Kerim‘i çok okumalı ve çocuklara öğretmelidir. Ne kadar öğrenebilirlerse o kadarını öğretmelidir.
-HÜLASA:
1-Hamile kadın ilk 3 ay oruç tutmalı; ne kadar çok olursa o kadar iyidir. İfarda taze sıkılmış bol meyve suyu içmelidir. Meyve suları, hamile kadının vücudundaki artıkları dirilterek vücuda tekrar yemek yapar (vücuda toplanmış maddeleri vücut kullanır ve başka yiyeceğe ihtiyacı olmaz).
2-Hamile kadınların yemeği doğal olmalı, çiğ sebze ve meyve yemeli, en önemlisi yeşil sebzeler. Yeşil sebzelerin proteinleri insan proteinlerine çok benziyor.
3-Çok Kur‘an-ı Kerim okumalı, bebek terbiyesi için Hatm-i Şeriflere götürmelidir.
4-Son günlerde İnşikak okumalıdır. (İnşikak Suresi)
5-İlk 3 gün bebeğe ağızdan başka bir şey verilmemeli (su dâhil) çünkü bu üç günde bebek anne karnında aldığı bütün zararlardan kurtulacak.
6-Bebek 2 yaşına kadar anne sütünden başka bir şeye muhtaç değildir.
7-Bütün çocuk hastalıkları annenin bozuk yemeklerinden kaynaklanıyor.
8-Bütün hastalıklar açlıkla yok oluyor. Genetik hastalıkları (Hz. Allah‘tan gelenler) düzeltmek mümkün değildir. Sadece hafifletilerek zorluk çekmeden yaşamaya alıştırılabilir.
Hadis-i Şerif: Resulü Ekrem Efendimizden: Gündüz beyazlığı ve gece karanlığı içinde ikişer kere yemek ve içmek israf ve hastalıktır.
Et yemek ve çorba (etli) içmeye devam etmek sıkıntı verir. Kırk güne kadar et ve yağlı yemeye devam etmek ahlakı bozar, tabiatı değiştirir. Tok karnına yemek ve içmek vücut sıhhatine zararlıdır.

Sıhhatini korumak isteyen tokluğa devam etmeyip açlığı kadar yemekle lezzet bulur. Kudreti kadar aç kalsın, ta ki aklı saf, göğsü geniş ve kalbi nurlu olsun. Açlıktan sonra bir yemek üzerine devam etsin. Zira her hastalığın aslı tokluk, her devanın aslı açlık olduğu tecrübe edilmiştir. Tokluk üzerine yemekten kaçınmak mümkün ve lüzumludur. Zira o israf ve haram olduğundan başka, abraşlık verici, hastalık ve düşkünlüğe sebeptir.
Hz. Âdem‘i cennetten çıkaran, bütün çirkin huy ve davranışları peydahlayan ve gönlü cehenneme çeviren, insanın bütün hastalıklarının kaynağı olan aşırı yemek hırsıdır ki, cihan sarayını cana ziyan etmiştir. Açlık zevkini bulan, tokluktan rahatsız olur. Aşırı
yiyen sonunda yutulmuş olur. Zira her fazla lokma ruha vurulan bir prangadır. Akıllı olan arpa ekmeği ile kanaat edip az yer. Bir gün bir gecede 250 gramdan 500 grama kadar yemekle nefsini zayıf düşürüp ruhunu kurtarır.
Bedenin zekâtı az yemekte ve oruçta, aklın zekâtı az konuşmakta, gönlün zekâtı az uyumakta, kalbin zekâtı tutkusuz çalışmaktadır.
Hikmet bilgisi açlıkta bulunur, isyan ve cehalet de tokluktan gelir.
3 şey kalbi karartır: Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. Az yemek az uyumaya, az

uyku da az konuşmaya, az konuşma da kalbin tutkusuz çalışmasına sebep olur.
NOT: Büyük âlimler bitki ve hayvanların zikrini işitiyordu. Hangi bitkinin zikri vücudun organlarının zikriyle aynı ise o bitki o organ için şifalıdır (onun zikrini düzeltiyor). Bunu din büyüklerinden başkasının görmesi mümkün değildir. Kimyasal ilaçlar faydasız ve zararlıdır. Doğal olsa bile yemekler düzeltilmeden, temizlemeler
yapılmadan önce vücutta çalışmaz ve şifa vermez.
* Bediüzzaman Said Nursi’nin Lokman Hekim ruhlu talebesi Ali İhsan Tola’dan tavsiyeler…
– Saf zeytinyağı ve kantaron, iç ve dış kanamaları önler, hücreleri yeniler, sinir uçlarını tamir eder. Kantaron yağı kanser ağrısını yok eder.
– Ağrı için ardıç yağı ve kantaron karışımı sürülür.
– Elmayı kabuğuyla yemek yüz güzelliği yapar.
– Çayı limonla içmek, çayın kan yapıcı özelliği yok etme keyfiyetini giderir.
– Saç için, kekik suyu ile saçlar yıkanır, dibine lavanta yağı sürülür. Kantaron yağı sürülür, saç diplerindeki cerahat boşalır, dibinden saç çıkar.
– Günlük 21 tane kuru üzüm hafızayı açar. Her birini besmele çekerek yemeli.
– Çörek otu baş ağrısını keser.
* ABDEST MUCİZESİ
-İnsan vücudu üzerinde yaklaşık 700 Biyolojik Aktif Nokta (BAN) bulunur. Bunların 66 tanesi Agresi noktası olarak adlandırılan ekstra aktif noktalardır.
-66 Agresi noktasından 61-i abdest azalarında yer almaktadır.
-Abdestte azalar yıkanırken BAN faliyete geçer.
Agresi noktaları denge kazanır.
Bu sebepten abdestteki sıra çok önemlidir.
-YÜZ YIKANIRKEN;
Mide, bağırsaklar, safra kesesi, idrar yolları, sinir sistemi ve üreme organları.
-KOLLAR YIKANIRKEN;
bağırsakları, kalp , akciğerlerde, üreme organları, idrar yolları ve kan dolaşımı uyarılır
-KULAKLAR YIKANIRKEN;
Yaklaşık 100 BAN ın yer aldığı ve hemen hemen bütün organlarla bağlantılı olan bir komuta merkezidir. Kulak mesh edilirken bütün organlar uyarılmış olur.
AYAKLAR YIKANIRKEN;
Hormon dengesini sağlayan, büyüme ve üremeyi kontrol altında tutan hipofiz, böbrekler ve hemen hemen bütün organların faaliyetini etkileyen BAN uyarılır.
Abdestte akupunktur noktalarının uyarılmasıyla vücutta enerji ve kan dolaşımı kolaylaşır, vücudun direnci artar, bağışıklık sistemi güçlenir. Ateş yükselince soğuk suyla abdest almak ateş bir buçuk 2 derece düşürür.
-Abdest
tansiyonu düşürür.
-Abdest başağrısını hafifletir. Uyuklamayı giderir, yorgunluğu ve öfkeyi giderir .
-Soğuk su kullanmak abdestin ve guslün faydalarını arttırır.
Ancak akciğer ve karaciğer hastası olanlar, ağır ameliyat geçirenler, yaşlılar ve ishal olanlar ılık su kullanmak daha iyidir.
 
Kısa Kısa:

AZ YİYİREM HEKİME İŞİM DÜŞMEZ, DÜZ GİDİREM HAKİME İŞİM DÜŞMEZ.

Can boğazdan çıkar.
Yememenin problem bir ise, yemenin problem birdir.
Problemler yemekle beraber başlar.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.
 
Halkın gözünde devlet (iktidâr) gibi değerli bir şey yok.
Halbuki şu dünyada bir nefes sıhhat gibi devlet (güç) olamaz.
 
Saltanat didükleri ancak cihân gavgasıdur
Olmaya baht ü saâdet dünyada vahdet gibi.
 
Saltanat dedikleri sadece bir dünya kavgasıdır.
Dünyada Allaha yakınlık  gibi büyük saâdet ve baht açıklığı olamaz.
 
Ko bu ayş ü işreti çünkim fenâdur âkıbet
Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâat gibi.
 
Bu eğlenceyi yeme içmeyi bırak, sonu kötüdür.
Eğer ebedî bir sevgili istiyorsan ibâdet gibisi yoktur.
 
Olsa kumlar sağışınca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çerh içre bir saât gibi.
 
Ömrün, kumlar sayısınca sınırsız ve hesapsız olsa bile,
Bu feleğin fanusunda ( çıtasında) bir saât gibi bile gelmez.
 
Ger huzûr etmek dilersen ey Muhibbî fâriğ ol
Olmaya vahdet cihânda kûşe-i uzlet gibi.
 
Ey Muhibbî, eğer huzur içinde olmak istersen, ferâgat sâhibi ol (vazgeç)
Dünyada yalnızlık köşesine çekilmek gibi Allaha yakınlaşma olamaz.
 Kanuni Sultan Süleyman –      “Muhibbi”   ( 1494 – 1566 )
MEHMET ÖZÇELİK
06-06-2018
No ResponsesHaziran 7th, 2018

BATI VE TÜRKİYE

BATI VE TÜRKİYE

Dünya tek kutuplu medeniyete doğru ilerlemektedir.

Bu medeniyet içerisinde en etkili olacak olan İslam medeniyetidir. Zira Batı medeniyeti Sefahat ve Rezalet üzerine, egoist ve menfaat üzerine bina edildiği içindir ki; başka Medeniyetleri yutmakla beslenmektedir. Elbette geriye mazisi parlak olan İslam medeniyeti hâkimiyetini sürdürecektir.

-Maddi olan savaş bugün yerini manevi ve sanal savaşlara bırakmaktadır.

Sınırlar kalkmaktadır.

Sanal olarak insanlar birbirlerine hakimiyetini sürdürmektedirler.

En uç ve yüksek noktası ise başta enerji olmak suretiyle enerji hakimiyetleri, daha çok gelir elde etme, devletleri ve milletleri kendi kontrolü altına alma sevdasıdır.

Kültürel olarak topluma, Hakimiyet toplumu biçimlendirme, toplumu şekillendirme yönünde hareket edilmektedir.

Şudur ki; toplumlar bir yandan refahın vermiş olduğu saadetin, huzurun, bolluğun, bereketin vermiş olduğu sebeple bir kısım insanlar safa içinde gider, olumsuz bir çizgi takip ederken, diğer taraftan geçmişi baz tekrar değerlerin adeta yumurtanın çatlaması ile ortaya çıkması gibi değerlerin hakimiyeti devreye girmektedir.

Dinin kutsal değerleri, Başörtüsü gibi bu değerler ön plana çıkmış olmaktadır. İnsanlar böylece iki şey için mücadele etmektedirler; geçmişte sahip oldukları değerlerin muhafazası ve aynı zamanda maddenin hakimiyetidir. Güzel olan nokta şudur ki; İslam dünyasında Müslümanların içerisinde bazı aksaklıklar ile beraber materyalizmin ortaya çıkması, geçmişteki eksikliklerin, fakirliklerin telafi edilmesine çalışılması ile beraber bir israf söz konusudur.

Ve madde hakim olsa da manası ile beraber gitmektedir. İnşallah madde manaya da bir adım ve bir basamak oluşturmaktadır. Zira bu zamanda İslam’ın terakkisi maddeten terakki diyen Bediüzzaman; kontrollü olaraktan maddi gelişmenin de İslam’ın temelinde bir derece harç olmasını, ona bir basamak olmasını, bir adım olmasını tavsiye etmiş olmaktadır.

Yani İslamiyet bir terakki aracıyla yükselmeye vesiledir. Böylece madde esas değil ancak manaya bir basamak oluşturmuş olmaktadır.

Medeniyetler çatışmasının da işte bu değerlerin çatışması, bu geçmişten gelen değerlerin korunması ile beraber, değerlerin aynı zamanda değersizlerle mücadelesi, Tıpkı imanla Küfrün farklı versiyonları ve dalları olaraktan kendisini göstermektedir.

Adem’den beri süregelen mücadele aynen bu zamanda da hem sanal alemde hem teknolojik alemde devam etmektedir.

Hem petrollerin ve enerjiden kaynaklanan hakimiyetin ve en önemlisi de değerlerin korunması ve ön plana çıkması yönünde kendisini göstermektedir.

-Batı medeniyeti dışı sus içi pis bir medeniyettir.

Şu an Batı medeniyeti her zamanki gibi başkasını yutmakla beslenir.

Vermeden alan Batı bugün daha iyi beslenmek ve yutacaklarını daha iyi beslemek amacıyla vererekten almaktadır.

***********************

Medeniyetler çatışması kitabının 98 sayfasında Mustafa Kemal ile ilgili olarak şu söylenir; Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntılarından yeni bir Türkiye yaratmış ve ülkeyi modernleştirmek yani batıya ulaştırmak için büyük çabalara girişmiştir. Bu yola baş koyan Atatürk ülkenin İslami geçmişini reddederek Türkiye’yi parçalanmış bir ülke durumuna getirmiştir. Bir yanda dini gelenek görenek ve kurumları İslam’a dayanan ama Diğer yanda da ülkeyi Modernleştirmek ve Batı ile bir yapmak isteyen yöneticilere sahip bir ülke yirminci yüzyılın sonunda Dünya.

Batılı kimlikle değiştirmeye çalışmaktadır.

Reddetmecilik, toplumu gittikçe küçülen dünyada tecrit etmek gibi ümitsiz bir çaba içine sokmaktadır.

Bir kültürü yok edip onun yerine bir başka medeniyetten alınan bütünüyle yeni bir kültüre geçirmek gibi güç ve sarsıcı bir çaba gerektirmektedir.

Üçüncü seçenek modernleşmeyi, toplumun yerli kültürünün temel değerleri uygulamaları ve kurumlarını koruyarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu tercih kolayca anlaşılabileceği gibi batılı olmayan elitler arasında en popüler olanıdır.”

-Dünya hızla bir oluş ve Diriliş içerisine gitmektedir.

Bununla beraber bu doğumu engellemek amacıyla kaoslar oluşturulmakta özellikle İslam dünyası içerisinde.

Birbirlerine düşmeleri için her türlü fitne unsuru devreye konulmaktadır.

Dinlerin ve kültürlerin Yükselişi hızlı sürmektedir.

Bu arada Hristiyanlık da gittikçe çöküşe gitmektedir.

– İslamiyet dünyaya hakim olmaya çalışırken, inanç sistemiyle ve getirdiği değerler ile dünyaya Hakimiyet kurmaya çalışmaktadır. İslam dünyasına yapılan bütün bu saldırıların temelinde aslında İslamiyeti engellemek değil belki hıristiyanlığın çöküşünü geciktirmeye çalışmaya yönelik faaliyetlerdir.

Müslümanlar birbirleriyle kırdırılmaya çalışılmaktadır. Etnik gruplar, faaliyetler, alevi-sünni, Atatürkçü olan ve olmayan diyerekten farklı fikir akımları oluşturulmaya ve böylece İslam içten yıkılmaya çalışılmaktadır.

Adeta 50 yıldır uygulanan plan devreye konulmuş ve İslam dünyası böylece içeriden çökertme yoluna gidilmiştir. En azından hiç olmazsa sulandırmaya çalışılmıştır. Müslümanların zihinleri bulandırılaktan böylece bir keşmekeş içerisine düşmeleri sağlanmıştır. Ancak bütün bu yapılan menfi ve olumsuz faaliyetler İslamın yükselişini engellemekte değil, belki yavaşlatma yoluna gidilmektedir.

İslam Yükselişte, Müslümanlar Uyanış içerisindedir.

Evet Müslümanlar büyük bir bedel ödemektedirler. Ancak bu bedel ödenirken bir yandan da maddi ve manevi olaraktan nüfusca dünya hakimiyetde bir gelişme içerisine gitmektedir. Müslümanlar dün petrole hakim oldukları gibi Petrol ile güçlerini ortaya koymuşlardır. Bugün aynı zamanda teknolojik açıdan da, enerji açısından da bir güç içerisine girme yolundadırlar.

100 yıl önce kaybetmiş olduğumuz Sanayi devrimi bugün teknoloji ile elde edilmeye çalışmakta, teknolojik gelişmeye ayak uydurmaktadırlar.

100 sene önce Sanayi Devrimini kaybettik şimdi teknolojiyi devrimini kaybetmeyelim. İslam dünyası kayıplarını telafi etme yolunda hızla ilerlemektedir. Dünya Global hale, tek bir devlet haline, tek bir sınır haline, tek bir köy, tek bir ev hatta tek bir hane haline gelmiş olmaktadır. Öyle bir hal ki; artık o durum bile geniş gelmekte, dünya bir oda haline gelmektedir.

-Batı adeta sülük gibi başkasını emmekle beslenmektedir ancak uyanan dünya ve Dünya beşten büyüktür diyen düşünce batının keyfini kaçırmaktadır.

Çalan batının çökmesi ile eskisi gibi sömürge durumunu kaybetmiş, Dünya Yeni Bir uyanışın eşiğinde olaraktan Avrupa’nın bir yandan ekonomik ve bir yandan kültürel baskısından kurtulma yoluna gitmektedir.

Hem ekonomisi ile de batı kaybetmeye mahkumdur.

-100 yıl önce Türkiye’nin farkedemediği körü körüne Batı saplantısı içerisine girmiş iken, bugün durum öyle değildir. Nitekim İslam dünyasından bir örnek olaraktan 1994 yılında Bir Suudi yetkili şöyle bir açıklamada bulunmuştur;

“Parıltılı ve yüksek teknoloji ürünü olarak ilgi çekici şeylerdir ama başka yerlerden ithal edilmiş fiziksel varlığı olmayan sosyal ve siyasal kurumlar ölümcül olabilir. İsterseniz bunu İran şahına sorun. İslam bizim için sadece bir din değildir aynı zamanda bir yaşam biçimidir.”

Yenileşmek istiyorum ama batılılaşmak değil. Bugün Batı müşterisi olmayan insanların kendisini reddetmesi ile artık iflasın eşiğine gitmiştir. Batı artık mallarını satamamaktadır. Eskisi gibi müşteri olunmamakta, dünya bir uyanışın eşiğindedir.

-Dünyanın bir çok yeri gibi Kıbrıs; orada hakikaten az petrol yok! Yani oradaki Petrolü elde etmek amacıyla özellikle İngiliz’in orada bir hakimiyeti var. Zaten yıllardır Aslında Kıbrıs’ı Biz fethettik ama aslında maddi olarak fethettik. Orada manevi olarak hala İngiliz’in hakimiyeti var. Birçok İngiliz ajanı ile beraber Kıbrıs’ta hakim. Onun için dünya aslında bir Hakimiyet kurma meselesi içerisinde.

Mesela Araplarda Ortadoğu’da bir petrol hakimiyeti var ama kontrolü Amerika’nın elinde… Bir diğer taraftan Rusya kontrolü eline almaya çalışıyor. Ortadoğuyu biçimlendirmek.. 100 sene önce nasıl biçimlendirdilerse, nasıl Abdulhamid döneminde 15 milyon metrekareye hakimdik, bugün ise 781 metrekareye hakimiz.

Bu sefer ne yapacak? İşte Huntington’un Medeniyetler Çatışmasındaki açıklamalar;

İşte o dünyayı küçük küçük devletler haline getirip kontrol edebilmek, düne kadar biz Rusya diyorduk. 70’lerde en önemli şey oydu. Böl- parçala- yut politikası vardı. Bugün aynı politika bu sefer Amerika tarafından yapılmakta, dünyayı küçük küçük lokmalara, bütün ekmeği dilimlere ayırıp ondan sonra lokmalara ayırmakta, ondan sonra rahat yutma yoluna gitmektedir.

Amerika bunu yaparken özellikle kültürel olarak hakim olmaya çalışıyor. Kültürel olarak ve bir yandan da gelişen teknolojisini ortaya koymuş oluyor. Önce bunun fikir yapısını geliştiriyor, kendi de fikir olarak dünyaya kabul ettiriyor. Ondan sonra da bir derece bunu uygulama alanı olarakta ortaya koyuyor.

İşte onun için bize de ne yapıyor? Yani Kendisi işi bedavaya getirmek amacıyla bizi bize kırdırmaya çalışıyor. Kültürlere ayrıştırıyor.

En çok başarmaya çalışmak istediği alan ise; Alevi Kültür çatışması.. 7 küçük pasta. Bunu daha geniş alana yayıp mesela Irak’da ve Suriye de Alevi hakimiyeti var. Maliki  onun temsilcisi. Böylece bunu ortadoğu’ya yayaraktan Sünni Alevi çatışmasını oluşturmak.

İster Azerbaycan olsun, Irak olsun, Suriye olsun, Belki Ürdün’ün bir kısmı olsun bu kesimi bir blok oluşturup, Diğer taraftan da İslam dünyasını başta Türkiye’yi olmak suretiyle, bir yandan Suriyeyi çekmek, bir yandan Birleşik Arap emirliklerini bu noktada kullanabilmek.

Diğer taraftan İsrail’in alttan alttan iç kaosları oluşturma yönündeki faaliyetleriyle  geniş bir alevin ortaya çıkmasına çalışıyor ki, bu da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın; kıyametin 10 büyük alametinden birisi de Ortadoğu’da büyük bir ateş çıkacak, insanları önüne katıp götürecek.

İşte Amerika bunun gerçekleştirilmesi için faaliyet gösteriyor.

Yani oraya doğru gidiliyor. Müslümanların uyanık olması lazım yani kıyamete doğru gittiği doğru ama bu Kıyamet İnşallah sadece Müslümanların başında değil İsrail’in de, Amerika’nın da, Avrupa’nın da başında patlayacaktır.

Bugün Amerika ve Avrupa çöküşte. Bugün İsrail’de bu tehlikeyi biliyor. Yani hem nüfus olarak yükseliyor, hem de maddi manevi gelişme olarak yükseliyor. Hem dünyanın birçok değerli madenleri, Enerjileri orada, Avrupa’da bir şey yok. Asya’da, Ortadoğu’da Türk cumhuriyetlerinde…

Amerika ne yapıyor? Avrupa, İngiltere aynen 100 sene önce yaptığı sömürgeciliğini bugün de sürdürmek istiyor. Aynen asalak gibi, sülük gibi…

-Dünyada bir yandan da alttan alta İngiliz Amerikan çatışması da devam ediyor. Yani ikisi de ortadoğu’ya kendisinin hakim olmasını istiyor.

Aslında işi kurgulayan İngiliz, hâkimiyetini sürdürmeye çalışan ise Amerika. Biraz da İngilizlerde bu hazımsızlık var. Mesela İngiliz ne yaptı, Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Başlı başına bir Hakimiyet kurmak istiyor, rakip kabul etmiyor.

Dünya Devleti olarak görüyor kendisini.

İslam dünyasını bölmüş, mesela haritaları çizmiş. Müslümanların hakim olduğu yerlere bakıyorsun ki, dünyanın yarısına yakınına neredeyse Avrupa hakim.

Sömürge ülkesi. Cezayir’de, Afrika’yı sömürmüş, şimdi ise gücünü kaybetme durumu var. Azalmadı fakat gücünü kaybetmekte.

Bugün Erdoğan’ın cümle küçük de olsa büyük etki yapan; Dünya beşten büyüktür, sözü, dünya bugün bunun yavaş yavaş farkına varıyor. Gerçekten Dünya beşten büyükmüş.

Böylece İslam dünyası, bir dirilişin bir uyanışın içerisinde, bende varmışım, gerçekten ben büyükmüşüm demektedir.

Bugün Hindistan az mı? Rusya az mı ama Amerika’nın borazanı ötüyor. İngiliz’in, İsrail’in borazanı ötüyor. Dünyada birçok onlarca ülke İsrail’i reddediyor, protesto ediyor ama bir yaptırım yok.

İşte o sebepden dolayı İsrail’de elçilik kurdu Amerika. Kudüs’ü de İsrail’e mal etmek üzere Kudüs’te elçilik kurdu. Zaten Trump’ı da onun için getirdiler. Ancak bu İsrail’in yok oluşuna sebeptir.

İsrail ve Abd müslüman ülkelerdeki kaostan besleniyor.

Türkiye’de ki dolar krizi gibi. Buradaki amaç krizden beslenen insanlar var. Hem içerde hem dışarda.

Tahtakale’de hiç tanınmayan bazı insanlar anormal derecede dolar alıyor. İşte krize sokmanın yolu.

Necdet Sezer Ecevit’e kanun kitabını fırlattı, bu olay basit bir olay ama birileri bundan kriz ortamı oluşturdu. 21 tane bankanın içi boşaltıldı.

Türkiye’nin güçlenmesi istenilmemektedir. Ne olmalı  ne de ölmelidir.

Solarsa sulanmalı, büyürse budanmalı.

Gücümüzü kazandıkça Afrin’e girdik. Meğer Afrin 60 yıldır baskı altındaymış! Biz daha yeni giriyoruz. Diyelim ki PKK bizde 40 yıldır var, Afrinde 60 yıldır var.

İslam dünyası içinde biz güçlendiğimiz zaman, İslam dünyasındaki birçok ülke de batının boyunduruğundan, PKK’nın, Deaş’ın boyunduruğundan kurtarmış olacağız. Bizim istiklalimize kavuşmamız İslam dünyasının istiklaline kavuşması demektir.

İslam ülkeleri dünyanın en zengin ülkeleri, Afrika ülkesi en fakir yaşayan ülke. Bunun sebebi de; ya Avrupa Zalim kâfirleri veya Asya münafıkları gasp edip çalmaktadır.

Avrupa kâfirleri ve Asya münafıkları İslam dünyasını ve Afrika’yı sömürüyor, söndürüyor.

Hristiyan misyonerleri Afrikaya gelirken onların ellerinde kitap vardı, Afrikalılarda zenginlik vardı. Onlar buradan giderken Afrikalıların elinde İncil oldu, Onların elinde tapu ve zenginlik oldu.

Bugün Filipinler’de Müslümanlar yüz sene önceye kadar yüzde doksan, hristiyanlar  yüzde on iken, Hristiyanlar bugün yüzde doksan, Müslümanlar yüzde ondur.

İnsanları Hristiyanlık ile, İncil ile kandırmış, ellerindeki tüm zenginlikleri, madenleri, yer altı zenginliklerini ele geçirmiş.

-Şu an islam dünyası yozlaştırılmaya, kimliğinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır.

Çatışmayı tetikleyen unsurlar toplumdaki bu farklılıklardan çatışma durumuna gidiyor. Osmanlı bu farklılıklardan zenginlik çıkarttı.

Rabbim uyanıklık versin. Müslümanlarda bir diriliş var, bir uyanma var, bir toparlanma var. Kendine gelme var. Ayağa kalkma var ama bununla beraber bir kalitede düşüklük de görülmektedir.

Tozu silkelemeye ve cilalamaya ihtiyaç var.

15 Temmuz o tozu sirkeledi, o dirilişi hayata geçirdi ve hakikaten bu millet adam olurmuş dedittirdi.

Onlar kıvılcımla Türkiye yansın deyip kıvılcımı yakarken, ateşi tutuşdururken hesap etmedikleri nokta o kıvılcım milletin içerisindeki kor ateşin ortaya çıkmasına neden oldu, onu tetiklemiş oldu.

*******************

Atatürk planmış Devrim yoluyla halkını Osmanlı ve Müslüman geçmişinden uzaklaştırma girişiminde bulundu. Kemalizmin temel ilkeleri ya da Altıok Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, laiklik, devletçilik ve devrimcilik de çok uluslu bir imparatorluk fikrini reddeden Kemal, homojen bir ulus-devlet meydana getirmeyi amaçlamıştır. Bu süreçte Ermeniler ve Yunanlılar ülkeden zorla kovulmuş ve öldürülmüştü. Daha sonra sultanı tahttan indirdi ve batılı tipte Cumhuriyeti Bir siyasal rejim kurdu. Dinsel Otoritenin Asli kaynağı olan halifeliği kaldırdı. Geleneksel eğitime ve din işleri bakanlıklarına son Verdi, bağımsız din okullarını kapattı, İslam hukukunu uygulayan dinsel mahkemeleri lağvetti. Onun yerine İsviçre Medeni yasasına dayanan yeni bir hukuk sistemi kurdu. Ayrıca geleneksel takvimin yerine Gregoryen Takvimi geçirdi ve İslam’ın devlet dini olmasına resmen son verdi.

Dinsel gelenekselcilik bir simgesi olduğu gerekçesiyle fesi yasakladı, halkı şapka giymesi için teşvik etti ve Türkçe’nin Arap harfleriyle değil Latin harfleriyle yazılmasını kararlaştırdı. Bu son reformun büyük bir önemi vardı. Bu reform Latin harfleriyle okuma yazma öğrenen yeni kuşakların engin bir geleneksel literatüre erişmesini imkansızlaştırılan Avrupa dillerinin öğrenilmesini teşvik etti ve okur yazarlık oranını arttırma sorununu büyük ölçüde kolaylaştırdı. Türk halkının ulusal, siyasal, dinsel ve kültürel kimliğini yeniden tanımlayan Kemal 1930’lu yıllarda enerjik bir şekilde batılılaşma hem modernleşme ile el ele yürüdü hem de modernleşmenin vasıtası oldu.

Türkiye Avrupa ile kimlik sorunu yaşamaktadır. Kimlikleri birbirleri ile uyuşmamaktadır. Bunu Avrupalıların kendisi de söyler. Nitekim Avrupalılar Türklerin kültürleri açısından Avrupaya ait olmadığı kanısında.

Cumhurbaşkanı Özal’ın 1992 yılında söylediği gibi; Türkiye’nin İnsan Hakları konusundaki sicili, Türkiye’nin Avrupa’ya kabul edilmemesinin hazır mamul gerekçesi olsada gerçek sebep bizim Müslüman onların hristiyan olmasıdır. Devamında ise şunu söyler; ama Avrupalılar Bunu açıkça söylemiyor. Avrupa Birliği görevlileri de bu sözlere yanıt olarak birliğin bir Hıristiyan Kulübü olduğunu söylemiştir ayrıca şu hususu da kabul etmişlerdir; Türkiye çok fakir, çok kalabalık, çok müslüman, kültürel açıdan çok farklı. Velhasıl Türkiye her şeyi bakımından çok fazla.

Bir gözlemcinin yorumuna göre, Avrupalıların itiraf etmedikleri kabusu Batı Avrupa’da at süren Arap süvariler ve Viyana’nın kapılarına dayanmış Türklerdir. Bu tutumlar sonuçta Türkler arasında batının Avrupa’da Müslüman bir Türkiye görmek istemediği doğrultusunda yaygın bir algılayış üretmiştir.

Türkiye 60 yıl boyunca kendisine Avrupalı kimliği ile tanımlamaya çalışıyor.

-Huntington’un medeniyetler çatışması kitabı, Aslında gerçekleri bir yandan dile getirirken bunun kadar önemli olan bir şeyi de; böyle bir inancın, düşüncenin Fikri altyapısını oluşturmaktır. Nitekim Avrupalılar, Amerikalılar, İngilizler bir şey yapmadan önce, onun fikir yapısını oluştururlar.

Onu uygulayacakları zaman insanlar zaten hazır olduklarından dolayı, Aha bu söylenmişti, bir derece onun kabulü kolay olur.

Topluma o fikri empoze eder, ondan sonra onun uygulamasını gerçekleştirir. Bunu Hollywood filmlerinde de yapar, bunu kitaplarında da, konuşmalarında da bütün fikir altyapısını oluştururlar.

-Huntington’un tespitinde Türkiye İslam’ın çekirdek Devleti olmak için gerekli tarihi nüfusa, orta düzey bir ekonomik gelişmişlik, ulusal birliği sahiptir.

Atatürk’ün Türkiye’ye net bir şekilde laik bir toplum olarak tanımlanması Türk Cumhuriyetinden dışlanmasına, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralmasını önlemiştir. Türkiye anayasasındaki laiklik ilkesine bağlılığından ötürü İslam ülkelerinin kurucu üyesi bile olamamıştır. Türkiye kendisini laik bir ülke olarak tanımladığı sürece İslam’ın liderliğine soyunma olasılığı yoktur. Bununla birlikte Türkiye kendisini yeniden tanımladığı takdirde ne olur?

Türkiye’ye bir noktada Batı dünyasına üyelik için yalvarıp duran bir dilenci olarak oynadığı hüsran verici ve aşağılayıcı rolden vazgeçip batıda çok daha etkileyici ve onurlu tarihsel rolü yeniden üstlenmeye hazır hale gelebilir.

************************           

Geçmişten günümüze doğru gelen ve özellikle batının sahiplendiği medeniyet putperestlik ve heykel tıraşlık üzerine bina edilmiştir.

Buda bazen taşa, demire, kayaya aksettirilmiş.

Zulmün taşlaşmış ve devam ettirilen baskı aracı olarak kullanılmıştır.

Bu resimde de kendisini sürdürür.

Bu medeniyet korku medeniyetidir.

İnsanların gönüllerinde yer alamayanlar hâkimiyetlerini bu zorbalıklarla sürdürmüşlerdir.

Put ve heykellerle varlıklarını sürdürmeye çalışanlar, toplumda kök salamamış, gönüllerde yer tutamamış, yıkılmaya mahkum olmuşlardır.

İnsanlık tarihi boyunca Nemrut, Firavun gibi zorbalar imparatorluklarını korku, baskı, heykelleri ile sürdürürken; Peygamberler sevgi ve düşünceyi ön plana çıkarmış, kalblerde yer etmiş, akıllarda kalmışlardır

İslâm medeniyeti şablon, simge, şeair olarak ufku açacak, düşündürücü, taklid etmeyen farklı bir yapı oluşturmuştur.

-Batı medeniyeti maddeci medeniyettir..

Materyalist…

İçi boş, ruhsuz medeniyet.. Nursuz medeniyet..

Bu da onda bazı hastalıkların zuhuruna sebeb olmuştur.

Avrupa insanındaki hastalıklar ise;

Tedirginlik, Kaygı, Endişe, Güvensizlik, Fazilet gibi değerler.

Değerlerle değil, kurallarla ayakta durur.

Bunlar şaşkınlık sebebidir.

Avrupa insanının saldırgan oluşu, kahramanlığı oluşturacak iman, gaye, hedefin olmayışıdır.

MEHMET ÖZÇELİK

05-06-2018

Yüz’de ısrar etme, “Doksan da olur”.
İnsan dediğinde, “Noksan da olur”…
Sakın büyüklenme, “Elde neler var”.
Bir ben varım deme, “Yoksan da olur”.
Hatasız Dost Arayan Dosttan da olur….

HZ.MEVLANA

No ResponsesHaziran 5th, 2018

MECAZ ALEMDEN HAKİKAT ALEMİNE

MECAZ ALEMDEN HAKİKAT ALEMİNE

Mecaz alemden hakikat alemine..

Bedenden sıyrılmayan insan mana alemine geçemiyor.

Öyle ki benim dediği her şey; El- kol –baş- ayak- vücut- bütün güzellikler burada kalıyor. Öbür aleme sadece giden ruhu…

Gerçek aleme geçiş bu bedeni burada, bedene ait her şeyi buraya ve burada ve de benim dediği her şeyi burada bırakmaktan geçilebilir.

Bunlar insan için bir yük olaraktan adeta elbisenin çıkarılması gibi, bütün sahip olduğu hayat boyunca beslediği, baktığı ve güzelliğine ihtimam göstermiş olduğu bütün aletleri, edevatları, duyguları kısaca her şeyi burada bırakarak mana alemine geçmektir.

Zira bu fani alemin silik parası, baki alemin cevherleri karşısında kıymetsiz olduğundan teneke mesabesinde kıymetsizdirler.

Bu bir tecerrüddür.. Bu bir soyutlanmadır.. Bu adeta insanın Ahiret yolculuğunda fazlalıklarını bırakıp gerçek sahibi olduğu değerleri ile beraber sonsuz aleme göçmesi, sonsuz aleme geçmesidir.

Bekaya giden yol, fenadan geçmektedir.

Dünyanın kıymeti bi zatihi değil, bi ğayrihidir.

Yani ahirete giden yolda bir köprü ve geçiş yeri olmasıdır.

Üzerlerinden geçenlerden ve gdilecek yerin öneminden dolayı bir değer taşımaktadır.

En önemlisi de Cenab-I Hakkın esmasının tecellisine mazhar ve makes olmasındandır.

Bin yıl yaşasak yine cihan bu,

Gerdiş bu, zemin bu, âsumân bu.

-Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes

Virdim olsun her nefes “Allah bes, baki heves.

Bir çok zat hakikatı terkte bulmuşlardır.

“’Der tarik-i Nakşibendî lâzım âmed çâr terk / Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk.’

Hakikate ulaşmak için Nakşi yolunda giden bir müridin dört şeyi terk etmesi gerekir. Bunlardan birincisi dünyayı terk etmektir.

İkincisi terk-i ukbadır. Yani ibadet ve niyette cennet sevdası ve cehennem korkusu maksat ve gaye olmayacak tam manası ile her şey Allah’ın rızası için olacak.

Üçüncüsü terk-i hestidir. Allah’a karşı benlik ve varlık davasını bırakıp, kulluk ve ubudiyet tavrına girmektir.

Dördüncüsü ise terk-i terk etmektir. Yani dünya, ukba ve benliği terk eden birisi, ben bunları terk ettim diyerek böbürlenip kendinin üstün bir mevki ve makamda olduğunu tevehhüm dahi etmemelidir.”

Bir Kıssa:

BU DÜNYA KİMSEYE KALMAZ!!!
Satın aldığı bataklık araziyi ekilebilir hale getiren adam tek gözüyle bakarak;
– “Ey tarla şimdi asıl sahibini buldun!” demiş. Tarla dile gelip cevap vermiş:
– “Seninle beraber üstümden tam 99 tane tek gözlü geçti. Beni bırakıp giden çift gözlülerin hesabını var sen yap!

Bu dünya kimseye kalmaz. Öyleyse elini korkak alıştırma, korkma ve ALLAH için ver.

MEHMET ÖZÇELİK

31-05-2018

 

HER GÜNE BİR BEYİT paylaştı: 20 Kasım 2015 Cuma

 

No ResponsesMayıs 31st, 2018